Herní pravidla


[1] Hráči jsou povinni za jakékoliv situace hrát role play a nevybočovat z hraní své postavy a loru, nehledě na aktuální počet online hráčů na serveru. I v tomto případě neustále platí veškerá pravidla serveru a hráči jsou povinni je dodržovat.

[2] Je zakázáno napadat ostatní hráče a jejich RP prostřednictvím komunikačních kanálů KKRP, sociálních sítí i streamovacích platforem, nejedná-li se o stížnost podanou slušnou a správnou formou prostřednictvím ticketového systému. Zároveň je zakázáno provokovat a trollit hráče k vyvolání jakékoliv OOC šarvátky.

[3] Pokud jste zabanován/a, je zakázáno založit si nový účet.

[4] Platí přísný zákaz obcházení veškerých trestů, potažmo dohod s AT a managementem projektu. Rozhodnutí AT je konečné a je nutné jej respektovat.

[7] Je zakázáno modování a jakékoliv podvádění (např. využívání bugů aj.).

[8] Pokud byl hráči udělen ban s opakováním pohovoru, hráč má jen dva pokusy na tento pohovor.

[9] Hráči jsou povinni používat jeden herní nick, jak na Steamu (in-game) i na Discordu. První písmeno nicku musí mít klasickým fontem a bez jakýchkoliv speciálních znaků.

[10] Je přísný zákaz využívat jakékoliv vulgarismy, nevhodné výrazy či reklamy v herním nicku, ať už ingame nebo na Discordu.

[11] Majitel účtu zodpovídá za svůj herní účet a škody jím napáchané. Je zákaz propůjčování vašeho účtu.

[12] Hráči by měli za každou cenu zůstat ve své roli a nekomunikovat OOC (mimo svou herní postavu) do voice chatu. 

[13] Nikdy neodcházejte od klávesnice pokud se právě nacházíte v RP scéně. Pokud ale opravdu musíte odejít, dejte alespoň spoluhráčům vědět do LOOC chatu za jak dlouho se přibližně vrátíte/jak situaci zahrát.

[14] Při honičce s PD je přísně zakázáno uložit vozidlo do garáže a opustit hru do 10 minut po ujetí hlídkám, aby měli šanci Vás ještě najít.

[15] Zákaz využití BunnyHop – skákání při běhu/jízdě na kole za účelem rychlejšího přesunu.

[16] Zákaz provokace státních složek bez pádného RP důvodu. V případě, že vás někdo nahlásí za porušení tohoto pravidla, měli byste být schopni si své důvody obhájit. Můžete případně předem požádat admina, aby vás spectoval a na situaci dohlížel.

[17] Hráči, kteří nejsou členy státních a ozbrojených složek nemohou nosit uniformu, leda by se jednalo o RP důvod, který byl schválen adminem.

[18] V IC se řídíme podle reálného času.

[19] Zákaz používání n-wordu. Je přísně zakázáno používat anglofonní rasistická slova (příklad “negr/nigga) i v případě, kdy všichni přítomní souhlasí s GrossRP. Je možné používat nadávky v lokálním jazyce.

[20] Zákaz používaní "combat-roll" - kotouly při potyčkách (bráno jako zneužívání mechaniky hry).

[21] 10 minut před a po restartu je zakázáno zahajovat veškerou nelegální činnost.

[22] Je zakázáno na ostrově San Andreas nosit custom vesty určené pro Cayo Perico

[23] Plánované nelegální aktivity, které nejsou závislé na scriptu, jsou povoleny ZAHAJOVAT od 18:30 do 00:59. Ve výjimečných případech je možné zažádat AT o výjimku.
Server KKRP.cz má aktivní tzv. whitelist (povolení hráči hrát na serveru). Pro připojení na náš server je nutné začít vyplněním žádosti o WL, po jehož schválení musí uchazeč projít ústním pohovorem na serverovém Discordu, který je veden členy našeho týmu.

Registruj se tedy na webu KKRP.CZ, vyplň formulář a postupuj dle instrukcí na našem Discordu. Webová aplikace ti dovoluje registrovat tvůj účet prostřednictvím svého osobního Discord účtu. Po přihlášení pokračuj s uvedenými pokyny. 


S podáním WL přihlášky se hráč zavazuje k dodržování pravidel a principů serveru.


[1] Doporučený věk je 18+ let vzhledem k povaze RP světa. Minimální věková hranice je 16 let, ve vyjímečných případech je možné udělit výjimku.

[2] Je zakázáno kopírovat pravidla a vkládat je do odpovědí ve formuláři. Formulář píšeš za sebe, svými slovy, tudíž pokud budeš mít totožné odpovědi jako tvůj kamarád/i, bude tvůj formulář automaticky zamítnut.

[3] Celý pohovor, ať už se jedná o otázky, či situačky, je jakýmkoliv audiovizuálním způsobem zakázáno nahrávat, či jakkoliv jinak poskytovat třetím osobám. 

[4] Pro platný whitelist hráče na serveru KKRP.cz je nutné být připojený na discordový server projektu. Při opuštění discordového serveru hráč ztrácí nárok na whitelist a musí projít ústním pohovorem.

[5] Pokud byl hráči udělen ban s opakováním pohovoru, hráč má pouze dva pokusy na pohovor.

[6] Každý nový uchazeč má 3 pokusy na formulář i ústní pohovor.
  - Nový pokus (v rámci prvních 3 pokusů) je možný za 24h.
  - Po třech neúspěšných formulářích je nutné si zažádat o další pokus na fóru KKRP.cz. O tento pokus si můžete zažádat po 1 měsíci od posledního formuláře.
  - Po třech neúspěšných ústních pohovorech můžete přijít po 1 měsíci do čekárny WL a to bez nového formuláře.

[7] Každý měsíc se od posledního formuláře/pohovoru obnoví jeden pokus, maximálně lze získat 3 pokusy. [8] V případě neaktivity delší než 6 měsíců na serveru se hráči automaticky odebírá Whitelist a musí si znovu zažádat o pohovor.


| San Andreas Republic |

San Andreas je samostatný stát, který vznikl odtržením od USA za vlády guvernéra J.D. Johna Bryanta, který bojoval za to, aby se S.A. stalo samostatnou republikou. Jeho snaha byla podporována miliony stoupenců z řad občanů, významných osobností a politiků. Tragická smrt, která guvernéra postihla a následné vyhlášení nouzového stavu, urychlila celý proces odtržení, který brzdila legislativa nově zvolené a ambiciózní guvernérky Isabelly Harper a její pravé ruky, Raymonda Marlowe. Konspirátoři však přicházeli s teoriemi, že za teroristický útok nemohla skupina odpůrců tohoto politika, nýbrž o jeho velmi promyšlený plán spolu s odpůrci USA, aby tak dokončil a urychlil osvobození San Andreas. Tyto teorie se však nikdy nepodařilo prokázat, avšak zapříčinily legislativní a ekonomické odtržení od Ameriky. Mnozí tento krok kritizují, neboť dle veřejných průzkumů patří multimilionové hlavní město Los Santos k místu s nejen mnohými příležitostmi, ale k místu s vysokou korupcí a kriminalitou.

