Herní pravidla

ZÁKLADNÍ POJMY


RP | Role Play |

Pojem roleplay, také role play (zkracováno RP) je v podstatě hraní role s vlastním příběhem, který musí reflektovat dění a příběhy ostatních hráčů se kterými přichází v otevřeném světě do interakce. V tomhle případě se jedná o hraní rolí zasazených do světa Grand Theft Auto v prostředí nemilosrdné části San Andreas (USA) ve městě Los Santos plném nepřetržitých možností stát se součástí legálních nebo nelegálních živlů. Každý server se řídí základními i vlastními pravidly/zákony, které pomáhají vnášet do RP pořádek a pocit reálného světa, tak aby umocnily hráčovy emoce.


WL | Whitelist |

Tento server má aktivní tzv. whitelist (WL udělení povolení hráči hrát na serveru). Pro připojení na náš server musí být tvůj účet schválen. Toto povolení se hráči udělí po úspěšném zvládnutí pohovoru, který je veden týmem na našem Discordu.

Registruj se na webu kkrp.cz, vyplň přihlášku a bude ti přidělen admin, který tě kontaktuje s termínem pohovoru. Webová aplikace ti dovoluje registrovat tvůj účet prostřednictvím tvého osobního Discord účtu. Po přihlášení pokračuj s uvedenými pokyny.


OOC | Out Of Character |

Vystoupení z herní role. Situace, kdy hráč jedná, nebo popisuje situaci mimo svou herní postavu.


IC | In Character |

Hraní své role ve hře. Situace kdy hráč jedná a interaktuje v rámci své herní postavy.


| /ME |

Popisuje určitou činnost, nálady a emoce a nahrazuje animaci, kterou nelze provést přímo ve hře.

[1] Skloňujeme vždy v 3. osobě.

Příklady:

/me bere peněženku ze stolu a dává si ji do kapsy”

‘’/me nervózně přešlapuje”

/me se začervenala

/me levou rukou si z čela otře stékající pot

/me hladí Moniku po kudrnatých vlasech”


| /DO |

Slouží k popisu vykonání činnosti s očekáváním reakce nějakého hráče. 

 Příklady:

/me prohledává osobu XY - /do co našel u osoby XY?”

… Druhý hráč odpovídá:

/do našel mobil, peněženku, klíče a nůž”

[1] Do /do je zakázáno lhát.

[2] Hráči nemohou pomocí /do ovlivňovat RP ostatních hráčů. Příklad: /do hráč XY má na botě hovno" aj..


KOS | Kill on sight |

Zabití na první pohled bez předešlého RP. Např.: Jdete po ulici, někdo se vám nelíbí svým vzhledem, zabijete ho.


PK | Player Kill |

Stav, kdy je hráč mechanicky hrou zabit (zešedne vám obraz a začne vám automatický odpočet tzv. respawnu, sami se nemůžete "uzdravit").

[1] Jedná se o situaci, kdy vše postava utrpěla zranění a musí se nechat ošetřit kompetentní osobou v RP (doktorem, záchranářem, apod, RP kvalifikovaným hráčem). Vždy se jedná o povahu zranění, v určitých situacích se můžete nechat ošetřit "zkušeným hráčem", ale pozor, aby se nejednalo o powergaming. 

 Příklad: Postava utrpěla vážné zranění (vybourají se) při útěku před "Mafií" ve snaze si zachránit život a jeho "společník" ho ošetřil, aby zastavil aktuální ohrožení života. Nicméně hráč je povinen RPit zranění, kdy je na pokraji života a smrti a přizpůsobit tomu svůj roleplay.

 • Při takové situaci, můžete zažádat adminy o revive (/report revive + krátké vysvětlení). Vždy si to předtím rozmyslete, jestli je vaše žádost oprávněná. Za žádnou cenu se nesmí jednat o vyhýbání se RP situaci, nesmí se tím přerušit RP dalších hráčů (V tomto případě těm, co vás IC ohrožují na životě, nesmíte se vyhýbat CK apod..)

[2] Postava si vše pamatuje a pokračuje v hraní. Je možné RP ztráty paměti (záleží na hráči, jak se rozhodne zahrát svojí roli). 

 Příklad: Postava utrpěla vážné zranění, které mohlo zapříčinit ztrátu paměti. Hráč by měl vždy mít RP důvod a nesmí se ztrátou paměti, vyhýbat RP situaci. (Vyhýbání se obvinění, zatčení adpo..)


