Police Department

POLICE DEPARTMENT


Jedná se o velmi důležité pravidla jejíchž nedodržování se bude přísně trestat.

Police department, stejně jako jiné státní složky, je velmi důležitou frakcí na serveru a je nutné se řídit níže uvedenými podmínkami a pravidly. Stejně tak jako níže uvedená pravidla je důležité se řídit i pravidlem FEAR RP a nejen při velkém zásahu, ale i z hrozícího trestu.

Příklad: Hrozí vám několikaletý trest odnětí svobody a v případě spolupráce vám může být snížen, tak fear RP je v tomhle případě zvážení vypovídaní a plná spolupráce  s policií apod...


[1] Hráči jsou povinni adekvátně reagovat na RP situace se členy policejního sboru, respektovat je, spolupracovat s nimi a hlavně policisty neignorovat, pokud to nevyžaduje RP situace.

[2] PD jsou povinni řídit se dle serverového zákoníku, za které odpovídá šéf policie. Pokud dojde k porušení zákoníku, tak se situace vždy řeší v rámci RP, nikoliv jako porušení pravidel.

[3] Pokud se hráč rozhodl ukradnout PD auto, je nutno nepodmíněně kontaktovat admina pomocí /report a musí s tímto autem býti zacházeno jako s nonstop viditelným autem v PD systému (trackovatelné), po případně důkladně zaRPit vyjmutí tracking systému.

[4] Hráči, kteří nejsou členové PD sboru nemohou nosit policejní uniformu, leda by se jednalo o RP důvod, který byl schválen adminem.

[5] PD mohou používat aplikaci TOR v mobilu stejně jako všichni ostatní. Místnosti si však musí zjistit pomocí RP.

[6] Hráč nesmí být držen v CPZ déle jak hodinu reálného času, pokud s danou skupinou lidí (osobou) neprobíhá žádná RP situace. Po vypršení daného limitu musí být hráč/i propuštěn/i z cely.

[7] PD mají zákaz vyhýbání se RP útěkem do onduty.

[8] Hráč nesmí vědomě neúměrně provokovat PD za záměrem vyvolání RP situace. | ZÁKONY | 


[1] Hráč je povinen si odsedět trest stanovený PD či soudem. V případě, že si nemůže daný trest odsedět v rámci RP (např.: pokud je trest delší a hráč se musí odpojit),  musí se domluvit s adminem. Zbytek trestu si hráč odRPí dle domluvy.

[2] Útěk z vězení není možný, leda by se jednalo o předem schválenou akci domluvenou s admin týmem.

[3] Trest odnětí svobody na doživotí je považováno za CK postavy. Avšak soud (admin) tento rozsudek v RP uděluje jen za velmi závažných okolností.

Souhrn zákonů se nachází zde > https://kkrp.cz/zakony | SOUDY | 


FEDERÁLNÍ SOUDY


[1]  PODMÍNKY A PRAVIDLA:

 • Federální soudy jsou nejvyšší soudy, které řeší závažné činy, které mohou v případě usvědčení, trestat výjimečným trestem odnětí svobody. (Jail CK)
 • Případy k federálnímu soudu jdou překládány STÁTNÍMU ZÁSTUPCI se všemi důkazy a předbíhá tomu zpravidla dlouhé vyšetřování.
 • V případě Jail CK u níže uvedených  trestných činech si žádá PD po schváleném zásahu proti podezřelé osobě od státního zástupce u ADMIN TEAMU.
 • Soudy (v případě jejich RPení = ideální scénář) jsou složené z poroty (admin team) a soudce (příslušný certifikovaný soudce), státního zástupce jako žalobce a obhajoby v podobě právníků.
 • V některých výjimečných případech mohou být soudy IC bez RP.

Admin team je nutnou podmínkou v rámci odsouzení JailCK, proto je pomyslnou, ale i IC porotou u federálního soudu. Do vyšetřování PD, sbírání důkazů apod., ale nezasahuje.


[2]  PŘÍPADY, KTERÉ JSOU POVINNÉ K SOUDU:

Korupce

 • Korupce na vysokých manažerských pozicích státních složek mohou být trestáni jako organizovaná trestná činnost, dle zákona hlava 2, protiprávní jednání a tresty § 15 Zločinné spolčení.
 • Korupce státních složek (ne všechny případy korupce musí jít k federálnímu soudu, ledaže by se jednalo o odvolání činitelů na vedoucích pozicích nejednalo by se o zločinné společní, dle zákona.) 

V případě usvědčení se jedná o trestný čin, který se trestá výjimečným trestem odnětí svobody. (Jail CK)

Vražda/Zabití (CK)

 • Jedná se o jakékoli vyšetřované zabití, nebo vraždu (CK).

V případě usvědčení se jedná o trestný čin, který se trestá výjimečným trestem odnětí svobody. (Jail CK)

Organizovaná trestná činnost

 • Zločinné spolčení
 • Korupce na vysokých manažerských pozicích státních složek
 • Dlouhodobá trestná činnost organizované a hierarchicky uspořádané skupiny.
 • Pokus o vraždu.
 • Vražda.
 • Mučení a jiné nelidské zacházení.
 • Obchodování s lidmi.
 • Vyhrožování.
 • Vydírání.
 • Zpronevěra.
 • Podvod.

 Zločinné spolčení musí být podloženo přímými důkazy a nebo souvisejícím uceleným řetězcem nepřímých důkazů a zadržení musí být předem schváleno státním zastupitelstvím a tajemníkem úřadu pro vnitřní bezpečnost.

V případě usvědčení se jedná o trestný čin, který se trestá výjimečným trestem odnětí svobody. (Jail CK)


OBČANSKÉ SOUDY


[1]  PODMÍNKY A PRAVIDLA:

 • Občanské soudy jsou nejvyšší soudy, které řeší nezávažné trestné činy, jsou řešeny v rámci RP.
 • Případy k občanskému soudu jdou překládány obhajobou STÁTNÍMU ZÁSTUPCI se všemi důkazy.
 • V případě uznání se RP prodlužuje do doby soudu, které si řeší sami hráči za podmínky, že je aktivní soudní občanský systém a k němu příslušné frakce.
 • První rozsudek vydává příslušné PD (viz pravidlo č.2) a je nutné si nařízený trest vyčerpat, až pak je možné zpětně se odvolat k občanskému soudu a žádat o přelíčení a přezkoumání případu:
  1. Smazání trestu v trestním rejstříku (MDT)
  2. Požadovat odškodné ve finanční podobě.

  Tohle je možné, jen v případě, že je funkční soudní systém a k němu příslušné frakce (právníci, soudci apod..).

  Občanské soudy jsou RP od hráčů hráčům, bez řízení RP výsledku AT. 


  [2] OSTATNÍ TRESTNÍ ČINY A PŘESTUPKY BUDOU ŘEŠENY PŘÍSLUŠNÝM PD.


  [3] DO DOBY, POKUD NENÍ FUNKČNÍ SOUDNÍ SYSTÉM A K NĚMU PŘÍSLUŠNÉ FRAKCE, NENÍ MOŽNÉ RPIT SOUDNÍ LÍČENÍ NA JINÉ PŘÍPADY, NEŽ JSOU V PRAVIDLE Č.1.