[LAW] The Licensing Act of 2019

Od kate.6666 kate.6666 Upraveno: 26x | Poslední úprava: 09.08.2023 13:16
23.03.2021 22:06

img


The Licensing Act of 2019

Autor: John Bryant

Podporovatel: John Bryant

Novelizoval: Diego Torres, Harvey Schultz, Richard Legette, Emma Foster, Serena Maniro

ZÁKON Č. 003-19

The Licensing Act of 2019 stanovuje standardy v oblasti licenčních oprávnění.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Definice

A) Žadatel je fyzická osoba, která byla oprávněná jednat jménem výdělečné činnosti.
B) Držitel je fyzická osoba nebo právnická osoba, která smí vykonávat výdělečnou činnost na základě potřebných licencí.
C) Licence
1c) Business License (B-53) je licenční oprávnění, které umožňuje občanovi státu San
Andreas nebo společnosti vykonávání výdělečné činnosti na území San Andreas.
2c)) Liquor and Tobacco License (LT-34) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas prodávat alkohol a tabákové výrobky.
3c) Gambling License (G-82) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat výdělečnou činnost s hazardními hrami.
4c) Fire Safety License (P-17) je licenční oprávnění, které potvrzuje, že nemovitost kterou výdělečná činnost využívá má dostatečnou požární ochranu a neohrožuje život a zdraví občanů státu San Andreas.
5c) Hunting License (H-45) je licenční oprávnění, které umožňuje fyzické osobě loveckou činnost v lesích státu San Andreas.
6c) Food Service License (FS-54) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat výdělečnou činnost, ve které je nakládáno s potravinářskými výrobky.
7c) Brothel and Strip Club License (BSC-69) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat na území státu San Andreas nevěstinec nebo striptýzový klub.
8c) Journalist License (J-27) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat na území státu San Andreas novinářskou činnost.
9c) Lawyer License (L-76) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat na území státu San Andreas právnickou činnost.
10c) Automotive Repair & Customization License (ARC-03) je licenční výdělečné činnosti, které umožňuje občanovi státu San Andreas provozovat výdělečnou činnost v rámci opravy nebo úpravy silničních vozidel.
11c) Chemical Waste License (CHW-75) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas při své výdělečné činnosti používat těkavé látky, motorové oleje, barvy a laky.
12c) TAXI License (TXI-36) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat na území státu San Andreas taxikářskou činnost.
13c) Copyright License (CT-23) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti v prostorách výdělečné činnosti užívat hudbu nebo mít živý hudební doprovod.
14c) Shooting Range License (SR-01) je licenční oprávnění, které umožňuje fyzické osobě na soukromém pozemku užívat střelné zbraně mimo situace spojené s ochranou zdraví a majetku.
15c) Pilot License (PT-58) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas užívat ke své výdělečné činnosti letadla a helikoptéry.
16c) Ship License (SP-99) je licenční oprávněním, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas užívat ke své výdělečné činnosti vodní plavidla.
17c) Open Carry License (OC-01) je licenční oprávnění, které umožňuje fyzické osobě nosit zbraň na viditelném místě.
18c) Security Agency License (SA-01) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat služby bezpečnostní agentury.
19c) Enforcement Proceeding License (EP-69) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas vymáhat a zajišťovat pohledávky společností, institucí a fyzických osob.
20c) Fishing License (F-46) je licenční oprávnění, které umožňuje fyzické osobě rybářskou činnost ve vodách státu San Andreas.
21c) Export & Import License (EI-22) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas vyvážet a dovážet zboží ze/do státu San Andreas.
22c) Multimedia Production License (MP-02) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas produkovat autorskou multimediální tvorbu.
23c) Interstate Commerce License (IC-01) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas vnitrostátní dopravu zboží, služeb a peněz.
24c) Meat Slaughtering and Processing License (SP-10) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas zpracovávat a vykupovat zvěřinu.
25c) Banking License (B-01) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas poskytovat služby ve finančním sektoru.
26c) Architecture, Engineering & Construction License (AEC-01) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat stavební práce.
27c) Vehicle Seller and Reseller License (VSR-88) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat nákup a prodej dopravních prostředků.