CK | Character Kill |

Permanentní zabití postavy. Za tuto postavu již nelze hrát a pokud chce hráč i nadále pokračovat v RP, musí si vytvořit nový herní charakter podrobnější info v pravidlech o CK).

VK | Vehicle Kill |

Permanentní likvidace vozidla. Vozidlo nelze být znovu opraveno. Jedná se o situaci, kdy vaše vozidlo utrpí neopravitelnou škodu. PříkladVozidlo vybouchne.

PD | Police Department |

Policie


FD | Fire Department |

Hasiči


EMS | Emergency Services |

Zachránné službyZÁKLADNÍ PRAVIDLA


Všichni hráči jsou povinni znát pravidla, jejich porušení a neznalost se bude přísně trestat, při větších prohřešcích bude hráči udělen ban bez možnosti se odvolat.  

[1] Doporučený věk je 18+ let., vzhledem k povaze RP světa.

[2] Minimální věková hranice je 16 + let., ve výjimečných případech je možné udělit výjimku.

[3] Hráči jsou povinni za jakékoliv situace hrát role play a nevybočovat z hraní své postavy, nehledě na aktuální počet online hráčů na serveru. I v tomto případě neustále platí veškerá pravidla serveru a hráči jsou povinni je dodržovat. Výjimku tvoří tzv. peace time, který může vždy vyhlásit jen admin, a který probíhá v uzavřeném okruhu hráčů, nenarušující RP ostatním hráčům.

[4] Hráč je povinen hrát a dohrát jakoukoliv RP situaci a případné spory dále řešit s admin týmem na Discordu (vždy až po daném RP!). Je výslovně zakázáno slovně/písemně napadat ostatní hráče nebo sdělovat svůj subjektivní názor na nekvalitní RP.

[5] Neprovokujte a netrollte hráče k vyvolání OOC šarvátky.

[6] Nikoho neurážejte, respektujte rozhodní adminů. Velmi přísně se bude trestat jakékoli rasistické, sexistické a jiné nenávistné urážení jakéhokoli člena komunity.

[7] Pokud jste zabanován/a, je zakázáno založit si nový účet.

[8] Zákaz jakéhokoliv obcházení banů.

[9] Je zakázáno modování a jakékoliv podvádění (např. využívání bugů aj.).

[10] Každý hráč, který dostane ban za jakýkoliv prohřešek, musí po vypršení banu nebo po unbanu projít znovu pohovorem.

[11] Hráči jsou povinni používat jeden herní nick, jak na Steamu (ingame), tak i na Discordu.

[12] Je přísný zákaz využívat jakékoliv vulgarismy, nevhodné výrazy či reklamy v herním nicku, ať už ingame nebo na Discordu.

[13] Majitel účtu zodpovídá za svůj herní účet a škody jím napáchané. Je zákaz propůjčování vašeho účtu.


| ADVERTISING |

Manifestně nepropagujte jiné stránky, servery,  není možné používat jakoukoli reklamu.


| GROSS ROLEPLAY |

Tento typ RP je povolený jen za určitých podmínek.

[1] Pokud chcete hrát gross roleplay, potřebujete povolení od všech zapojených hráčů - povolení žádáte do LOOC chatu.

[2] Hraní tohoto typu roleplaye je bez povolení všech zapojených přísně zakázáno.

[3] Pokud jste předem souhlasil s tímto stylem roleplaye, tak v případě, že je vám to nepříjemné a přesahuje to vaší komfortní hranici  a pocit bezpečnosti máte možnost se odvolat , stačí informovat všechny zapojené znovu do LOOC chatu a všichni zapojení budou muset respektovat vaše rozhodnutí.

Příklady gross roleplay:

Myslete na to, že i pokud budou všichni členové souhlasit, tak hranici “surovosti” grossu má každý jinde a proto se raději během hraní ujistěte, že je to ještě v souladu s hráčovo hranicí souhlasu.

 • Rasismus (Přísně zakázáno používat anglofonní rasistická slova, příklad “negr/nigga”, i v případě, kdy všichni přítomní s daným gross roleplayem souhlasili! Je možné používat nadávky v lokálním jazyce)
 • Znásilnění
 • Kannibalismus
 • Sexuální obtěžování
 • Surové zacházení v situačním RP.
  • Příklad: V rámci přepadení, únosu, obtěžování na ulici apod.. budou hráči používat velmi sprostá, urážející slova a budou surově a brutálně zacházet s jinými hráči.
 • Mučení je povoleno, ale pouze jen v určitém přijatelném rozsahu (viz PVP pravidla níže) .


| METAGAMING |

Vše co se dozvíš mimo svojí herní roli a použiješ to ve hře se považuje za metagaming.

