Frakční pravidla

PRAVIDLA FRAKCÍ, NEMOVITOSTÍ A HOSPODÁŘSTVÍ SAN ANDREAS


Jedná se o zcela nová a specifická pravidla, které budou tvořit základní myšlenky projektu KKRP. Tyto obecná pravidla pro frakce, nemovitosti a hospodářský (legální a nelegální) trh jsou postaveny na tzv. fair play rp. to znamená, že všichni budou mít stejné podmínky pro vytvoření frakcí, odkoupení, pronájem budov, koupě a distribuce nelegálních zbraní, drog, alkoholu.

Veškeré žádosti o frakce, budovy a nelegální činnosti budou po schválení předány ve hře v rámci RP A-teamem. 


ÚŘAD PRÁCE

Úřad práce slouží k registraci žadatelů o práci i k registraci žadatelů o státní a sociální podporu. Úřad práce bude sloužit i jako informační centrum.

[1] Podmínka žadatelů o práci je adresa bydliště pro všechny divize zaměstnání. Žadatelé budou povinni si pronajímat, nebo vlastnit objekt. Podrobnější informace v pravidlu o nemovitostech.


 | STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA | 

Státní sociální podpora (SSP) je minimální finanční příspěvek nezaměstnaným hráčům. Bez registrace a žádosti SSP (je schválena všem automaticky) vám nebudou chodit žádné finanční prostředky.PODMÍNKY FRAKCÍ

Níže specifikujeme, co znamená frakce, jaké má výhody a jaké jsou podmínky pro vstup do frakce, založení frakce, zrušení frakce.


| CO ZNAMENÁ FRAKCE? | 

Jedná se o seskupení hráčů se stejným herním cílem. Frakci se dá rozumět i jako práci, založení firmy, klanu, otevření klubu, vytvoření služeb, nelegální činnosti apod..

Obecně členství ve frakci vám přináší různé výhody, které se odvíjí od specifikace vaší frakce. Otevírají se vám možnosti, získáváte příjem peněz, máte možnost si pronajmout nebo koupit frakční sídla.

[1] Nebude možné si frakci, frakční sídlo/budovu pořídit za reálné peníze. 

[2] K frakcím je vázáno “frakční sídlo” bude potřeba platit nájem z frakčních sídel/budov - v případě, že hráč nebo skupina hráčů nebude mít kapitál na koupi frakčního sídla. Nájem bude automaticky pravidelně odečítán z účtu vůdce frakce.

[3] U některých limitovaných frakčních budov (jsou specifikované v odstavci “SEZNAM LIMITOVANÝCH FRAKČNÍCH SÍDEL”)  si hráč bude muset budovu koupit (za herní měnu) nebude možné si ji pronajmout. Jedná se o exkluzivní budovy: 

   La Fuente Blanca

   Franklinova vila

   Michaelova vila

   Jachty


   | LEGÁLNÍ FRAKCE | 

   Legální frakce jsou všechny zdroje legálního trhu práce, rozdělého do třech divizí > frakční zaměstnání, státní složky, automatické zaměstnání. Každá divize má specifické podmínky a jinak řešené finanční příjmy. 

   Podrobnější informace najdete níže v odstavci  “LEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁNÍ”.   | NELEGÁLNÍ FRAKCE | 

   Nelegální frakce jsou finanční zdroje získané nelegální činností (distribuce nelegálních zbraní, zakázkové vykrádání objektů, prodej drog, nelegálního trhu s alkoholem apod..). 

   [1] Nelegální frakce jsou vázané pouze frakční budovou/sídlem.

   [2] Žádná frakce nedostane “úplný přístup” k nelegálnímu trhu. 

   Příklad: Nikdo nedostane prioritní a neomezený přístup k distribuci zbraní, drog a alkoholu. Dovoz nelegálního zboží bude regulován a řízen třetí stranou, A-teamem. Bude možnost nákupu zbraní z dovozu a jeho následnou distribuci si bude frakce řídit sama.

