[LAW] The Political Affiliation Act of 2021

Od kate.6666 kate.6666 Upraveno: 17x | Poslední úprava: 06.04.2023 18:59
04.05.2021 23:03

img


The Political Affiliation Act of 2021

Autor návrhu: Michael Schultz

Předkladatel návrhu: Michael Schultz


ZÁKON Č. 006-21

The Political Affiliation Act of 2021 stanovuje pravidla pro činnost politických stran a členství v nich ve státu San Andreas.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________


§1.
Definice

A) Politická strana je politická nezisková organizace, která nominuje kandidáty do veřejných úřadů pod svým vlastním jménem, prosazuje určitou ideologii, nebo je vytvořená za účelem řešení nějakého problému.


§2.
Členství v politické straně

A) Členem politické strany se může stát každý občan SA starší 18ti let, který není v okamžiku nástupu členem jiné politické strany.
B) Občan SA nabývá členství na základě přihlášky do politické strany po schválení odpovědným orgánem strany.
C) Občan SA pozbývá členství na základě rozhodnutí předsednictva strany
D) Politická strana má právo stanovit si své podmínky členství, které však nesmí být v rozporu s právním řádem SA
E) Na členství v politické straně není právní nárok.


§3.
Předsednictvo strany

A) Předsednictvo strany je trojčlenné a jeho členy jsou leader strany a dva místopředsedové.
B) Předsednictvo strany schvaluje návrhy na
a) ukončení členství ve straně
b) kandidátky do voleb
c) kandidáty na uvolněná místa ve sněmovně
d) schvaluje účetnictví strany
C) Členové předsednictva jsou
a) voleni členy strany
b) odvolání pokud pro toto odvolání na schůzi či formou petice hlasuje nadpoloviční většina členů za danou stranu. Návrh na odvolání člena/členů předsednictva musí zaštítit alespoň jeden reprezentant strany.
D) Členové předsednictva jsou oprávněni delegovat své pravomoci aniž by tím pozbývali zodpovědností své funkce.


§4.
Leader

A) Reprezentuje stranu ve sněmovně na pozici majority/minority leadera.
B) Přijímá nové členy do strany.
C) Navrhuje členy předsednictva.
D) Navrhuje předsednictvu ukončení členství člena strany.
E) Navrhuje kandidátku strany do voleb.
F) Navrhuje kandidáty na uvolněná místa ve sněmovně.
G) Navrhuje senátu odvolání reprezentanta státu SA z vlastní strany.


§5.
Člen strany

A) Má právo se svobodně vyjadřovat k problematice fungování strany na schůzích a interních forech strany.
B) Má právo požádat o místo na kandidátce případně o uvolněný post reprezentanta.
C) Má právo v účelných intervalech žádat o nahlédnutí do účetnictví strany.
D) Má právo požádat reprezentanta strany o předložení jeho návrhu ve sněmovně.
E) Má právo volit členy předsednictva strany a hlasovat o jejich odvolání.
F) Má právo se ucházet o členství v předsednictvu strany.
G) Má právo se odvolat k soudu, pokud nesouhlasí se svým vyloučením ze strany.


______________________________________________________________________________________________

Pokud je tento návrh zákona schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 4. 5. 2021 v 23:15.)

Potvrzuji, že výše uvedený návrh zákona byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 26. 4. 2021 v 20:43.
John White
Speaker of The House of Representatives


Návrh zákona podepsán dne 27. 4. 2021 ve 23:15.
Isabella Harper
Governor of San Andreas

kate.6666 kate.6666      4454x      0