FACTION - GANG RP PRAVIDLA


|VYSVĚTLIVKY|

GANG ADMIN

Jsou kluci, případně holky, kteří pomáhají udržovat gang RP na nějaké úrovni, komunikují s komunitou a AT v rámci pravidel, feedbacku na RP, při řešení gang striků apod. Nemají ingame práva ani práva na ticket systém na KKDC. Fungují jako administrátoři a jsou podstatným subjektem v rámci řešení gang RP. 

FACTION RP

Jde o specifický typ roleplaye vztahující se na afroamerické a hispánské gangy (v našem podání zasazených lorově do území downtownu) vytyčený svými vlastními pravidly, tak, aby hráčům pomohli uchopit tento odlišný styl roleplaye. Faction definuje styl vytváření interakcí a vymezuje pravidla pro jejich rozvoj v případě konfliktů, dále pak apeluje na hráče o vytvoření specifického prostředí kulturně, etnicky a sociálně odlišného od běžných nelegálních skupin, tak aby se podobalo skutečnému gang prostředí, ze kterého se inspiruje. 

Gang výjimky mimo faction z hlediska našich pravidel je možné si na výjimku založit i gang, který nespadá specificky pod faction (gangy afroamerického a hispánského původu inspirované z lorově zasazených gangů do GTA prostředí). Nechceme tu specifikovat přímo nápady, protože tím nechce hráče ovlivňovat, nicméně to musí splňovat podmínky základních gang pravidel ohledem vývoje sporů a jejich provedení, které jsou uvedeny níže a musí být zasazeny do pomezí DT a jeho okolí (tzn. nevztahuje se na gangy jako The Lost a ostatní sídlící mimo specifické okolí DT, může se jednat o gangy, které mají sídlo i na Vespucci a v průmyslové zóně apod..) Jak získat výjimku? - Výjimku uděluje pouze admin team, který posuzuje přítomnost takové frakce do aktuálního dění na serveru. - smysluplně zasadit lore frakce do prostředí. - jakým způsobem si skupina představuje, že jejich RP přispěje k celkovému dění na serveru.

GANG

Je třeba si uvědomit, že význam slova gang v našem podání pravidel je zde omezený pouze na gangy afroamerického a hispánského původu.

Gang význam obecně: 

jedná se o skupinu osob vykonávající společně nějakou činnost s nelegální aspirací (tendencí) a vytváří jí skupiny, které nejsou z pohledu společnosti považovány za konvekční a jsou pro ně typické určité gang signs vycházející z dané kultury, etniky, prostředí, území ze kterého skupina pochází jako symbol jejich konfliktnímu postoji ke společnosti. Za gangy se mohou považovat například různé etablované (silně zakořeněné a typickými znaky vymezené) skupiny s těmito znaky (příklad: motorkářské gangy & kluby, různé skupiny v určitém území s kulturní odlišností, které se snaží domestikovat). Ovšem z našeho pohledu se na tyto skupiny nevztahují Faction pravidla, to ale neznamená, že je nemůžeme nazývat gangy v rámci RP.

|ZÁKLADNÍ PRAVIDLA|


[1]
 
Maximální počet členů v gangu je 18.

[2] Všichni zájemci o gangy musí být na gang Discordu a řídit se aktuálními nařízeními. Pozvánka na discord 

[3] Lore musí být inspirován nějakým základním lorem gangu/setu dle vlastní volby a doplněn o vlastní nápady. Předtím než si zažádáte o vlastní set, nastudujte si všechny potřebné informace na gang DC, ale i mimo něj. (lory ingame gangů a jejich přechod do real gangů najdete na gang discordu). Jeho finální podoba musí být sepsána na frakčním Discordu.

[4] Gangy se nemají zdržovat jen na svém území. Například by bylo ideální, aby se skupiny procházely po downtownu, potkávaly se na společných místech jako jsou obchody s oblečením, gym, basketbalové hřiště, skate parky, barber nebo třeba komunitní centra. Gangy mají vytvářet interakce a RP s ostatními skupinami v DT. Jde o specifický styl RP, kde na rozdíl od jiných organizovaných sofistikovaných skupin nebudují své impérium v "bublině", ale díky interakci s ostatními si budují respekt a získávají jiné výhody pro svojí "skupinu".