   [3] Nelegální činnost můžete vykonávat i bez vstupu do legální/nelegální frakce. 


   | ŽÁDOSTI O FRAKCE | 

   O frakci musí žádat vždy stanovený vůdce frakce, člen, který bude skupinu oficiálně řídit. Frakce, které nejsou v nabídce seznamu legálního zaměstnání, neznamená, že není možné přidat, nebo rozšířit seznam legálního zaměstnání, případně přidat nelegální oblast.

   [1] Žádosti podává vždy vůdce frakce.

   [2] Minimální počet pro založení frakce jsou vždy 2 postavy. Maximální počet není určen. Admin tým však může počet členů zredukovat, pokud k tomu bude dostatečný důvod.

   [3] Všechny žádosti o frakce musí obsahovat kompletní seznam informací a řídit se pokyny na webu v záložce “žádosti” > “žádosti o herní frakce”.

   • Základní seznam požadovaných informací:
   • Životopis frakce: Historii frakce, popis frakce, cíl a zaměření.
   • Seznam členů, dle interní hierarchie a případně seznam pozic.
   • Každý zakládající člen frakce musí mít krátký životopis jeho charakteru.
   • Požadované sídlo.
   • Specifikaci placení sídla. (Pronájem/koupě).
   • Požadované výhody v rámci frakce, apod..:
    • (pokud chcete speciální stejnokroj, který hra nenabízí, speciální funkce, parkovací místa, animace apod..) 
     • Poznámka: poslední bod není podmínkou a nemusí být váš návrh splnitelný, ze strany developerských možností hry, případně časové náročnosti, v takovém případě, pokud to neomezuje působení frakce, může být frakce schválena.

    [4] Jakékoliv změny ve schválených frakcích (převážně změny členů) je vůdce frakce povinen hlásit adminům. Veškeré změny v popisu frakce provádí vždy jen admin.

    [5] Nelegální frakce jsou vázané pouze sídlem.    PRAVIDLA FRAKCÍ 

    [1] Každá frakce je vázaná “frakčním sídlem”. Podmínky a pravidla “frakčních sídel jsou specifikovány v odstavci Nemovitosti.

    [2] Frakční budovy (interiéry, sídla frakcí, garáže, bary a zábavné podniky,…) jsou uzamčeny a nedá se do nich vstoupit v případě, že žádný člen dané frakce není online. V případě, že je alespoň jeden člen frakce online, může danou lokaci zpřístupnit sobě i ostatním hráčům. 

    Příklad: Není možné vstoupit do dílen mechanikům, pokud není žádný mechanik přítomen apod..

    [3] Jedna postava může dle svého uvážení a možností být členem několika frakcí najednou, pokud k tomu má pádný RP důvod.

    [4] Není možné mít dvě postavy v rámci jedné frakce.

    [5] Prodej, přepis frakce, frakčního sídla je možné pouze na schválení adminů.
    ZAMĚSTNÁNÍ

    Jedná se o trh práce, který je rozdělen do třech divizí.

    Každá divize má specifické podmínky a jinak řešené finanční příjmy. 

    [1] Návrhy na rozšíření seznamu zaměstnání pište na discord #návrhyzaměstnání. *poznámka: návrhy budou sloužit pro inspiraci, avšak nebudou prioritou dev. teamu.


    | JAK MŮŽU DOSTAT PRÁCI? | 

    Zaměstnání na legálním trhu práce. Hráč si zajde do prostorů úřadu (lifeinvader), kde v prostorách kanceláří otevře menu, kde se mu ukážou nabídky práce. Bude možnost si vybrat ze třech divizí.

    [1] Hráč si vyhledá v menu sám zaměstnání, pokud nebude na místě přítomen “pracovník úřadu”. 

