SAMOZVANÝ ZÁSTUPCE MEXICKÉ KOMUNITY, LUIZ RODRIGO DIAZ, DOSTAL DOŽIVOTÍ!

O Rodrigu Diazovi se toho v poslední době napsalo již hodně. Je známo, že Diaz byl již obviněn za střelbu na policistu LSPD, nyní však předstoupil před soud za vraždu sheriffa.

Luiz Rodrigo Diaz - známé jméno, které se v novinách objevilo již několikrát. Jedná se o známého zločince a přítele politiků Lincolna Turnera a Davida Browna. Diaz se provinil již několika trestnými činy mezi které se jako nejvážnější počítá střelba na policistu LSPD, či v poslední řadě vražda sheriffa. Za poslední trestný čin poslal soud Diaze za mříže na doživotí.

Zvláštnosti je, že se nikdo z politiků ani policie LSPD nezabývá tím, že Diaz úzce spolupracoval se známými a vlivnými politiky, kteří neváhali zneužití své moci k tomu, aby Diaz křivě obviňoval jiné politiky. O úzké spolupráci Diaze s politiky se můžete dočíst v tomto článku. V nedávném rozhovoru se odsouzený dále vyjadřoval k tomu, že navzdory svým činům, je z něj nyní jiný člověk. Soudce jistě přihlédl k těmto lživým tvrzením a neváhal poslat samozvaného zástupce mexické komunity na doživotí do Státní věznice s maximální ostrahou.

O "posledním soudu" Luize Rodriga Diaze udělal rozhovor s policistou LSPD investigativní novinář Marvin Cox.

1. Měl odsouzený nějakou trestní minulost?
Odsouzený byl již v minulosti trestán.

2. Čím se odsouzený provinil?
Obžalován z vraždy sheriffa.

3. Jak jste ho dopadli?
Dostali hlášení od místních občanů, a na místě se nacházel pan Diaz a pod ním zavražděný policista.

4. Jak soud probíhal?
Soud probíhal bez jediného problému. Obžalovaný se ke všemu přiznal sám. Důvod vraždy sheriffa je neznámý.

5. Jaké bylo chování Diaze potom, co zjistil, že dostal trest doživotí?
Obžalovaný byl smířen s tím, co ho čeká, tudíž byl klidný.

6. Chcete čtenářům něco sdělit?Ať už od policie, či přímo od Vás samotného? Nějaké moudro, poučení?
Policie je zde pro vás a dělá maximum proto abyste byli v bezpečí.

Zůstaňte s Weazel News

ChocolateJJ ChocolateJJ      1633x      21.05.2021 14:27