[5] Gangy mají zakázáno používání vysílačky.

[6] Zákaz používaní "combat-roll" - kotouly při potyčkách (bráno jako zneužívání mechaniky hry).
[7] Street dance - taneční animace: z hlediska kultury, ze které pocházíte je možné si rpit skills v nově přidaných street dance animacích, pokud vám to sedí do loru.
[8] Výrova drog - gangy mají zakázáno vyrábět drogy, mají velkou výhodu v rámci prodeje. [9] Na založení gangu není třeba platit žádný poplatek.


|GANG SETY|

Společně s hráči jsme se rozhodli, že se změní koncept gangů a rozdělí se do více setů. Což pro vás znamená, že bude více gangů na menším území.

Set znamená, že z původních lorů rozdělíme gangy do více skupin, které sice vychází z podobné kultury/etnika, ale názorově, postoji, územně, chováním apod. se rozchází a tvoří samostatný gang. Stejně jako v reálném světě, můžu mít spojenou určitou symboliku (barva šátku), ale vyznačuje se svými vlastními gangsigns (verbální nebo vizuální způsob, jak se členové gangu reprezentují - tetování, slang, tagy, oblečení, handsignů).

Uvedené sety jsou pouze pro inspiraci, je možné přijít i z vlastním irl inspirovaným setem a zasadit ho do GTA prostředí.

Ballas

 • Original Covenant Ballas (OCB)
 • East Side Ballas (ESB)
 • South Rancho Ballas (SRB)

Families

 • Chamberlain Gangster Familes (CGF)
 • Davis Neighborhood Families (DNF)
 • Carson Avenue Families (CAF)
 • Forum Drive Families (FDF)

Vagos

 • Original Los Santos Vagos (OLSV)
 • North Side Vagos (NSV)
 • East Side Vagos (ESV)

Mara

 • Santa Maria Little Salvis (SMLS)
 • Familia Criminales Locos Salvatruchas (FCLS)
 • Trace Locos Salvatruchas (TLS)

Aztecas

 • Davis Varrio 70's
 • Davis Varrio Locos
 • Davis Varrio Tiny Gangsters

Mapa území a názvy setů jsou čistě orientační a není nutné se jich držet za každou cenu, můžete přicházet s vlastními sety pokud to bude lórově & územně dávat smysl (viz mapa).

|GANG STRIKE|

[1] Každý gang má 5 striků.

[2] Strike je gangu udělen vždy, když při dané akci poruší většina členů frakce některá ze základních pravidel (Fear, JailFear, Driveby, Pullup, KoS apod.).

[3] O udělení každého striku rozhoduje AT.

[4] Každý měsíc se maže jeden z udělených striků.

|LORE FRAKCE A GANGU|

[1] Každá frakce musí mít na Discordu sepsaný lore.

[2] Lore musí být inspirován nějakým základním lorem gangu a doplněn o vlastní nápady.

[3] Lore by měl obsahovat gang specifika.
Příklad: tetování, hudební stylu, slovník, vozový parku, oblečení, gang sign atd.

|OBLEČENÍ A PREZENTACE|

[1] Každý gang by se měl reprezentovat konkrétním barevným označením.

[2] Barevné označení musí být používáno střídmě a s rozumem. Cílem není chodit od hlavy až k patě v jedné barvě.

[3] Poznávání podle gang sign (oblečení nebo tetování atd.) je povoleno.

|VOZOVÝ PARK|

[1] Gangům je doporučeno používat vozidla, která odpovídají gang RP.
Příklad: Nejlepší je si koupit nějaký starý americký sedan Emperor, Victoria, Asea, Intruder, Primo, BF, SUV atd.

[2] Členové gangu musí dodržovat pravidla pro vozový park jak v DT tak i mimo něj.

[3] Přísný zákaz supersportů a lorově se nehodících vozidel.
Příklad: Buginy, Lambo, Evo atd.

Jedná se o doporučení.

|TAGY|

[1] Je zakázáno tagovat uprostřed hoodu.

[2] Je zakázáno tagovat cizí domy (vyhledávejte zdi, zadní části hoodu a podobně).