Toto jsou důvody, proč na serveru máme instituce a symboly, které přetrvávají z dob, kdy San Andreas bylo územně pod vládou Washingtonu D.C. Ze stejného důvodu stále visí po SA americké vlajky.

Republika San Andreas (oficiální název našeho státu - San Andreas Republic) je silně propojená s bývalou mateřskou zemí formou mezivládních smluv o obraně, vnitřní bezpečnosti, zahraničním obchodu apod.


| Cayo Perico |

Cayo Perico je soukromý ostrov nacházející se jak vodách San Andreas Republic, tak ve vodách Mexika, legislativně však spadající pod vládu Mexika. Ostrov lákající západní turisty, hledající adrenalinovou zábavu na občasných festivalech pořádajících se na západní straně ostrova s volně dostupnými drogami. Skoro by to vypadalo jako ráj turistů, když pomineme ozbrojené muže a jižní oplocenou část ostrova, která je rájem drogových kartelů.

Rozhraní mezi vodami San Andreas Republic a Mexika je určeno jako pomyslná čára vedoucí od bodu A k bodu B, která slouží jako hranice mezi vodami obou zemí.

Státní ozbrojené složky SA nemají žádné pravomoci ve vodách Mexika, pokud k tomu nemají patřičné povolení od mexické vlády. To znamená, že nemají právo provádět jakoukoli formu vstupu, kontroly nebo zásahu v těchto vodách, pokud jim to mexická vláda nepovolí.

Transport drog z ostrova a na ostrov Cayo Perico je povolen v době od 19:00 do 23:00. Je možné jej provádět jakýmkoliv prostředkem, vyjma helikoptéry. Helikoptéra je zakázaná k přepravě drog.
| RP - Role Play |

Pojem roleplay (zkracováno RP) je v podstatě hraní role s vlastním příběhem, který musí reflektovat dění a příběhy ostatních hráčů, se kterými přichází v otevřeném světě do interakce.

| OOC - Out Of Character |

Vystoupení z herní role. Situace, kdy hráč jedná, nebo popisuje situaci mimo svoji herní postavu.

| IC - In Character |

Hraní své role ve hře. Situace, kdy hráč jedná a interaguje v rámci své herní postavy.

| /ME |

Popisuje určitou činnost, nálady, emoce a nahrazuje animace, které nelze provést přímo ve hře.

[1] Skloňujeme vždy v 3. osobě.

Příklady:
“/me bere peněženku ze stolu a dává si ji do zadní kapsy u džín”
‘’/me nervózně přešlapuje a sleduje nedočkavě hodinky”
“/me při pohledu na své kolegy se začervenala"

| /DO |

Slouží k popisu vykonání činnosti s očekáváním reakce nějakého hráče a k širšímu popisu situace a prostředí.

[1] V /do je zakázáno lhát.

[2] Hráči nemohou pomocí /do ovlivňovat RP ostatních hráčů, či psát /do za někoho jiného. Vždy každý popisuje svoji situaci.

[3] Do /do a /me je zakázáno psát své myšlenky.

Příklad: “/me Myslí si o něm, že je hloupý”, apod.

| /TRY |

Slouží k náhodnému vygenerování ANO / NE. Obecně by mělo sloužit pouze k rozvinutí dané RP situace nikoliv k zvýhodnění hráče.

[1] /try je zakázáno používat při rozhodování zranění postav mimo přítomnosti EMS.

[2] /try je zakázáno používat v rámci Passive RP.


Správné příklady:

[1] "/me zašívá mu ránu na rameni. /do povedlo se?, /try"

[2] "/me hází míč na koš, /do trefil se do koše?, /try"

Nesprávné příklady:

[1] Ve vysoké rychlosti nabourám vozidlo do stěny. "/do je vozidlo pojízdné?, /try"

[2] "/me žádá si na vysílačku, zda může provést pit manévr, /do může?, /try"

[3] Situace při autonehodě: "/me probouzí se na volantu a rozhlédne se, /do stalo se mu něco?, /try"


| GROSS ROLEPLAY |

 • Jedná se o specifický styl roleplaye, který se pojí k nelegálnímu rp. Gross RP je explicitní vyjádření nechutného či drsného stylu hry v podobě slovní, písemné nebo za použití animací. V jednoduchosti se jedná o to, že činnost prováděná na oběti je popsána nechutným způsobem.
 • Do Gross RP nepatří mučení samo o sobě (u toho je třeba dodržovat postupy, viz. [3]), ale specifikace explicitních detailů. To znamená, že zjednodušená verze "provádí mučení na osobě" nespadá pod Gross RP a není třeba jej schvalovat. Samozřejmě pro takový styl rp musí mít vždy skupina nebo osoba důvod, který nesmí být nahodilý, ale hráč ho případně musí umět vysvětlit.
 • V rámci nelegálního rp je možné mučit osobu bez souhlasu oběti, ale bez explicitních detailů, ani slovním popisem a bez využití animací. I v případě neschválení Gross RP je nutné adekvátně reagovat na roleplay ze strany oběti.
 • Nikdy nesmí být neschválení Gross RP podmětem k vyhýbání se rp. Pokud se jedná o "mučení", nesmí oběť nějak pozastavovat hru ani v případě, že neschválíte Gross RP. To neznamená, že rp nebude pokračovat. Pokud máte pocit, že je jejich rp neoprávněné, můžete si podat po doerpení situace ticket.
 • Ovšem explicitní rozepisování "mučení" se považuje za Gross RP a je třeba schválení, a to i v případě slovního podání či animací.

Do oblasti specifického Gross roleplay, které se dá považovat za mučení nebo nelidské zacházení a je potřeba souhlas hráčů, patří:

- Brutální nadávky rasového nebo sexuálního původu - Znásilnění & Sexuální obtěžování - Kanibalismus
- Surové zacházení v situačním RP (vulgarismy a brutalita).
- Jakékoli rozepisování detailů, slovní popisování detailů nebo animace v rámci mučení.
- Mučení je povoleno jen v určitém přijatelném rozsahu, viz. [3].