Příklady:

Na Discordu ti spoluhráč řekne o plánovaném útoku na tvou postavu, ty se následně začneš chovat tak, jako by ses tuto informaci dozvěděl v rámci tvé postavy.

Komunikace přes jakýkoliv externí komunikační kanál (TeamSpeak, Discord apod..) je zakázána, pokud hraješ roli (konkrétně, IC komunikace dvou char. Přes externí komunikační kanál). Ve výjimečných případech je možné využít IC komunikaci dvou a více char. na externích komunikačních kanálech, pokud je k tomu RP důvod = komunikace přes vysílačku (například PD, EMS, případně v rámci frakcí, ale vše musí být “zaerpeno” IC).

[1] Nemixovat IC a OOC.

[2] Aktuálně připojení PD ve službě jsou povinni komunikovat ve speciální místnosti na discordu, která slouží jako vysílačka nebo TS.

[3] Samotné ponoukání k Metagamingu, tzn. vypisování informací, které se postavy nemají jak dozvědět, pokud nebyly zahrány v RP, jsou považovány za porušení pravidel.


| POWERGAMING |

Za powergaming se považuje vše, co neodpovídá charakteru roleplaye reálného světa. V jednoduchosti to znamená, že není možné se chovat a jednat nereálně.

[1] Zákaz provádění nereálných úkonů.

Příklad: /me bere auto a háže ho přes zahradu”.

[2] Pokud jakoukoli zbraň neukazuje script animací (příklad: velké zbraně budou viditelné na zádech) je nutné je přiznat pomocí /me.

Příklad: /me schovává brokovnici pod bundou”.

[3] Zákaz tuningu a oprav vozidel. Tyto akce může provádět pouze mechanik.


FEAR RP |

V podstatě se jedná o hraní strachu. Obyčejně zkrácený 'FearRP', je představa, že vaše postava se bojí umřít. 

[1] Hráči jsou povinni hrát svojí postavu, tak, že se bojí o svůj život.

Toto je velmi individuální a vždy by to mělo reflektovat danou situaci i vlastní vývoj charakteru, nechceme nikoho omezovat v roleplay kreativitě, jedná se do doprovodné pravidlo k powergamingu. Tento koncept se používá hlavně jako pokus o realističtější zážitek ze hry. 

Příklady non - fear RP:

Jedná se o příklady, které jsou proti pravidlu FEAR RP.

 • Je proti pravidlům vytáhnout zbraň nebo se pokusit utéct, když je na vaší postavu namířená zbraň.
 • Při únosu nebudete mít strach o svůj život.  
 • Z krěhké servírky se stane z minuty na minutu ostřílená vražedkyně.

Samozřejmě jsou určité situace, kdy se můžete v takových případech zachovat hrdinsky "nereálně", ale musí za tím vždy být tzv. RP důvod - IC odůvodněná změna char. vaší postavy.

Příklad: Cvičení a ostřílený člen zásahové jednotky, kriminálně zkušený char., mentálně nemocný char., apod.


| WATER EVADING |

Unikání policii plaváním (skočíte do vody a začnete plavat co nejdál od břehu).


| NONRP DRIVING |

Znamená nereálné ovládání vozidla a úkony s vozidlem, které nereflektují simulaci reálného světa v GTA roleplay viz. powergaming.

Příklady nonrp drivingu:

 •  Hráč s autem skočí ze sklály (hra nedefinuje reálný DMG auta a je stále pojízdné) a jede dál, jako by se nic nestalo.
 •  Hráč ujíždí do hor po extrémním terénu se sportovním modelem auta apod.

Není potřeba zastavovat na každém semaforu, není to porušení pravidel, avšak když vás u toho nachytá PD můžete dostat IC pokutu.

Není potřeba při ujíždění PD v honičce při každém "ťuknutí" zastavit, nechceme nikoho omezovat a už vůbec někoho prudit za každou prkotinu, ale přejeme si abyste respektovali simulaci reálného života a přizpůsobovali tomu váš roleplay. OBECNÁ PRAVIDLA


[1] Hráči by měli za každou cenu zůstat ve své roli a nekomunikovat OOC (mimo svou herní postavu) do voice chatu. Toto hráč může učinit pouze po vyzvání ze strany admina.