[3] Při tagování budov je třeba dodržovat passive a fear.

|ZBRANĚ|

Poloautomatická zbraň

[1] Mezi povolené zbraně pro gangy patří:

 • Glock-17
 • Heavy pistole
 • Tec-7
 • Mini SMG
 • Brokovnice
 • AKM
 • MK2 Jedná se o doporučení.

Shodli jsme se na tom, že alfa-omega veškerých sporů - tak aby to bylo zábavné - je nutnost na všechny členy gangu apelovat, aby řádně a dostatečně RPili fear, tedy strach o život a strach ze ztráty street kreditů a důvěry jejich ulice.

|FEAR RP|

[1] Střelba je vždy poslední možnost.

[2] Je třeba RPit Fear vždy, když dojde ke střelbě.

[3] Postavy musí vnímat střelbu jako možnost zemřít.

[4] Každý člen gangu má povinnost RPit fear ze zbraně (pistol, nůž…).

[5] Každý člen gangu má povinnost RPit fear z policie.

[6] Střelba a potyčky ve vlastním hoodu se vždy RPí s dostatečným fearem z příjezdu policie.

[7] Konflikty mezi gangy by měly být spojené s fearem ze zásahu PD v Downtownu nebo ze smrti vaší postavy.

|PASSIVE RP|

Typické pro gang RP je území, kde všichni RPí nějaký passive, ale ten passive je v tomto případě dvousečný.

Passive z pohledu člověka mimo DT

Downtown je vnímán, jako prostředí se zvýšenou mírou kriminality, nízkou životní úrovní, kdy jeho obyvatelé jsou vyloučení na pokraji společnosti. A právě tomu musí každý přizpůsobit svoje chování a adekvátně RPit fear. Avšak to neznamená, že se tam nemůže kdokoliv pohybovat.

Passive z pohledu gang membera

Typické pro gang RP je území, kde všichni RPí nějaký passive, ale ten passive je v tomhle případě dvousečný. Musíme si uvědomit jakou kulturu a prostředí reprezentujeme a za které bojujeme. Hood & Barrio nebo jinak území gangů je místo se zvýšenou mírou kriminality. Území, kde žijou lidé na pokraji společnosti a mají aspiraci (jinak řečeno mají sklon) se přiklánět k sociálně patologickým jevům (drogové závislosti, kriminalita, prostituce, agresivita, nedůvěra v systém a společnosti). Chápat to můžeme jako anomické území (bez norem a pravidel) neboli dle přísloví, že „bída plodí zločin“, ze kterých jako gang těžím a využívám jich. 

Jednoduše řečeno, to je přesně ten důvod proč se říká, že to není "jen hloupý gangster", protože to vedení moc dobře ví co dělá, že přiživováním se na bídě a snahou držet se lokality nedotčené, bez dozoru společenských vlivů a daleko od státních ozbrojených složek je výhodné pro jejich "špinavý business" (s drogami, zbraněmi, prostituce). Záměrně máte výhodu prodeje drog ve vlastním Barriu /Hoodu, protože udržujete vlastní lidi v závislostech, tak abyste měli jednodušší kontrolu nad jejich životy. Samozřejmě někteří tomu, že jsou mesiáši a vlastními bojovníky za spravedlnost skutečně věří a rozhodně všichni se tím prezentují. 

Strach z toho, že si přitáhnu pozornost do svého anomického území a ohrozím tím důvěru "svých lidí" a "zdejších obyvatel" by měla být alfa-omega v mém rozhodování, kdy budu tahat zbraň a hlavně toho, že konflikty se musí deeskalovat.

 

|KONFLIKTY|

[1] Konflikty v DT by měly přirozeně eskalovat a stejně tak i deeskalovat.

[2] Konflikty mezi gangy by měly jít vyřešit.

[3] Konflikt nemusí vždy končit střelbou.

Úrovně:

 • 1.level: komunikace (slovní urážky, vyhrožování, beefování)
 • 2.level: provokace (rýpání, provokace, vandalismus)
 • 3.level: fyzické napadení (pěsti, pálka)
 • 4.level: shooting (walk-by, drive-by, pull-up)

|BLOCKWIPES|

[1] Útok musí vždy směřovat na určitou osobu/osoby.