______________________________________________________________________________________________

§ 2.
Povinnosti a odpovědnosti

A) Komisařství SEC má povinnost vyřídit žádost o vydání licenčního oprávnění do sedmi pracovních dnů od podání žádosti.
B) Komisařství SEC má povinnost vyřídit žádost o obnovení platnosti licenčního oprávnění do 72 hodin od podání žádosti.
C) Žadatel má povinnost v žádosti uvádět pravdivé informace, v opačném případě se vystavuje postihu dle § 30 Podvod z.č. 002-19.
D) Držitel licenčního oprávnění má povinnost si obnovit licenční oprávnění do pěti dnů od
jeho skončení platnosti. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí odebrání licenčního oprávnění.
E) Držitel licenčního oprávnění má povinnost předložit licenčního oprávnění ke kontrole
zaměstnancům státních složek, pokud si o to požádali.
F) Povinností Komisařství SEC je předání dokumentu potvrzující nabytí nebo znovuobnovení licence elektronicky majiteli výdělečné činnosti nebo osobě jím pověřené na základě plné moci.
______________________________________________________________________________________________

§ 3.
Žádost o vydání licenčního oprávnění

A) Zažádat o licenční oprávnění si může každá výdělečná činnost státu San Andreas.
B) Licenční oprávnění žadatel nezíská, pokud
1b) nedisponuje dostatečnou částkou k zaplacení licenčního oprávnění.
2b) projeví nezájem o získání licenčního oprávnění.
3b) uvedl nepravdivé informace při žádosti o vydání licenčního oprávnění.
C) Žádost o vydání licenčního oprávnění vyhodnotí a následně rozhodne o vydání nebo
nevydání Komisařství SEC.
______________________________________________________________________________________________

§ 4.
Platnost licenčního oprávnění

A) Platnost všech licenčních oprávnění je 30 dnů.
B) Po uplynutí platnosti licenčního oprávnění si držitel licenčního oprávnění musí zažádat o obnovení platnosti licenčního oprávnění a to do pěti pracovních dnů.
C) Pokud si držitel licenčního oprávnění nepožádá o obnovení platnosti licenčního oprávnění do pěti pracovních dnů, bude jeho licence zrušena a bude si muset žádat o vydání nového licenčního oprávnění.
D) Obnovení platnosti licenčního oprávnění probíhá stejný den po podání žádosti o obnovení platnosti licenčního oprávnění u Komisařství SEC.
E) Cena obnovení platnosti jednoho licenčního oprávnění je stanovena na,
1e) 25% z původní ceny licence pro Self Employment.
2e) 25% z původní ceny licence pro Business Employment.
3e) 15% z původní ceny licence pro Limited Liability Company.
4e) 15% z původní ceny licence pro Partnership Company.
5e) 10% z původní ceny licence pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 5.
Business License (B-53)

A) Business License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Business License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat výdělečnou činnost.
C) Částka pro vydání Business License je stanovena na
1c) 4.000$ pro Self Employment.
2c) 10.000$ pro Business Employment.
3c) 12.000$ pro Limited Liability Company.
4c) 12.000$ pro Partnership Company.
5c) 15.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 6.
Liquor and Tobacco License (LT-34)

A) Liquor and Tobacco License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Liquor and Tobacco License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas prodávat alkohol nebo tabákové výrobky.
C) Částka pro vydání Liquor and Tobacco License je stanovena na,
1c) 5.000$ pro Self Employment.
2c) 8.000$ pro Business Employment.
3c) 10.000$ pro Limited Liability Company.
4c) 10.000$ pro Partnership Company.
5c) 12.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 7.
Gambling License (G-82)

A) Gambling License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Gambling License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat hazardní hry nebo v prostorách, kde vykonává výdělečnou činnost, má umístěný výherní nebo herní přístroj.
C) Částka pro vydání Gambling License je stanovena na,
1c) 10.000$ pro Self Employment.
2c) 15.000$ pro Business Employment.
3c) 18.000$ pro Limited Liability Company.
4c) 18.000$ pro Partnership Company.
5c) 20.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 8.
Fire Safety License (P-17)

A) Fire Safety License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Fire Safety licence nabývá platnosti po úspěšné požární kontrole od Los Santos Fire Department.
C) Držitel Fire Safety License je povinen splňovat všechny body požární ochrany dle zákona č. 008-20.
D) Los Santos Fire Department má pravomoc tuto licenci odebrat. O tomto odebrání má Los Santos Fire Department povinnost neprodleně nahlásit komisařství SEC.
E) Částka pro vydání Fire Safety License je stanovena na,
1d) 2 000 $ pro Self Employment.
2d) 2 500 $ pro Business Employment.
3d) 3 000 $ pro Limited Liability Company.
4d) 3 000 $ pro Partnership Company.
5d) 3 500 $ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 9.
Hunting License (H-45)