[2] Nikdy neodcházejte od klávesnice pokud se právě nacházíte v RP scéně. Pokud ale opravdu musíte odejít, dejte alespoň spoluhráčům vědět do LOOC chatu za jak dlouho se přibližně vrátíte/jak situaci zahrát.

[3] Zákaz odpojení se z RP akce, zahrnuje okrádání, zatčení, honička aj. Bude bráno jako odmítání hraní RP scény. Pokud máte technické potíže s PC / internetem, pokuste se nám o tom dát nějakým způsobem vědět, jakmile to bude možné.

[4] Při honičce s PD je přísně zakázáno uložit vozidlo do garáže a opustit hru do 10 minut po ujetí hlídkám, aby měli šanci vás ještě najít.

[5] Zákaz využití BunnyHop – skákání při běhu/jízdě na kole za účelem rychlejšího přesunu.

[6] Zákaz provokace policie/Copbaitingu bez pádného RP důvodu. V případě, že vás někdo nahlásí za porušení tohoto pravidla, měli byste být schopni si své důvody obhájit. Můžete popřípadě předem požádat admina, aby vás spectoval a na situaci dohlížel.

[7] Do /do a /me je zakázáno psát své myšlenky.

Příklad: /me Myslí si o něm, že je hloupý”, apod.

[8] Hráč je povinen do /do přiznat vše, co má aktuálně u sebe, pokud je prohledán.

[9] Hráči mohou používat Discord voice kanál (pouze na našem Discordu) jako vysílačku do určitých RP akcí k domluvě na delší vzdálenost (používání telefonu není totiž vždy praktické). Musí však při mluvení používat tzv. doublebind, tedy kromě mluvení na discordu (push-to-talk/voice activation) je potřeba SOUČASNĚ mluvit i ve hře přes voice chat. V případě, že bude u hráčů zjištěno, že komunikují pouze na discordu a ve hře mlčí, nebo dokonce na discordu řeší non-rp záležitosti během akce (stačí říct i krátkou větu, kterou neřeknete ve hře), bude to bráno jako hrubé porušení pravidel v rámci Metagamingu/Mixingu.

[10] Hráči mají zakázáno vyhlásit si CK na postavu pomocí odcestování do ciziny a podobně. K CK postavy musí být vždy adekvátní důvod.

[11] Je zakázáno používat zbraně jako airsoft, paintball nebo plynové zbraně, případně jako nefunkční zbraně, doplňky k oblečení, šperky a jiné..| HRANÍ ZA VÍCE POSTAV |

Je možné hrát maximálně za dvě herní postavy. Náš server umožňuje “multichar” (oddělený inventář, zaměstnání, majetky, finance postav.). Druhá postava je pouze na schválení, které je uděleno adminem za určitých podmínek:

 • Každý hráč si bude muset správně vyplnit na webu žádost o herní postavu.
 • Rozsudek žádosti se dozví na webu. (schválena, neschválena)
 • K založení postavy by měl mít hráč dobrý důvod, který musí uvést do žádosti.
 • Není možné udělit schválení druhé postavy v krátkém intervalu od založení “hlavní postavy”.
 • Druhá postava by se měla vyhýbat střetu zájmů. (Příklad: být součástí dvou různých frakcí, které mají spor., nesmí být součástí stejné frakce apod..)

[1] Postavy byste mezi sebou neměli míchat (např. postava, se kterou hrajete rybáře nesmí hrát člena gangu, pokud je gangsterem vaše jiná postava). Hráč by neměl zneužívat informací, které se jeho postavy dozví a zneužívat je ve vlastní prospěch (viz metagaming).

[2] Je zakázáno, aby hráč, který přišel o svou postavu (dostal CK), se vrátil s novou postavou, která má jakoukoliv vazbu k jeho předešlé postavě (příbuzenství, známost,…) neboť se jedná o nepovolený METAGAMING. Admin tým však může v některých případech udělit výjimku, pokud by se jednalo o jiný druh RP, kdy se hráč prokazatelně nebude snažit např. pomstít svou předešle zabitou postavu. Dále je zakázán návrat k nelegální činnosti s organizovanou skupinou osob, se kterou spolupracovala původní postava. Zákaz platí po dobu 1 měsíce. Seznámení, interakce a legální činnosti spojené s frakcí jsou povoleny, nikoliv však cokoliv ilegálního, ani externě jako spolupracovník.