[1] Pokud chcete hrát Gross roleplaye, potřebujete povolení od všech zapojených hráčů – povolení žádáte do LOOC chatu. Pokud tak neučiníte, je Gross RP přísně zakázáno! [2] Pokud chcete hrát Gross roleplaye, ale chcete si specifikovat jeho rozsah (nechcete aby do něj byly zahrnuty některé z oblastí Gross RP, např. sexuální napadení, kanibalismus či nějaké specifické akce, např. holení hlavy apod.), tak máme plné právo vyjádřit své požadavky na omezení Gross RP do LOOC, které musí všichni zúčastněný respektovat. [3] Pokud jste předem souhlasil s tímto stylem roleplaye, a je vám to po určité chvíli nepříjemné, přesahuje to vaší komfortní hranici či pocit bezpečí, máte možnost se odvolat. Stačí informovat všechny zapojené osoby prostřednictvím LOOC chatu. Všichni zapojení musí respektovat vaše rozhodnutí. [4] Je zakázáno hráče mučit způsobem, který by na nich zanechal trvale viditelné následky, které se nedají znázornit mechanikou hry (např. uřezávat končetiny, vyřezávat nápisy/ornamenty atd). Hráč by musel při každé interakci popsat skze /do, že má nějakou vadu, což je nereálné. Výjimkou je uříznutí části těla, např. prstu, ucha anebo jiné části, která by se dala reálně lékařským způsobem přišít zpět. Odňaté části těla však nebude agresor nikdy likvidovat nebo znehodnocovat. Poškozený si tyto amputované části “odnese” s sebou do nemocnice, kde mu je přišijí zpět. [5] Je zakázáno posílaní fotografií obsahující erotický obsah bez předchozího odsouhlasení hráčem. To platí pro soukromou komunikaci skrze in-game komunikační prostředky, např. telefon, sociální sítě, SMS. Platí i pro streamování skrze in-game telefon.

| METAGAMING |

[1] Využití informací, které se dozvíš mimo svojí herní roli a které použiješ ve hře, se považuje za metagaming. Mezi metagaming se počítá také stream sniping, např. pokud informace získané při sledování streamera použijete v rámci IC.

| NABÁDÁNÍ K METAGAMINGU |

[1] Nabádání k metagamingu, tzn. vypisování informací, které se postavy nemají jak dozvědět, pokud nebyly součástí jejich RP, je považováno za porušení pravidel. (např. informace z vyšetřování, o únosech, atd.)

| POZNÁVÁNÍ HRÁČŮ |

[1] Poznávání hráčů dle hlasu, oblečení či vzhledu není možné, pokud jste s daným hráčem neměli dostatečnou interakci.

[2] Jako dostatečná interakce je brán vztah postav ( rodina, milenec, partner, kolega, apod.) nebo dlouhodobé RP mezi postavami.

[3] V případě, že chcete RPit poznání hráče, je nutné tuto interakci provést pomocí /do
Příklad: Ptáte se: "Je mi hráč XY povědomý, je možné, že ho odněkud znám?". Odpověď může být i "nejistá". Příklad: "Může mít pocit, že ho / ji někde slyšel, ale není si jistý odkud." apod..

[4] Zákaz poznávání příslušníků státních složek bez potvrzení z jejich strany prostřednictvím /do. Vyjímka platí pouze pro vztahy postav, viz bod [2].

[5] Poznávání hráčů dle sociálních sítí bez předchozí interakce je zakázáno.

| MIXING |

[1] Používání OOC informací v IC (např. "mluvím s Bohem", mezitím co jsem v AT.).

[2] Cílená snaha o IC vztah postav na základě OOC vztahů, sympatií a antipatií.

[3] Za mixing se považují různé nadávky a oslovení v rámci interakce s hráči absolutně vybočující z loru postavy, frakce či skupiny.


| POWERGAMING |

Je činnost nebo situace, ve které vaše postava přesahuje dovednostmi či jinými schopnostmi možnosti hry a postavy jako takové.
Příklad: “/me bere auto a hází ho přes zahradu”. Tlačení vozidla přes target menu je možné v případě, že jiný hráč ovládá vozidlo z pozice řidiče a pouze v případech, kdy to dává RP smysl.

| FEAR RP |

[1] Hráči jsou povinni brát v potaz, že se jeho postava bojí o svůj život. Je třeba si uvědomit, že se toto pravidlo vztahuje i na situace, kdy vystavíte jiného blízkého člověka nebezpečí ohrožení na životě. 

Příklady no-fear RP:

 • Vytažení zbraně nebo pokus o útěk, když je na vaši postavu namířená zbraň.

 • Při únosu nebudete mít strach o svůj život.  

 • Z křehké servírky se stane z minuty na minutu ostřílená vražedkyně.

[2] Mohou nastat situace, kdy se můžete zachovat hrdinsky "nebojácně", ale musí za tím vždy být pádný RP důvod - IC odůvodněná změna char. vaší postavy.

Příklad: Cvičený a ostřílený člen zásahové jednotky, kriminálně zkušený char., mentálně nemocný char. apod.

[3] Strach ze státních a ozbrojených složek, kdy jsou hráči povinni adekvátně reagovat na RP situace se členy policejního sboru, zejména pokud jsou v nevýhodě. Respektovat je, spolupracovat s nimi a neignorovat je, pokud to RP situace nevyžaduje.

Příklad: Hrozí vám několikaletý trest odnětí svobody a v případě spolupráce vám může být snížen. Fear RP je v tomto případě zvážení vypovídání a plná spolupráce s policií apod...

| WATER EVADING |

[1]  Unikání státním složkám plaváním (skočíte do vody a začnete plavat co nejdál od břehu) či na vodním skútru na otevřený oceán (nevztahuje se na rybníky, jezera, moře a řeky jako např. Alamo Sea).

| NON-RP DRIVING |

Používání vozu neadekvátním způsobem nebo v podmínkách nevhodných k jízdě daným vozem.

Příklady non-RP drivingu:

 • Hráč s autem skočí ze skály (hra nedefinuje reálný DMG auta a je stále pojízdné) a jede dál, jako by se nic nestalo.

 • Hráč ujíždí do hor po extrémním terénu se sportovním modelem auta apod.

V případě nehody vozidla je třeba RPit její rozsah. U menších ťuknutí není třeba přerušit jízdu.

| PSYCHICKY LABILNÍ CHARAKTERY |


[1] Psychické postižení postavy není možné využít jako způsob vyhýbání se RP.

[2] Pro hraní za postavu tohoto typu je každý hráč povinen požádat přes ticket systém na našem Discord serveru.

Příklad: Hráč ukradne vozidlo nebo vyloupí obchod a bude to svádět na psychický stav postavy . 

| PRAVIDLO INVENTÁŘE |

[1] Vše co máte v inventáři postavy, máte u sebe.
- Prohledávat inventář hráče je možné pouze v případě, že hráč zvedne ruce (defaultně X) a vzdá se vám. Neplatí pro s.o.s.
- V případě prohledávání jiným hráčem není nutné prohledávání skrz inventář, je možné využít příkazy /me a /do.
- Při prohledávání jiným hráčem je možné se zeptat, kde všude vás osoba prohledává pomocí /do.
- Výjimkou je pouze PD item "Sáček s důkazy" po zaerpení předání sáčku místním S.O.S.

[2] Hráč by u sebe měl vždy nosit reálné množství peněz, které by mohl unést.


| PRAVIDLO HUNTINGU |

[1] Na lov lze použít pouze zbraně k tomu určené: sniper rifle, hunting rifle a mušketa. 

[2] Je zakázáno využívat mechaniky spawnování zvířat ve všech oblastech k lovu určených.

