[LAW] The Property Act of 2021

Od kate.6666 kate.6666 Upraveno: 28x | Poslední úprava: 12.05.2023 23:26
06.04.2021 20:38

img


The Property Act of 2021

Autor: Richard Legette M.D. ,Ing. Steven Mall, Ing. Isabella Harper

Podporovatel:Ryan Briggs

ZÁKON Č. 004-21

The Property Act of 2021 stanovuje standardy v oblasti práce s nemovitostmi.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

Obsah:
§ 1 Definice
§ 2 Komise pro ekonomickou a pracovní činnost
§ 3 Registrace nemovitosti
§ 4 Obnova nemovitosti
§ 5 Proces žádosti registrace osobních nemovitostí
§ 6 Proces žádosti registrace nemovitostí pro výdělečnou činnost
§ 7 Vlastnictví nemovitosti
§ 8 Výkup nemovitosti státem
______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Definice
A) Nemovitost - je souhrnný název pro pozemek nebo stavbu spojenou se zemí pevným základem. Součástí nemovitosti může být i podzemní stavba.
B) Osobní nemovitost - slouží pouze pro osobní účely.
C) Výdělečná nemovitost - slouží pouze pro výdělečnou činnost nebo činnost související s výdělečnou činností.
D) Majitel nemovitosti zodpovídá za vše, co se v ní nachází. V případě, kdy je nemovitost pronajímána, pronájímatel přebíra odpovědnost za nemovitost po podepsání smlouvy.

______________________________________________________________________________________________

§ 2.
Komise pro ekonomickou a pracovní činnost
A) Komisařství pro ekonomickou a pracovní činnost se zaměřuje na schválení žádostí registrace nemovitosti a zapisuje je do svého rejstříku nemovitostí.
B) Vyvíjí návrhy pro místní rozvoj.
C) Řízení komisařství ekonomické a pracovní činnosti zajišťuje Komisař pro ekonomickou a pracovní činnost.

______________________________________________________________________________________________

§ 3.
Registrace nemovitosti
A) Komisařství pro ekonomickou a pracovní činnosti provádí registraci nemovitosti.
B) Registrace nemovitosti probíhá zasláním žádosti registraci nemovitosti komisařství pro ekonomickou a pracovní činnost, která žádost posoudí a při splnění podmínek zaeviduje nemovitost do rejstříku nemovitostí.
C) Každá nemovitost musí být registrována,
1c) Pokud je nemovitost pod vlastnictvím státu San Andreas je povinen nájemce tuto nemovitost registrovat.
2c) Bytové jednotky registrují nájemci či majitelé dle vzájemné domluvy o které bude komise informována v registraci nemovitostí.
3c) Majitel výdělečné činnosti která ke svému provozu využívá nemovitosti je povinen tyto nemovitosti zaregistrovat.
4c) Domy a jiné nemovitosti určené k bydlení, musí vlastník či nájemce tuto nemovitost registrovat viz 1c.

______________________________________________________________________________________________

§ 4.
Obnova nemovitosti
A) Nemovitosti se musí obnovit kontaktováním komise pro ekonomickou a pracovní činnost (SEC).
1a) Majitel je povinen své nemovitosti obnovit každý měsíc dle § 4, bodu F)
B) Pokud nebude nemovitost obnovena, započne lhůta jednoho měsíce, která skončí propadnutím nemovitosti do vlastnictví státu San Andreas.
C) Pokud nemovitost připadne do vlastnictví státu San Andreas, může vedení pověřeného komisařství nemovitost prodat do soukromého nebo veřejného vlastnictví či ji používat v prospěch státu San Andreas.
D) Pokud bude nemovitost v průběhu jednoměsíční lhůty obnovena, stává se opět platně registrovanou do stejného datumu příštího měsíce.
E) Administrativní poplatek za obnovu registrace nemovitosti je stanoven ve výši 100$ za první nemovitost ve vlastnictví a 1000$ za každou z dalších vlastněných nemovitostí.
F) Pro potvrzení obnovy jedné a více nemovitostí jedné společnosti nebo osoby musí být obnova provedena přes elektronickou žádost na E-governmentu.
1f) Obnova nemovitostí je považována za platnou po potvrzení přijetí poplatku za obnovu ze strany komise pro ekonomickou a pracovní činnost.

