ORDINANCE - NO.6-20-10-2022/06 - STATE GOVERNMENT

Od Orsino Orsino Upraveno: 7x | Poslední úprava: 13.12.2022 21:36
29.06.2022 23:02

img


ORDINANCE - NO.6-20-10-2022/06 - STATE GOVERNMENT

Autor:Neville Beckett

VYHLÁŠKA - Č.6 6-20-10-2022/06 - SENÁTOŘI STÁTNÍCH VOLEBNÍCH OBVODŮ 1,2,3,4,5

Vyhláška pojednává o fungování civilní a nákladní lodní dopravy


CELOSTÁTNÍ VYHLÁŠKA Č. 6 STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

§1
Základní ustanovení
a) Plavidlem je pro tento zákon zákon myšleno vozidlo plovoucí po vodě
b) Plavbou se pro tento zákon myslí pohyb plavidel po vodě


§2
Přístav a loděnice
a) Je území od ulice Palomino Avenue až po ulici Calais Avenue, které je vlastnictví státu San Andreas
b) Výhradním správcem přístavu je San Andreas State Government
c) San Andreas State Government může pověřit jakoukoliv společnost která je držitelem licenčního oprávnění SP-99 nebo státní instituci ke správě přístavu


§3
Rychlostní limity pro lodní dopravu
a) Maximální povolená rychlost ve vzdálenosti 1000 stop od koupajících se osob je 30 MPH
b) Maximální povolená rychlost v přístavu je 20 MPH
c) Maximální povolená rychlost v kanálovém systému je 25 MPH
d) Maximální povolená rychlost na vnitrozemních vodních plochách je 60MPH


§4
Licence pro lodní dopravu
a) Licence M1 - lodě s omezením na výkon motoru
b) Licence M2 - lodě bez omezení na výkon motoru
c) Licence S - plachetnice
d) Licence Cargo - nákladní lodě
e) Doba platnosti pro každou licenci jsou 6 měsíce


§5
Podmínky pro udělení licence
a) Úspěšné složení kapitánských zkoušek u příslušné instituce
b) Být zdravotně a psychicky způsobilý k udělení kapitánské licence
c) Dosáhnutí minimální požadované věkové hranice
1c) Pro získání licence M1 je požadovaný dosažený věk 16 let
2c) Pro získání licence M2 je požadovaný dosažený věk 21 let
3c) Pro získání licence S je požadovaný dosažený věk 16 let
4c) Pro získání licence Cargo je požadovaný dosažený věk 21 let


§6
Licence pozbývá platnosti
a) V případě, že se osoba stane zdravotně či psychicky nezpůsobilou k udělení kapitánské licence
b) V případě, že jí je licence odebrána státními ozbrojenými složkami
c) V případě, že licenci vyprší doba platnosti.


§7
Doklady potřebné pro plavbu
a) Předem vyplněný plán plavby
b) Kapitánskou licenci
c) Seznam všech cestujících osob na plavidle, kde bude jasně stanoven kapitán
d) Osvědčení o registraci lodě


§8
Speciální ustanovení pro státní složky
a) Příslušník státní ozbrojené složky může:
1a) Překročit rychlostní limity stanovené v této vyhlášce, pokud k tomu má pádný důvod
2a) Odebrat kapitánskou licenci
3a) Zastavit a nadále omezit pohyb plavidla na dobu nezbytně nutnou
4a) Kontrolu dokladů potřebných pro plavbu
5a) Nalodit se na kterékoliv plavidlo v případě nezbytně nutném
b) Příslušník státní záchranné složky může:
1b) Překročit rychlostní limity stanovené v této vyhlášce, pokud k tomu má pádný důvod
2b) Nalodit se na kterékoliv plavidlo v případě nezbytně nutném pro ochranu života a zdraví
c) Státní složky nejsou povinny předem předložit plán plavby


§9
Přechodná ustanovení
a) Všechny dosud vydané kapitánské průkazy mají platnost 1 měsíc od vstupu vyhlášky v platnost______________________________________________________________________________________________


Potvrzuji, že výše uvedená vyhláška byla schválena senátorem volebního obvodu č.1 Andreas dne 08.11.2022.
Michael Schultz
Senator of District 1


Potvrzuji, že výše uvedená vyhláška byla schválena senátorem volebního obvodu č.2 Andreas dne 08.11.2022.
Richard Leggete
Senator of District 2


Potvrzuji, že výše uvedená vyhláška byla schválena senátorem volebního obvodu č.3 Andreas dne 08.11.2022.
Rongo Timoti
Senator of District 3


Potvrzuji, že výše uvedená vyhláška byla schválena senátorem volebního obvodu č.4 Andreas dne 08.11.2022.
Billy Jay
Senator of District 4


Potvrzuji, že výše uvedená vyhláška byla schválena senátorem volebního obvodu č.5 Andreas dne 08.11.2022.
Barry Seal
Senator of District 5

Orsino Orsino      1157x      1
Reakce od bobcaforklift
01.12.2022 09:45

kokoti

bobcaforklift