[3] Účelové srážení zvěře a následné vykuchání není adekvátní RP, proto je to bráno jako porušení pravidel.

| HRANÍ ZA ZVÍŘATA |

[1] Hráči mají možnost Rpit zvíře (plemena psů a koček).

[2] Zvířata se smí účastnit PVP, ovšem jen za použití /me, nikoliv pomocí mechaniky hry.
[3] Před každým PVP ze strany zvířete je potřeba se do LOOC zeptat zda-li všichni souhlasí s Grossem, pokud někdo odmítne je zakázáno jakékoliv PVP akce vykonat. U GrossPes platí stejná pravidla jako u klasického grossu.

Příklad: “/me Zakousává se do nohy”.

[4] Je zakázáno účelové zabíjení NPC lidí/psů vyjma divoké zvěře v přírodě.

[5] Poznávání osob dle čichu je povoleno pouze za předpokladu dlouhodobé interakce.  

[6] Hráč má povinnost brát psa jako rovnocenného hráče RP tzn. vztahují se na něj veškerá pravidla, jako na klasickou postavu.

[7] Psi K-9 mohou:

 • po obdržení povelu osobu držet tlamou (předloktí, stehno, lýtko atd.)

 • po obdržení povelu použít interakci “Shift+E”

 • stopovat, vyhledávat drogy a podobné ilegální věci

[8] Je zakázáno poškozovat majetek za účelem provokace hráčů. 

[9] Doplňování jídla a pití mimo dohled ostatních hráčů.

[10] Zákaz bugování animací.

| HRANÍ ZA VÍCE POSTAV |

Každý hráč má v základu jednu postavu. Druhá a každá další postava je placená a pouze na schválení, které je uděleno adminem za následujících podmínek:

 • K založení postavy by měl mít hráč dobrý důvod, který musí uvést do ticketu. Dále uvést cíl a základní popis příběhu postavy.

 • Po schválení je možné si zakoupit slot na postavu.

 • Druhá a každá další postava se musí vyhýbat střetu zájmů. (Příklad: být součástí dvou různých frakcí, které mají spor, nesmí být součástí stejné frakce, apod.)

[1] Zakládat si další postavy bez schválení AT se bere jako porušení pravidel i v případě zakoupení slotu postavy.

[2] Je zakázáno, aby hráč, který přišel o svou postavu (dostal CK), se vrátil s novou postavou, která má jakoukoliv vazbu k jeho předešlé postavě (příbuzenství, známost), neboť se jedná o nepovolený metagaming. AT však může v některých případech udělit výjimku.

[3] Pokud si chce hráč vytvořit postavu mladší 18 let, je povinen to uvést v Discord ticketu.

[4] Další možností je tzv. kontentová postava. Postava je určena pouze pro tvorbu krátkodobého kontentu jako jsou lokátory, sámošky, klenotnictví, vanilla a eventy. S těmito postavami je zakázáno rozvíjet dlouhodobé RP nebo narušovat dlouhodobé RP jiných hráčů.

| FAIL RP |

Za Fail RP se dá považovat všelijaké vystoupení z loru charakteru, frakce, neodůvodněné RP reakce, troll v RP, nerespektování PassiveRP, FearRP atd.


[1] Vytváření neadekvátní atmosféry strachu nebo používání neadekvátních slov a rétoriky jako reakci na danou situaci, je bráno jako Fail RP.


[2] Je zakázáno RPit nelegální PD a EMS (korupce) bez schválení AT. 


[3] Není možné předávat informace prostřednictvím DC či jiných mimo herních OOC komunikačních kanálů. Předávání důležitých herních informací je vždy nutné provést IC a být připojen na serveru. Vše musí být řádně zaerpeno. Snitchování PD nebo jakýmkoliv skupinám NIKDY nesmí být offline.

[4] V případě delší nepřítomnosti charakteru v San Andreas je zakázáno komunikovat prostřednictvím IC zpráv na Discordu (emaily, smlouvy, spisy apod.).

[5] Příslušníci PD mají zákaz vyhýbání se RP útěkem do on-duty. Zároveň je zakázáno zneužívat frakční výhody, které státní složky poskytují.

[6] Náhodné hledání hráčů po mapě za účelem únosu je zakázáno.

[7] Vození hráčů po PK do PHMC dříve než jim uběhne 10 minutový odpočet v dead screenu je bráno jako Fail RP.

[8] Při nošení hráče pomocí příkazu /carry a /donaruci je povinností hráče danou situaci RPit i pomocí /me a /do. Samostatné použití příkazu je bráno jako Fail RP.

[9] Použití motocyklů a offroad bugin a lodí pro fast-content nelegální činnosti (banky, klenotnictví, obchody, domy na vykrádání atp.) je bráno jako Fail RP.
Výjimky: 

 • použití pro content nelegální činnosti, který se již od počátku odehrává v offroadu

 • použití jako sekundární vozidlo v případě předpřípravy na místě dostatečně vzdáleném od místa provedení neleg. činnosti.  

 • použití pro převoz hráče po PK (při dodržení ošetření kompetentní osobou viz pravidlo PK)

[10] Použití místních (pasivních NPC) jako rukojmí v bance je zakázáno. Fyzicky přítomná NPC (Ped pro interakci) se však za rukojmí považují.

[11] Je zakázáno během jakékoliv PVP situace nebo řízení auta používat a spamovat nabindované commandy typu: /e prone, /e passout /e dead atp. [12] Je zakázáno cíleně kempit unikátní skripty jako například NPC vydávající papírky k Ryan, lokátoru, klenotníka a Ryan samotnou. [13] Zákaz zneužívání a bugování animací ku vlastnímu prospěchu. [14] Využívání animací musí být adekvátní k loru postavy. (Jako mafián v obleku nebudu tančit streetdance apod.) [15] Je zakázáno okrádat PD bez RP důvodu, pouze za účelem získání PD výbavy.

[16] Během prodeje nelegálních látek je zakázáno vámi jako jedincem používat jakékoli jednostopé vozidlo (motorka, crosska, kolo, atd.) a bugyny, čtyřkolky, atd. Výjimku na používání kol mají pouze registrované gangy - hráč má gangjob.

[17] Je zakázáno využívat skript televize k přehrávání následujícího:

 • veškerého FiveM kontentu
 • CZ/SK písničky a videoklipy - (písničky nahrané pod serverem KKRP jsou povolené)
 • CZ/SK seriály (Ordinace, Ulice apod.

 • CZ/SK YT - zejména kvůli českým/slovenským jménům a městům

[18] Všechny příspěvky zveřejňované na sociálních sítích musí obsahovat pouze autentický obsah z prostředí hry. To znamená, že fotografie, videa nebo jiný obsah sdílený na vašich profilech musí být skutečnými záběry pořízenými během hraní na serveru KK. Není tedy dovoleno používat obsah z jiných serverů, her či hyperrealistických obrazů generovaných AI. Grafické úpravy a materiály pro promování jsou povoleny.

[19] Během využívání itemu neprůstřelné vesty je povinnost mít vizuální část oblečení patřičné vesty, viz. balistická, SWAT, plátová.