______________________________________________________________________________________________

§ 5.
Proces žádosti registrace osobních nemovitostí
A) Elektronické žádosti se podávají formou E-governmentu ((ticketu na GOV DC)) na webových stránkách vlády státu San Andreas.
B) Žádost o registraci osobní nemovitosti musí obsahovat veškeré informace stanovené ve formuláři komise pro ekonomickou a pracovní činnost.

______________________________________________________________________________________________

§ 6.
Proces žádosti registrace nemovitostí pro výdělečnou činnost
A) Elektronické žádosti se podávají formou E-governmentu ((ticketu na GOV DC)) na webových stránkách vlády státu San Andreas.
B) Žádost o registrace výdělečně činné nemovitosti nebo nemovitost součinnou s výdělečnou činností musí obsahovat veškeré informace stanovené ve formuláři komisí pro ekonomickou a pracovní činnost.

______________________________________________________________________________________________

§ 7.
Vlastnictví nemovitosti
A) Nemovitosti pro osobní užití nejsou limitovány.
B) Nemovitosti s účelem výdělečné činnosti nebo spojené s výdělečnou činností nejsou limitovány.
C) Vlastník nemovitosti je povinen hlásit veškeré změny ve vlastnictví či spoluvlastnictví komisi pro ekonomickou a pracovní činnost.
D) Převod vlastnictví nemovitosti musí být odsouhlasen komisařem pro ekonomickou a pracovní činnost.

______________________________________________________________________________________________

§ 8.
Výkup nemovitosti státem
a) V případě, že se majitel rozhodne svoji nemovitost odprodat státu, tak stát San Andreas odkoupí nemovitost za 70% kupní ceny.
b) V případě, že stát San Andreas vyvlastní nemovitost, tak stát San Andreas zaplatí majiteli nemovitosti kompenzaci ve formě 100% kupní ceny.
c) Cena odkupu je vždy stanovena ze skutečně zaplacené kupní ceny nemovitosti nehledě na změnu ceny dané nemovitosti v čase.

______________________________________________________________________________________________

§ 9.
Pokuty
A) San Andreas State Goverment má oprávnění udělit pokutu v případě,
1a) že nájemce nemovitosti neuhradil do datumu splatnosti administrativní poplatek pro obnovu registrace podle §4 zákonu TPA of 2021.
2a) že majitel nemovitosti neuhradil do datumu splatnosti administrativní poplatek pro obnovu registrace podle §4 zákonu TPA of 2021.
3a) že nájemce nezaregistroval nemovitost u komise pro ekonomickou a pracovní činnost podle §3 zákonu TPA of 2021.
4a) že majitel nezaregistroval nemovitost u komise pro ekonomickou a pracovní činnost podle §3 zákonu TPA of 2021.
B) San Andreas State Government má oprávnění udělit pokutu dle uvážení až do výše 100 000$ v případě neuhrazení administrativního poplatku pro obnovu registrace.
C) San Andreas State Government má oprávnění udělit pokutu dle uvážení až do výše dvojnásobku ceny nemovitosti stanovené komisním odhadcem
(tj. Komisařem komise pro ekonomickou a pracovní činnost) v případě nezaregistrování nemovitosti u komise pro ekonomickou a pracovní činnosti.

______________________________________________________________________________________________

Pokud je tento návrh změny zákona schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 13. 4. 2021 v 20:36.)

Potvrzuji, že výše uvedený návrh změny zákona byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 05. 04.2021 v 21:15.
John White
Speaker of The House of Representatives

Potvrzuji, že výše uvedený návrh změny zákona byl schválen Státním Senátem státu San Andreas dne 6. 4. 2021 v 20:37.
Peter Arsley
Chairman pro tempore

Návrh změny zákona podepsán dne 6. 4. 2021 v 20:45.
Isabella Harper
Governor of San Andreas

kate.6666 kate.6666      3435x      0