[3] Pokud si chce hráč vytvořit postavu mladší 18 let je povinen to uvést v Discord ticketu.PVP PRAVIDLA


[1] Zákaz zabití/zranění jiného hráče/NPC uvnitř policejní stanice a na přilehlých parkovištích. Leda by se jednalo o kvalitní RP důvod předem schválený adminem.

[2] Maximální doba únosu jiné postavy je 1 hodina. Zbytek je na OOC domluvě mezi vámi. Unesená osoba nesmí být držena v interiéru, do kterého je přístup pouze skrze teleport.

[3] Ze zabití na dálku odstřelovačkou/sniperkou nikdy nemůže vzejít CK!

[4] Pokud si nejste jistí, jak PVP zahrát správně, doporučujeme nahrávat si záznamy, popřípadě požádat adminy o spectate.

[5] Je zakázáno hráče mučit způsobem, který by na nich zanechal trvale viditelné následky, které se nedají hrát v RP (nelze tedy např. uřezávat končetiny nebo vyřezávání nápisů/ornamentů, atd.). Hráč by musel při každé interakci popsat přes /do , že má nějakou vadu, což je nereálné. Pokud by se ale jednalo například o uříznutí prstu, ucha a nebo jiné části, která by se dala reálně lékařským způsobem přišít zpět, je tento typ mučení povolen. Odňaté části těla však nebude agresor nikdy likvidovat nebo znehodnocovat. Poškozený si je “odnese” s sebou do nemocnice, kde mu je přišijí zpět.


| PK - PLAYER KILL |

[1] PK je aktuální zabití postavy. Postava si vše pamatuje a pokračuje ve hraní. Je vážně zraněna a musí se nechat ošetřit způsobilou postavou v RP dle vážnosti zranění.

[2] V případě dočasné smrti / vážného zranění, kdy se hráči zobrazí černobílá obrazovka s odpočtem do respawnu, je hráč povinen vyčkat do přivolání pomoci. Sám si hráč pomoc přivolat nemůže. Pokud limit vyprší, hráč se respawne v nemocnici a je povinen pokračovat v roleplayi jako zraněný. Musí se neprodleně nechat ošetřit kompetentní osobou.

[3] Nepřítomnost EMS na serveru – ošetřování pacientů a operace v nemocnici mohou provádět pouze členové frakce EMS. PD mohou provádět první pomoc a použít příkaz /revive za určitých situací. Jak postupovat:

1) situace, kdy hráč má PK:

Hráč musí použít script na ošetření v nemocnici. Využívá se pouze v případě nepřítomnosti EMS na serveru. Hráč se musí řídit pokyny vypsaného zranění (může si zranění přidat, nikoli ubrat).

Hráč si nemůže sám ošetřit zranění nevyžaduje-li situace jinak (příklad: hráč se nachází v krizové situaci - je na útěku, před PD složkami, je unesen, je při nelegální činnosti zraněn atd..). V krizových situacích je na hráči jak se rozhodne.

2) situace, kdy hráč má CK:

Hráč je povinen RPit svojí smrt. Nechat se převést do nemocnice, spolupracovat při vyšetřování svojí smrti atd.

[4] Nežádejte admina o revive, pokud se nejedná o smrt způsobenou bugem či chybou ve hře.

[5] Pokud je hráč zraněn, je povinen hrát adekvátní RP (pokud špatně chodí, neměl by běhat, než se zotaví, apod.).

[6] Pokud hráč chce, může PK dobrovolně přijmout jako CK. Toto pravidlo neplatí, pokud by se chtěl hráč vyhýbat trestům.


| REVENGE KILL |

[1] Poškozený hráč, který dostal PK je po 24 hodin reálného času považován za zraněného a neschopného se mstít.

[2] Pokud je postava schopna se po zotavení mstít, vždy by tuto situaci mělo provádět předchozí RP, kdy se hráč snaží nejdříve se svým sokem navázat nějaký kontakt. Tzn. nikdy nesmí pomsta proběhnout jako KOS.


| CK - CHARAKTER KILL |


[1] CK je zabití postavy nastálo. Za tuto postavu již nelze hrát. Hráč si musí vytvořit postavu novou.