[2] Vyvraždění celého hoodu je přísně zakázáno.

|MANHUNT|

[1] Běh nepřátelským hoodem, jen abys někoho "dorazil", bude bráno jako Fail RP.

[2] Vyvraždění celého hoodu je přísně zakázáno.

|ÚNOSY|

Není vhodné unášet lidi za účelem získávání informací. Za porušení pravidel z hlediska loru gangů se vyloženě považuje si vést složky s informacemi.

|REVENGE-KILL|

Pro gangy se snižuje na 1h v rámci potyčky s meele zbraněmi a na 24 hodin v případě potyček se střelnými zbraněmi. Při hromadných potyčkách se časové omezení vztahuje na celý gang.

|DRIVE-BY|

[1] Je zakázáno pronásledovat někoho po celém hoodu ve snaze ho zabít.

[2] Drive-by by měl vypadat tak, že najedete do hoodu, předáte vzkaz, "vykropíte" osobu/osoby se kterými jste interagovali a hood opustíte.

[3] Je zakázáno se po provedení drive-by vracet do nepřátelského hoodu.

[4] Maximální počet lidí co se mohou zůčastnit jsou 4 (jedno auto).

|WALK-UP|

[1] Vstup do hoodu za účelem předání zprávy nepřátelskému gangu pěšky. Jedná se většinou o interakci s nepřátelským gangem na jeho území, které nemusí vždy končit potyčkou se zbraněmi.

Příklad: na základě vzájemného beefu mezi gangy vznikne rvačka bez přítomnosti zbraní).

[2] Pokud jedete na walk-up autem je třeba zastavit auto mimo hood nepřátelského gangu a do hoodu dojít pěšky.

|PULL-UP|

[1] Je to předání vzkazu nepřátelskému gangu jako revenge/odplata za něco, co vám nepřátelský gang udělal.

[2] Pull-up musí mít vždy vážný důvod.

[3] Maximální počet lidí co se mohou zůčastnit jsou 4. Cílem je způsobit zranění jakoukoliv zbraní a předání message nepřátelskému gangu, tedy nejde vždy o to dát do PK všechny zučastné členy nepřátelského gangu.

|TRAFFIC-BY|

[1] Traffic-by je interakce mezi dvěma auty a jejich posádkami.

[2] Může být proveden pouze pokud vidíte v autě osoby, se kterými jste měli již nějakou interakci.

[3] Můžete předat vzkaz a poté vykropit osoby ve druhém autě.

[4] Po provedení traffic-by se musíte snažit dostat co nejrychleji pryč a na místo se už nevracet.

[5] Při trafficu můžete střílet z auta.

|OKRÁDÁNÍ|

[1] Neokrádat při pullupu/drive-by.

[2] Získání majetku není cílem žádné z gang akcí.

[3] Pokud je útok proveden na vás a podaří se vám útočníky porazit, můžete je schovat před rizikem příjezdu PD a okrást.

|BACKFIRE|

[1] V případě že je proti vám vedena střelba, musíte se před ní ukrýt.

[2] Střelba bez krytí je tzv. Backfire a je brána jako porušení pravidla fearu.

[3] Střílet můžete začít až v době, kdy máte pevné krytí.

|ROOFSHOOTING|

[1] Je zakázáno úmyslně chodit na střechy za účelem střelby po jiném gangu.

|SYMBOLIKA A PROTESTY|

[1] Stav, kdy se spojí i nepřátelské gangy v DT proti establishmentu, většinou na základě eskalace represe s.o.s.

[2] Vyznačuje se bílou barvou, kterou se gangy reprezentují a v krajním případě může vyústit i válkou proti s.o.s, ale i proti reprezentantům estabilismentu.

[3] Protesty jsou vždy nárazové a není možné, aby přetrvávali na delší než nezbytnou dobu.

Bílý šátek s černými malými vzory

 Jedná se o inspirativní mapu ideálních území dle naší gang komunity. Má sloužit k inspiraci při zakládání nových setů nikoliv jako IC mapa aktuálních území - ta je vždy aktualizovaná na GangRP Discordu na základě IC vývoje Gang RP.