Police Department

POLICE DEPARTMENT


[1] Hráči jsou povinni adekvátně reagovat na RP situace se členy policejního sboru, respektovat je, spolupracovat s nimi a hlavně policisty neignorovat, pokud to nevyžaduje RP situace.

[2] PD jsou povinni řídit se dle serverového zákoníku, za které odpovídá šéf policie. Pokud dojde k porušení zákoníku, tak se situace vždy řeší v rámci RP, nikoliv jako porušení pravidel.

[3] Pokud se hráč rozhodl ukradnout PD auto, je nutno nepodmíněně kontaktovat admina pomocí /report a musí s tímto autem býti zacházeno jako s nonstop viditelným autem v PD systému (trackovatelné), po případně důkladně zaRPit vyjmutí tracking systému.

[4] Hráči, kteří nejsou členové PD sboru nemohou nosit policejní uniformu, leda by se jednalo o RP důvod, který byl schválen adminem.

[5] PD mohou používat aplikaci TOR v mobilu stejně jako všichni ostatní. Místnosti si však musí zjistit pomocí RP.

[6] Hráč nesmí být držen v CPZ déle jak hodinu reálného času, pokud s danou skupinou lidí (osobou) neprobíhá žádná RP situace. Po vypršení daného limitu musí být hráč/i propuštěn/i z cely.

[7] PD mají zákaz vyhýbání se RP útěkem do onduty.

[8] Hráč nesmí vědomě neúměrně provokovat PD za záměrem vyvolání RP situace.


 | ZÁKONY | 


[1] Hráč je povinen si odsedět trest stanovený PD či soudem. V případě, že si nemůže daný trest odsedět v rámci RP (např.: pokud je trest delší a hráč se musí odpojit),  musí se domluvit s adminem. Zbytek trestu si hráč odRPí dle domluvy.

[2] Útěk z vězení není možný, leda by se jednalo o předem schválenou akci domluvenou s admin týmem.

[3] Trest odnětí svobody na doživotí je považováno za CK postavy. Avšak soud (admin) tento rozsudek v RP uděluje jen za velmi závažných okolností.

Souhrn zákonů se nachází zde > https://kkrp.cz/zakony


 | SOUDY | 


[1] Případy, které jsou povinné k soudu:

  1. Korupce
  2. Vražda/Zabití (CK)
  3. Organizovaná trestná činnost

[2] Ostatní trestné činy a přestupky budou řešeny příslušným PD.

[3] Do doby, pokud není fungující soudní systém a k němu příslušné frakce není možné RPit soudní líčení na jiné případy, než jsou uvedené v pravidlu jedna.