    [2] Pokud bude v objektu online “pracovník úřadu” nechá vyhledávání zaměstnání na RP.


    | SEZNAM PRACÍ | 

    Každá divize má jiné podmínky vyplácení. Jedná se o trh práce, který je rozdělen do třech divizí:

    ZÁKLADNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

    STÁTNÍ SLOŽKY

    FRAKČNÍ ZAMĚSTNÁNÍ


    1. ZÁKLADNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

    Jedná se o zaměstnání, které je dostupné pro všechny. Rozděluje se do dvou kategorií (automatické a interakční), které se dělí dle dostupnosti. 

    První kategorie je dostupná všem a není třeba čekat na schválení třetí strany, stačí pouze na úřadu práce vyplnit dotazník. Druhá kategorie je dostupná jen v omezeném počtu volných míst a zájemce bude muset čekat na schválení (podobně jako u frakčních zaměstnání).

    Seznam “automatických” zaměstnání:

    Jedná se o skript, který je automatizovaný, tzn. Na mapě bude potřeba něco převézt z bodu A do bodu B.Tyto pozice jsou volné pro každého 24/7. 

    Ke všem níže uvedeným zaměstnáním bude potřeba řidičský průkaz, dle požadovaného typu. 

    Řidič kamionu

    Pošták 

    Popelář

    Seznam “interakčních” zaměstnání:

    Jedná se o služby, které budou běžně dostupné. To znamená, že se nejedná o klasické frakce, které jsou vázané frakčním sídlem a lídrem frakce, ale jsou to běžně skriptem dostupné služby. 

    [1] Hráč, pokud mu bude schváleno interakční zaměstnání třetí stranou (A teamem), bude moci RPit ve schválené službě, když nebude “v práci” nebo online, služba bude dostupná automatickým skriptem.

    [2] Z hráče se v tomto případě stává zaměstnanec firmy a nevztahují se na něho frakční podmínky nemovitostí (možnost pronájmu/koupě objektu/firmy), dále hráč nebude platit nájem objektu.

    [3] Hráč bude dostávat automatický plat, plus provize z prodeje/služeb.

    [4] Hráč bude podepisovat smlouvu se svým zaměstnavatelem, kterým je stát (A team). Smlouva bude definovat povinnosti a práva hráče i podmínky spolupráce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

    [5] Hráč nebude fyzicky vybírat žádnou herní měnu od zákazníků, vše bude automatizováno skriptem. Podmínka se nevztahuje na dýško nebo dar od “spokojeného” zákazníka.

    Barista

    Obsluha pumpy

    Prodavač ve fastfoodu

    Prodavač v obchodě

    Obsluha/prodavač v PDM (Premium Deluxe Motorsport)

    Úředník

    Instruktor Autoškoly

    Bankéř

    Kadeřník

    Tatér 


    2. STÁTNÍ SLOŽKY

    Jedná se o státní frakce, které jsou řízené vedoucím frakce, každá frakce má jiné přijímací řízení, které odpovídá povaze dané frakce. 

    LSPD (Los Santos police department)

    EMS (Emergency service)

    FD (Fire department)

    Na úřadu práce si bude možné v menu vybrat požadované zaměstnání a hráč bude muset vyplnit formulář a čekat, než se mu daná frakce ozve.  Po odeslání formuláře, bude vaše žádost evidována a výsledek vaší žádosti najdete (až jí adekvátní pracovník projde) na webu v upozorněních.

    [1] Hráč bude muset mít relevantní kvalifikaci, pro danou povahu frakce.

    Příklady:

    • Se žádostí na EMS bude muset mít hráč vytvořený životopis s absolvovaným studiem medicíny a specifikovaným oborem studia. 
    • V rámci frakce LSPD a FD bude muset hráč projít akademií.


    3. FRAKČNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

    Založení frakce, nechat se zaměstnat u frakce, můžeme přirovnat k termínu podnikání. Jedná se v podstatě o založení firmy, která spojuje skupinu lidí se stejným cílem práce v různých oborech. 