[2] Úplná smrt postavy je vždy na posledním místě. Vždy můžete druhé mučit, zranit, vyhrožovat, apod.

[3] Každé CK musí být předem schváleno minimálně dvěma adminy. Pokud se jedná o situační CK (např.: někdo vám zavraždí IC snoubenku před vašimi zraky… rozhodnete se mu ihned dát CK) - vždy budete po dané akci vyzváni adminem, abyste vaše jednání obhájili adekvátním důvodem.

[4] CK vždy vyhlašuje agresor nad poškozeným hráčem. Tuto informaci vždy píše do LOOC chatu (klávesa T) ve tvaru “CK – INGAME jméno postavy”. CK jinak není platné. CK je dále nutno nahlásit také do příslušného textového kanálu na discordu “doplnit” označeného jako #CK, společně s fotografií místa na mapě, kde k CK došlo, aby mohlo dojít k nalezení těla a vyšetřování PD. v případě, že chcete CK udělit vlastní postavě, je nutné uvést pádný důvod. Bezdůvodné CK a CK pro vyhnutí se následkům budou zamítnuty.

[5] Hráči musí mít vždy pro CK pádný důvod doprovázený kvalitním a dlouhým RP při konfrontaci s poškozenými postavami, kdy se předpokládá několik předchozích střetnutí. Agresoři musí být připraveni v případě sporů před adminem obhájit důvod udělení CK.

[6] Poškození hráči se mohou proti CK odvolat, pokud by jim důvody k vyhlášení CK ze strany agresorů nepřipadaly dostatečně odůvodněny. Spory následně řeší admin tým.


KRÁDEŽE |

[1] hráč by u sebe měl vždy nosit reálné množství peněz, které by mohl unést. Výjimkou je pouze situace, kdy si kupujete drahé zbraně, auta či nemovitosti. (v takovém případě byste měli zaRPit, že máte peníze v kufříku, apod.)

[2] v případě, že vás okrádá jiný hráč, musíte mu přes /do sdělit celkovou částku, kterou u sebe máte.

[3] zloděj vás může okrást o vše.

[4] krádeže aut PD, EMS, FD jsou povoleny pouze z pádného RP důvodu. V případě, že vás někdo nahlásí za porušení tohoto pravidla, měli byste být schopni si své důvody obhájit. Můžete popřípadě požádat admina, aby vás spectoval a na situaci dohlížel.

[5] zákaz nutit hráče, aby vydal své peníze výběrem v bance. Toto může hráč nabídnout, ale nemusí.

[6] Vykrádání bank a obchodů je vázáno podmínkou o přítomnosti PD na serveru.

 • BANKA: minimálně 6 policistů online .
 • OBCHOD/BENZINA: minimálně 3 policisté online.

[7] maximální počet účastníků není omezen na straně ilegální frakce ani policistů.

[8] policisté by měli v prvé řadě dbát o bezpečnost rukojmí a neriskovat jejich život svými zásahy.

[9] v případě porážky ilegální frakce se smrt postavy vyhodnocuje vždy jako Player kill (PK). Pokud poražení nejsou oživení záchrannou službou a objeví se po smrti v nemocnici, vše si pamatují – měli byste hrát zraněné, přičemž se předpokládá, že budou poté vyslýcháni policií.
KOMUNIKACE S ADMIN TEAMEM


[1] Pokud potřebujete pomoc ve hře (bug), řešíte porušení pravidel, vždy se obracejte na člena admin teamu.

do Chatu (T) napíšete /report důvod, vašeho reportu.

[2] Pokud máte dotazy na admin team, využijte roomku na discordu #support, kde vám vyskočí ticket pro kompetentní adminy, který budou váš dotaz řešit. Používejte, jen v oprávněných a relevantních dotazech. V případě spamu a trollu budou hráči trestáni banem. Nesmyslné otázky budou mazány a ignorovány, při jejich opakování bude hráč potrestán.

[3] Nežádejte administrátora o opravu vozidla, revive (jen ve výjimečných případech) a teleport. O takovou pomoc můžete zažádat pouze v případě, že se jedná o bug. (pravidlo o povinnosti opravovat auta v servisech)

[4] Rozhodnutí admina se musí respektovat. Pokud se jedná o situaci v RP nebo jde o porušení pravidel, odmlouvání ze strany hráče bude vždy trestáno.

[5] Je zakázáno, psát admin teamu do soukromých zpráv!