[20] Použití ChatGPT v soudní komunikaci, nebo v situaci, kdy postava nemá reálnou možnost se k této aplikaci dostat je zakázáno.

| LORE POSTAV / SERIÓZNÍ RP |

Postava v RP představuje smyšlenou, ale reálnou osobu,která má na začátku pevně daný lore a vyvíjí na základě toho, co se jí v životě stane. Je třeba klást důraz na držení se loru, postavení a seriozitu postav.

Pokud chcete RPit menšiny, zjistěte si prosím lore GTA 5 a zamyslete se nad minoritami, které se vyskytují na území SA.

V rámci postav a jejich serióznosti je jako FailRP bráno RPení:

 • nehodících se menšin do SA (české postavy, zesměšňování menšin, "šišlající Asiaté" atd..),

 • nereálných filmové a herních postav, hrdinů (různé postavy z her - The Witcher, filmů - Marvel hrdinové atd..),

 • postav vizuálně neodpovídajících člověku

Snažte se používat adekvátní slovní zásobu, která vypovídá o vašem charakteru a o situaci, ve které se nacházíte. Také si uvědomte, že šaty dělají člověka.

| COMBATLOG |


[1] Po pádu / restartu serveru je nutné navázat na předešlou RP akci. Pokud jste se ocitli jinde, napište si in-game report a počkejte na reakci admina. V případě, že admin nereaguje, i tak jste nuceni pokračovat v předešlé RP akci. Není možné si sám skipovat RP akce.
[2] Cílené odpojení z RP akce bude bráno jako odmítání hraní RP scény.
[3] V případě že k odpojení dojde na základě technických potíží, je hráčova povinnost informovat AT nebo ostatní hráče v dané RP situaci.

| PASSIVE RP |

Je potřeba si uvědomit, že veřejná prostranství jsou plná lidí, viz. lore serveru. Passive RP je nutné dodržovat i v případě, že se ve vašem okolí nenachází žádní hráči ani NPC.Je potřebné chápat a počítat s tím, že město žije i bez hráčů, tudíž vás na veřejných prostranstvích může kdokoliv vidět.


 PASSIVE RP v interiéru

[1] Všechny interiéry (jak otevřené interiéry, tak na port) na serveru jsou zamčené.

[2] Je zakázáno RPit v interiéru, který nespadá do níže uvedených výjimek ani v případě, že nikomu nepatří.

Výjimkami jsou budovy:

 • veřejné správy (EMS, PD, FD, GOV, ÚP apod..)

 • veřejných služeb (PDM, obchody, benzínky apod..)

Je potřeba si uvědomit, že budovy veřejné správy a budovy veřejné služby jsou plné zaměstnanců, kamerových systémů pořizujících záznam a to i ve chvíli, kdy na serveru není přítomen žádný hráč.

[3] Vniknutí do frakčního sídla spadá pod pravidla frakcí.

 PASSIVE RP v exteriéru

[1] Veřejné a soukromé objekty jako jsou doky, továrny, státní objekty, jsou místa, kde se pohybují zaměstnanci a ve většině případech i hlídači a kamery, a proto není možné je použít k únosům, vraždám či jiným nelegálním činnostem beze svědků.

[2] Bez oprávněného důvodu není možné na ulici či veřejných prostranstvích nikoho ohrožovat střelnou či bodnou zbraní z důvodu potencionálních svědků.

[3] Hráči jsou v případě únosu na místech, kde se vyskytují lidé, povinni hlásit únos pomocí příkazu /911, do kterého musí zadat základní informace o únosu. (barva/typ auta únosců, počet osob, směr jízdy, atd.)

[4] Území gangů jsou považována za místa se zvýšenou mírou kriminality a většina obyvatel může být ozbrojena. Příslušníci EMS a FD by měli svůj vstup na území přizpůsobit RP situaci a případně využít doprovodu státních ozbrojených složek. (Za běžných podmínek není problém pohybu, nutné přizpůsobit velikost fearu).

[5] Je třeba si uvědomit, že oblast pláže je během dne využívána k rekreačním činnostem, a proto se na ní pohybují stovky lidí. Není proto doporučené v této oblasti jezdit autem.

[6] S povolením AT je možné vyjmout některé budovy a místa z aktivního Passive RP. AT posoudí, zda-li se daný objekt může jednorázově pro danou RP akci brát jako bezpassivní, vysídlený nebo opuštěný (může se jednat o některé fabriky nebo objekty s interiérem / exteriérem, které vypadají opuštěně). 

[7] Zákaz jakéhokoliv sledování obchodů a hráčů, kteří zde nakupují či k němu přijíždí/odjíždí.

[8] Je zakázáno RPit kamery mimo objekty v [1] a místa, kde je reálný prop kamery ve hře. Ve vozidlech se kamera nachází u státních složek a taxikářů.

V tomto případě je nutné napsat ticket, kde hráči uvedou:

 • Objekt (interiér / exteriér )

 • K čemu by ho chtěli využít (únos apod..)

V případě schválení se bude jednat o neosídlený objekt nebo území, kde není aktivní ochranka ani kamerový systém, což neznamená, že se v okolí nemohou nacházet lidé.

[7] Zákaz zabití/zranění jiného hráče/NPC uvnitř policejní stanice a na přilehlých parkovištích s výjimkou kvalitního RP důvodu předem schváleného adminem.


| DRŽENÍ OSOB |

[1] Maximální doba únosu jiné postavy je 1 hodina. V případě potřeby prodloužení doby únosu z důvodu logiky RP se domluvte v OOC mezi sebou.
[2] Unesená osoba nesmí být držena v interiéru, do kterého je přístup pouze skrze teleport.
[3] Hráč nesmí být držen v CPZ déle jak hodinu reálného času, pokud hráči ze strany PD není zajištěna RP aktivita. Po vypršení daného limitu musí být hráč/i propuštěn/i z cely.
[4]Po dobu držení musíte dbát na to, aby váš rukojmí měl dostatek vody a jídla. Pokud tyto podmínky nebudou dodrženy, bude to bráno jako KOS.

[5] Hráč je povinen dobu trestu stanoveného PD či soudem aktivně oderpit. V případě, že si nemůže daný trest odsedět v rámci RP (např.: pokud je trest delší a hráč se musí odpojit), musí se domluvit s členem AT. 

[6] Útěk z vězení není možný, leda by se jednalo o předem schválenou akci domluvenou s AT.

| ZBRANĚ |

[1] Sniper rifle, hunting rifle a mušketa jsou určeny pouze na lov zvěři - použití těchto zbraní na PVP je povoleno pouze v případě obrany při lovu. Na jakýkoliv jiný druh PVP je zakázáno.

[2] Zákaz nošení tlumičů na brokovnicích.

[3] Je zakázáno používat zbraně jako airsoftové, paintballové nebo plynové, případně jako nefunkční zbraně, doplňky k oblečení, šperky a jiné. Nevztahuje se na výcviky státních složek.