    Frakční zaměstnání, respektive založení frakce je vázáno určitými podmínkami a pravidly, které jsou specifikovány v rozsáhlém odstavci: Podmínky frakcí.

    Frakce jsou vázány frakčním sídlem, které si hráč (pokud splní podmínky frakce a bude mu frakce schválena) pronajmout/odkoupit za herní měnu.

    Pokud se chcete zaměstnat v existující frakci na úřadě práce bude aktualizovaný seznam legálních frakcí a formulář, skrze který máte možnost kontaktovat majitelé frakce.

    Frakční zaměstnání se může pohybovat na legálním trhu, ale i nelegálním trhu práce.

    Níže naleznete rozpis možných frakčních objektů:

    SLUŽBY

    Taxikář

    Divadlo

    Autodílna

    Vinařství 

    Právnik 

    Weazel News

    NOČNÍ KLUBY A BARY

    Galaxy

    Vanilla Unicorn

    Yellow Jack

    Bahama Mamas

    Tequila-la-la    NEMOVITOSTI

    | CO JSOU FRAKČNÍ OBJEKTY? | 

    Frakční budovy jsou sídlem frakce, jedná se o objekty, které má frakce buď v pronájmu nebo ve vlastnictví. Jsou podmínkou existence frakce. V případě, že frakce nesplní podmínky (nebude platit nájem) zaniká frakce jako taková.


    Osobní vlastnictví frakčního objektu

    [1] Pokud bude frakci schváleno frakční sídlo, může si objekt odkoupit. Koupí sídla si frakce zajistí, že nemůže zaniknout její existence zánikem vypršením, vypovězením pronájmu objektu.

    [2] Exkluzivní frakční sídla budou pouze ke koupi.

    [3] Ceny bude regulovat vláda (A team).

    Pronájem frakčního objektu

    [1] Každá frakce bude mít možnost si pronajímat frakční sídlo, které bude dostupné v seznamu frakčních sídel. Každý objekt bude mít jiný nájem vyplývající z povahy zaměření frakce.

    [2] Pronájem se bude automaticky a pravidelně strhávat z účtu vůdce frakce. 

    Vůdce frakce má právo na vyhlášení bankrotu. To znamená, že se mu vypoví podnájem a frakce zanikne.

    [3] Nájem bude regulovat a určovat vláda (A team).


    | PRAVIDLO BYDLENÍ | 

    Pravidlo, které je vytvořeno pro reálnější RP a pro hospodářské účely.

    Bydlení v nejhorší kategorii bude dostupné všem i bez příjmu, respektive jen z příjmu státní sociální podpory. 

    [1] Každý bude povinen platit nájem za bydlení, pokud to bude v rámci jeho RP charakteru, pokud chce být zaměstnán v legálním trhu práce.

    [2] Frakce jsou vyloučeny z povinnosti platit nájem za bydlení v případě, že objekt je členům frakce i jako obytné místo. 

    [3] Majitelé nemovitostí nejsou povinni si platit extra soukromé bydlení, pokud obývají vlastněný objekt i jako obytné místo.

    [4] Výjimka povinnosti platit bydlení, bude v případě, že to zapadá do vašeho RP charakteru. 

    Příklad: člověk bez domova apod..


    | ŽÁDOSTI O FRAKČNÍ BUDOVY | 

    Žádost o frakční budovy může podávat jen frakce, podmínky a pravidla jsou definovány v části >  ŽÁDOSTI O FRAKCE.

    | SEZNAM LIMITOVANÝCH FRAKČNÍCH SÍDEL | 

    Casino

    Vinařství

    Lost MC clubhouse

    Kluby ( Tequila-la-la, Galaxy, Vanilla Unicorn, Bahama Mamas, Yellow Jack)

    Dílny

    Kanceláře

    Letiště

    | SEZNAM EXKLUZIVNÍCH FRAKČNÍCH SÍDEL | 

    La Fuente Blanca

    Franklinova vila

    Michaelova vila

    Jachty