[4] Velké zbraně (některé brokovnice, některé SMG, AR..)  je nutné přiznat pomocí /me a /do, pokud je nemají v rukou. Jestliže tak nebude učiněno a hráč vytáhne velkou zbraň, bude se jednat o asspulling.

Příklady:
“/me bere zbraň z auta a schovává si ji pod bundu”.
“/do pod bundou jde vidět obrys zbraně a kus pažby čouhá vpravo ze spodní části bundy ”.
“/do zbraň je zavěšená na popruhu na zádech”.

[5] Je přísně zakázáno zbrousit nebo jinak odstranit SÉRIOVÁ ČÍSLA zbraní v RP!

[6] Dlouhé zbraně v inventáři příslušníků státních složek jsou zamčené ve speciálním zakódovaném boxu uvnitř policejního vozu, dokud nedojde k jejich vytažení v rámci dané RP akce.

[7] Molotov je jako zbraň při přestřelkách zakázán, lze jej však využít k  vypálení objektů, za následujících podmínek:

 • Hráč musí mít pádné důvody a více než jednu interakci s druhou stranou.

 • V situaci, kdy hráč vypaluje interiér objektu musí mít schválení AT pomocí ticketu, kde uvede důvody a plánovaný rozsah poškození.

 • V případě, že chce hráč způsobit exteriérové a malé škody objektů nemusí mít schválení. Avšak je povinen před zahájením upozornit AT pomocí ingame reportu a následně sepsat ticket, kde uvede důvody, místo a poškození, které nesmí být rozsáhlé (poškozená strana nebude muset na více než pár hodin zavřít objekt, kvůli rekonstrukci a nebude to zasahovat do interiéru).

| VOZIDLA |

[1] Pokud se hráč rozhodl ukradnout PD auto, je nutno nepodmíněně kontaktovat admina pomocí /report a musí s tímto autem být zacházeno jako s nonstop viditelným autem v PD systému (trackovatelné), popřípadě důkladně zaRPit vyjmutí tracking systému.

[2] Střelba běžnými ručními zbraněmi z vrtulníku je zakázána.

[3] Využívání vozidla k úmyslnému srážení osob, a to i při přestřelce, je zakázáno.

| VIN ČÍSLA VOZIDEL |

[1] Je možné zbrousit nebo jinak odstranit VIN ČÍSLA vozidel v RP, pokud k tomu bude adekvátní důvod (např. nelegální činnost).

[2] Je nutné adekvátně zaRPit zbroušení/sundání VIN čísel z vozidla, což obnáší rozebrání vozidla a postupné sundání všech VIN čísel.

[3] PD může vyhledat původního majitele, díky VIN číslu ze zabaveného vozidla.

[4] Pokud PD najde vozidlo s odstraněným VIN číslem a bez SPZ, tak bude na vozidlo uděleno automaticky VK.

[5] Rozhodnout o zbroušení/sundání VIN čísel z vozidla může pouze aktuální majitel vozidla, není možné odstranit VIN číslo z cizího vozidla.

| VK - Vehicle Kill |

Jedná se o situaci, kdy vaše vozidlo utrpí neopravitelnou škodu a nelze jej opravit. Např. vozidlo vybouchne.

[1] Pokud chce hráč udělit VK jinému hráči, je potřeba schválení AT (ticket).

 • Důvody pro VK

 • Na jaké vozidlo

 • Screen s místem zanechání vozidla a popis, jak VK proběhne. (polití benzínem a zapálení, utopení, sešrotování atd.).

[2] Pokud chcete udělit VK na vlastní vozidlo, není potřeba schválení AT. Je nutné si založit ticket a uvést stejné náležitosti jako u bodu [1].

[3] Při udělení VK i v případě vlastního vozidla není způsobena ztráta VIN čísel z vozidla (ani v případě výbuchu vozidla, VIN je možné pouze odstranit předešlým RP - viz pravidlo RPení VIN čísel vozidel).

| KRÁDEŽE VOZIDEL |

[1] Zákaz krádeže NPC i hráčských vozidel bez adekvátního RP důvodu. 

Příklady odpovídajících důvodů pro krádež:

 • za účelem VK

 • za účelem použití vozidla pro nelegální činnost (loupež, únos atd.)

| KOS -  Kill on sight |

Zabití na první pohled bez předešlého RP a interakce.

| PK - PLAYER KILL |

[1] Jedná se o situaci, kdy vaše postava utrpěla zranění a musí se nechat ošetřit kompetentní osobou (doktorem, záchranářem, v RP kvalifikovaným hráčem apod.,). Kompetentnost je posuzována podle rozsahu zranění.

 • Lehká zranění jako odřeniny, škrábance či mělké řezné rány si je schopen hráč ošetřit sám.

 • Zranění vzniklá na základě autonehody, střelná zranění a hluboké řezné rány je třeba nechat ošetřit lékařem.

 • Při takové situaci, můžete zažádat adminy o revive (/report revive + důvod proč hráč dostal PK)

[2] Postava si po PK vše pamatuje a pokračuje v hraní. Je možné RP ztráty paměti v případě, že tím nedojde ke snaze vyhýbat se RP situaci (vyhýbání se obvinění, zatčení apod.), hráč by měl vždy mít pádný RP důvod.

Příklad: Postava utrpěla vážné zranění, které mohlo zapříčinit ztrátu paměti jako je úder do hlavy tupým předmětem apod. 

[3] Hráč je povinen v případě bodného nebo střelného zranění podstoupit vyšetření v nemocnici nebo osobou, která pro to má kompetence. (Za osobu, která má kompetence se považuje doktor, který je zaměstnancem EMS)

[4] Hráč v případě střelného zranění, i když bude "akutně ošetřen" (jiným hráčem > kompetentním i nekompetentním) se musí dostavit do nemocnice, kde musí vyhledat odbornou pomoc. 

[5] Po PK je hráč povinen RPit adekvátní zdravotnickou pomoc odpovídající typu a povaze zranění.

[6] V případě nepřítomnosti hráčů-doktorů na serveru je nutné si u NPC v nemocnici vyplnit zdravotní záznam, který bude obsahovat všechny požadované údaje o pacientovi. Do lékařské zprávy, která je psaná z pozice doktora (tzn. nutné psát ve 3. osobě), je nutné zmínit i místo, ze kterého byl pacient přivezen.

[7] Pokud RPí hráč v nemocnici po střelném zranění či bodné ráně, je vždy povinen pasivně nahlásit přítomnost pacienta se střelným zraněním na PD dispatch pomocí SMS.

[8] Hráč si nesmí pomocí G přivolat pomoc při zobrazení PK screenu. G lze použít pouze v případě, že v jeho okolí nejsou žádní jiní hráči ( považuje se jako anonymní upozornění EMS). 

[9] Pokud vyprší limit na PK screenu, hráč se respawne v nemocnici a je povinen pokračovat v RP jako zraněný. Musí se neprodleně nechat ošetřit kompetentní osobou.

[10] V PK je zakázáno spamovat vysílačku a panicbutton.

[11] Mluvení v PK je možné, zálěží však na povaze zranění.

Příklad: Není možné, aby postava utrpěla vážné zranění (velmi závažnou nehodu, byla by rozstřílená, osoba v bezvědomí) a bez a ošetření by bez problému mluvila ku prospěchu svému nebo svojí skupiny.

[11]  V případě PK na ostrově Cayo Perico:

 • je možné si zažádat o evakuační pomoc na /911 text

 • je možné využít pasivní transport pomocí G do PBHMC ( pouze v nepřítomnosti s.o.s. na serveru)

 • je možné se nechat ošetřit lékařem (hráčem) pouze ve veřejnosti dostupné části ostrova.

| REVENGE KILL |

[1] Hráč, který dostal PK, je po dobu 24 hodin reálného času považován za zraněného a neschopného se mstít. Pokud bude vystaven situaci z opačné strany, má povoleno se bránit, ale nesmí podnikat iniciativní kroky proti straně, jenž jej poškodila.

[2] Pokud je postava schopna se po zotavení mstít, vždy by této situaci mělo předcházet RP, během kterého se hráč snaží nejdříve se svým sokem navázat nějaký kontakt, tzn. pomsta nikdy nesmí proběhnout jako KOS.

[3] Nevztahuje se na pěstní souboje v rámci eventových či přátelských soubojů a nelegálních přijímacích rituálů v rámci skupiny.

| CK - CHARACTER KILL |

[1] CK je bráno jako definitivní smrt postavy.

[2] Každé CK musí být předem schváleno AT. Výjimkou je situační CK vysvětlené níže.

[3] Po provedení předem schváleného CK musí být oznámeno v LOOC ve tvaru “CK – INGAME jméno postavy”, aby CK bylo platné.

[4] Po provedení CK je nutné nahlásit do příslušného ticketu lokace místa činu, způsob vraždy/příčina smrti, jestli se s tělem nějak manipulovalo. 

[5] V případě, že chcete CK udělit vlastní postavě, je nutno nechat si SelfCK schválit od AT.

[6] Žádost o CK pro jinou postavu je třeba vždy podložit dostatečným RP důvodem a dlouhodobým RP.

[7] Poškozený hráč se proti CK může odvolat v případě že má pocit že mu CK bylo uděleno neprávem.

[8] CK na členy AT se píše do soukromých zpráv nezávislým členům AT.
[9] Trest odnětí svobody na doživotí je považováno za CK postavy. Avšak soud (admin) tento rozsudek v RP uděluje jen za velmi závažných okolností.

[10] Po obdržení CK je zakázán návrat k nelegální činnosti s organizovanou skupinou osob, se kterou spolupracovala původní postava hráče. Zákaz platí po dobu 1 měsíce. Seznámení, interakce a legální činnosti spojené s frakcí jsou povoleny, nikoliv však cokoliv ilegálního, ani jako externí spolupracovník.

[11] Situační CK lze udělit jinému hráči pouze v případě že k tomu má hráč dostatečný RP důvod. Jedná se např. o situace vraždy osoby blízké jíž je vaše postava přítomna atd.

a) Pro udělení situačního CK je nutné oznámit provedení reportem a zároveň požádat o spect celé situace. Po udělení je nutné vypsat ticket dle [4]. 

b) V případě, že nikdo nereaguje na /report, je možné i tak udělit situační CK. Neprodleně je však nutné založit ticket dle [4], vyplnit všechny náležitosti a podrobně uvést všechny důvody pro CK. V případě nedostatečného odůvodnění může být CK odvoláno.


| KRÁDEŽE |

[1] Krádeže PD, EMS, FD a vládních vozidel jsou zakázány. Pro výjimečnou RP situaci je možnost o krádež těchto vozidel zažádat u AT před akcí skrze ticket.

[2] Vykrádání domů, obchodů a klenotnictví je vázáno podmínkou o přítomnosti PD na serveru a dobou, která je omezena skriptem a zároveň je zakázáno vykrádat 10 minut před a po restartu serveru.

[3] Zákaz vstupu do bytů a domů na port za účelem vykradení. Toto pravidlo se nevztahuje na objekty k tomuto účelu scriptově uzpůsobené.

[4] Policisté by měli v prvé řadě dbát o bezpečnost rukojmí a neriskovat jejich život svými zásahy.

[5] Zloděj vás může okrást o vše, co máte u sebe, kromě:

 • Debetní karty
 • Mobilního telefonu, bez adekvátního RP důvodu
 • Klíčů od interiéru
 • Opravovací sady mechaniků

[6] Je zakázáno okrádat taxikáře ve službě bez adekvátního RP důvodu. Všechna vozidla taxislužby jsou vybavena kamerami.
Jde o soubor pravidel, který je specifický pro skupiny nebo frakce a platí jak pro legální, tak i nelegální frakce. Jako frakce je bráno seskupení hráčů se stejným herním cílem či záměrem v RP. Firmu, klan, klub, provozovnu služeb, skupinu provozující nelegální činnosti apod. lze brát jako frakci, jejíž postavení je určováno na základě vystupování a kroků v RP, nikoliv počtem hráčů ve frakci.

[1] O vytvoření frakce se žádá formou ticketu, který podává potenciální vůdce frakce. Do žádosti je třeba zaslat následující informace:
Životopis frakce: Historie frakce, popis frakce, cíl a zaměření.
Seznam členů, dle interní hierarchie a seznam pozic členů.
Strom s rodinnými vazbami, který bude pravidelně aktualizovaný s novými členy frakce.
V případě, že má frakce Discord s IC informacemi, musí poslat Discord do ticketu.
Každý zakládající člen frakce musí mít krátký životopis jeho charakteru.
 • Požadované výhody v rámci frakce, apod.:
 • Strom s rodinnými vazbami, který bude pravidelně aktualizovaný s novými členy frakce.
[2] Minimální počet pro založení frakce jsou vždy 2 postavy. Maximální počet hráčů ve frakci je určen na 25 lidí. Frakce si může ve výjimečných případech zažádat o navýšení slotů.
[3] K frakcím je vázána možnost získání frakčního sídlo. Na serveru se nachází prostornější interiéry, které jsou určeny k tomuto účelu. O frakční sídlo se žádá ve frakčním ticketu. 
[4] Frakcím náleží možnost získání frakční výhody (frakční garáž, vývozy, craft atd.). Získání těchto výhod pro legální frakce je podmíněno založením IC firmy. Udělení frakční výhody vždy zvažuje AT na základě žádosti.
[5] Jakékoliv změny ve frakci je povinen vůdce frakce hlásit AT.
[6] Prodej frakčního sídla, přepis frakce či frakčního sídla, změna vůdce frakce je možné pouze na schválení AT.
[7] Je zakázáno pomocí GrossRP přebrat nemovitost druhé frakce.
[8] Frakce má povinnost aktivně využívat své frakční výhody nebo se vystavuje riziku jejich odebrání. Zároveň AT na základě delší neaktivity může frakci zrušit popřípadě předat jinému hráči.
[9] Jedna postava může dle svého uvážení a možností být členem několika frakcí najednou, pokud k tomu má pádný RP důvod.
[10] Frakce má povinnost založení frakčního discordu. Na každém frakčním discordu musí být přítomni minimálně dva členové AT, kterým musí být přidělena role s funkcí full administrátora. 
[11] Za frakční discord se považuje discord frakce, kde jsou uvedeny IC informace, u nichž musí být uvedeno, jakou IC formou se zaznamenávají (cloud, knihu, web, tablet atd..) a zda je pro přístup k informacím vyžadován IC způsob přihlášení, hesla či umístění. Na frakčním discordu také musí být jasně oddělena IC a OOC část.
[12] Pokud hrajete ve skupině/organizaci/frakci, která je založena na reálné předloze, je přísně zakázáno odkazovat se na cokoliv, co daná skupina dokázala v reálném světě. Začínáte tady od nuly a respekt, stejně jako všechno ostatní je potřeba získat IC cestou.
[13] Každá frakce má jiné přijímací řízení, které odpovídá povaze dané frakce. Hráč musí mít relevantní kvalifikaci pro danou povahu činnosti ve frakci.
[14] Po ukončení jakékoliv nelegální frakce / gangu budou postavy z této frakce smazány ( pokud nebude na základě žádosti k AT rozhodnuto jinak) . [15] Po schválení frakce bude třeba zaplatit poplatek za založení frakce na tebexu KKRP
[16] Je zakázáno mít lorové vazby na jiné frakce.


| FRAKČNÍ OBJEKTY | 

[1] Frakční objekty mohou být sídlem frakce. Jedná se o objekty, které má frakce buď v pronájmu, nebo ve vlastnictví jako např. budovy barů, klubů, dílen atd. a jsou udělovány pouze na schválení AT. 

[2] Pokud bude frakci schválen frakční objekt, musí si jej koupit či pronajmout IC cestou. 

[3] Ceny nemovitostí stanovuje AT v návaznosti na ekonomiku serveru a má právo ceny nemovitostí měnit.

PRAVIDLO BYDLENÍ | 

[1] Každá postava musí dle pravidel mít trvalé bydliště (platit někde nájem či vlastnit nemovitost). Výjimkou povinnosti platit bydlení je:


 • případné RP vašeho charakteru jako bezdomovce ( na základě schválení AT)

 • ubytování členů frakce ve frakčním sídle
| ADVERTISING |

Je zakázáno propagovat jakékoliv jiné stránky / servery bez předchozí domluvy s vedením projektu. 

| KYBERŠIKANA |

V  případě, že se budete v jakékoliv míře podílet na zesměšňování hráčů a členů komunity ve hře, na našich komunikačních kanálech včetně frakčních discordů a na streamovacích platformách, vystavujete se riziku dlouhodobého banu až permabanu.

[1] Jakákoliv formu sexismu, ageismu, rasismu, osobních urážek na všech komunikačních kanálech a jejich mixování do hry je zakázáno.

[2] Je zakázáno zesměšňování prostřednictvím zveřejňování osobních fotografií a videí osob, či jakýchkoli přeměn do videí, gifů nebo emotikonů. Hráči jsou povinni vyhovět žádosti o odstranění vznesené danou osobou. V případě nerespektování se vystavují permanentnímu zákazu hraní na serveru.

[3] Zákaz členství na komunitních discordech zaměřených na kyberšikanu či cheating. Přistihnutí na podobných discordech se trestá permanentním zákazem hraní na serveru KKRP.cz.


| STREAMOVACÍ PLATFORMY |

Pravidla upravující chování v souvislosti se streamováním obsahu z IC i OOC prostředí serveru.


[1] Streamer je povinen dodržovat pravidla jako každý jiný hráč.

[2] Je zakázáno se jakkoliv negativně vyjadřovat k RP ostatních hráčů nebo streamerů a komentovat jejich RP.

[3] Každý streamer je zodpovědný za svou komunitu a chat (trash talk, metagaming atd..).

[4] V případě řešení reportů in-game adminem je streamer povinen změnit overlay, tak aby nestreamoval řešení dané situace v AT.

[5] V případě předvolání do AT je každý streamer povinen ztlumit zvuk streamu.
[6] O roli stream partnera je třeba si požádat prostřednictvím ticketu. Žádost o udělení role je vyhodnocována individuálně na základě žádosti ve které je třeba uvést:

 • proč zrovna vy byste měli dostat partnera

 • jaký je váš RP cíl, jak se plánujete v RP prezentovat atd.

 • poslat odkaz na tvůj Twitch kanál a statistiky za poslední měsíc 

Na základě získání role stream partnera jsou hráči uděleny výhody, jejichž rozsah vyhodnotí AT. Streamer je povinen poskytnout AT záznam na vyžádání.
| KOMUNIKACE S AT |

[1] S týmem ve hře komunikujte pouze pomocí příkazu /report, pokud člen týmu neurčí jinak.

[2] K řešení administrativních a developerských záležitostí slouží ticketový systém, který lze založit prostřednictvím Discordu KKRP v roomce #tickety.

[3] Jestliže nemáte a nikdy předtím jste na serveru neměli udělený whitelist, nesmíte psát členům týmu do soukromých komunikačních kanálů s výjimkou WL testerů.

[4] V případě že máte, nebo jste měli, udělený whitelist na serveru a nemáte žádný jiný možný komunikační prostředek, lze tým kontaktovat přes osobní zprávu.

[5] Každý člen týmu má právo si sám určit kdo mu může a kdo naopak nemůže psát do soukromých zpráv.

[6] Je zakázáno v textové i hlasové komunikaci zesměšňovat, ponižovat, urážet či vyhrožovat členovi týmu.

[7] Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zneužívat komunikační prostředky s týmem a využívat je neadekvátním způsobem.

[8] K reportování bugů je nutné využít roomku na discordu #bugy. In-game /report neslouží k reportování bugů. 

[9] Rozhodnutí AT je konečné.

| POZASTAVENÍ RP |

Admin Team má možnost pozastavit RP v případě řešení situace či jiných odůvodněných podnětů. Při pozastavení se neerpí a je v dané chvíli tzv. STOP-RP (nesmíte mluvit do hry a jakkoliv se přesouvat z dosavadního místa). Spadá vždy pouze na lokaci, kde bylo pozastavení ze strany AT vyhlášeno. Po odstartování RP se pokračuje podle rozhodnutí AT.

| PEACE TIME |

Peace time může vždy vyhlásit pouze AT. Tento režim se vztahuje na celý server (pokud není určeno AT jinak). Vše, co se stalo v tomto režimu se nepočítá do RP a postava si nic nepamatuje.


Všichni hráči jsou povinni znát pravidla, jejich porušení a neznalost se bude přísně trestat, při větších prohřešcích bude hráči udělen ban bez možnosti se odvolat.


© 2023 Tým KKRP.cz