A) Hunting license vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Hunting License musí vlastnit každá fyzická osoba, která chce na území státu San Andreas vykonávat loveckou činnost.
C) Podmínky pro nabytí licence
1c) fyzická osoba předloží psychologický posudek, který nebude starší 7 dní,
2c) fyzická osoba předloží výpis rejstříku trestů, žadatel musí být bez záznamu,
3c) fyzická osoba předloží zbrojní průkaz T3,
4c) Fyzická osoba po zaplacení a obdržení licence neprodleně uvědomí státní ozbrojenou složku.
D) Státní ozbrojená složka má pravomoc fyzické osobě odebrat možnost provádět lovecnou činnost odebráním povolení k lovu, pokud k tomu má patřičný důvod. O tomto odebrání má státní ozbrojená složka povinnost toto neprodleně nahlásit komisařství SEC.
E) Podmínka pro platnost Hunting License
1e) fyzická osoba, která je držitelem licence nesmí být odsouzena za násilnou trestnou činnosti, používání nebo prodeje drog, v případě odsouzení, přijde o licenci.
2e) fyzická osoba je povinna každé 3 měsíce svoji licenci obnovit uhrazením poplatků a doložením dokumentů o splnění podmínek pro nabytí licence.
F) Částka pro vydání a obnovení Hunting License je 10.000$.
______________________________________________________________________________________________

§ 10.
Food Service License (FS-54)

A) Food Service License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Food Service License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat výdělečnou činnost, při které vyrábí, pěstuje, zpracovává nebo používá potraviny živočišného nebo rostlinného původu nebo potravinářské výrobky.
C) Částka pro vydání Food Service je stanovena na,
1c) 500$ pro Self Employment.
2c) 800$ pro Business Employment.
3c) 1.000$ pro Limited Liability Company.
4c) 1.000$ pro Partnership Company.
5c) 1.500$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 11.
Brothel and Strip Club License (BSC-69)

A) Brothel and Strip Club License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Brothel and Strip Club License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat nevěstinec nebo striptýzový klub, poskytovat sexuální služby za úplatu.
C) Částka pro vydání Brothel and Strip Club License je stanovena na,
1c) 5.000$ pro Self Employment.
2c) 10.000$ pro Business Employment.
3c) 20.000$ pro Incorporated Company.
4c) 20.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 20.000$ pro Partnership Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 12.
Journalist License (J-27)

A) Journalist License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Journalist License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas vykonávat novinářskou činnost.
C) Částka pro vydání Journalist License je stanovena na,
1c) 500$ pro Self Employment.
2c) 2.000$ pro Business Employment.
3c) 5.000$ pro Limited Liability Company.
4c) 5.000$ pro Partnership Company.
5c) 5.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 13.
Lawyer License (L-76)

A) Lawyer License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Lawyer License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu
San Andreas vykonávat právnickou činnost.
C) Částka pro vydání Lawyer License je stanovena na,
1c) 2.000$ pro Self Employment.
2c) 6.000$ pro Business Employment.
3c) 10.000$ pro Limited Liability Company.
4c) 10.000$ pro Partnership Company
5c) 10.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 14.
Automotive Repair & Customization License (ARC-03)

A) Automotive Repair & Customization License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Automotive Repair & Customization License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat výdělečnou činnost v rámci opravy nebo úpravy silničních vozidel.
C) Částka pro vydání Automotive Repair & Customization License je stanovena na
1c) 5.000$ pro Self Employment.
2c) 8.000$ pro Business Employment.
3c) 10.000$ pro Limited Liability Company.
4c) 10.000$ pro Partnership Company
5c) 12.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 15.
Chemical Waste License (CHW-75)

A) Chemical Waste License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví
zákon.
B) Chemical Waste License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas při své výdělečné činnosti používat těkavé látky, motorové oleje, barvy a laky.
C) Částka pro vydání Chemical Waste License je stanovena na
1c) 5.000$ pro Self Employment.
2c) 8.000$ pro Business Employment.
3c) 10.000$ pro Limited Liability Company.
4c) 10.000$ pro Partnership Company
5c) 12.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 16.
TAXI License (TXI-36)

A) TAXI License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví
zákon.
B) TAXI License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat taxikářskou činnost.
C) Částka pro vydání TAXI License je stanovena na
1c) 200$ pro Self Employment.
2c) 2.000$ pro Business Employment.
3c) 4.500$ pro Limited Liability Company.
4c) 4.500$ pro Partnership Company
5c) 5.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 17.
Copyright License (CT-23)

A) Copyright License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Copyright License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce v prostorách výdělečné činnosti užívat audiovizuální obsah nebo mít živý hudební doprovod.
C) Částka pro vydání Copyright License je stanovena na
1c) 500$ pro Self Employment.
2c) 2.000$ pro Business Employment.
3c) 4.500$ pro Limited Liability Company.
4c) 4.500$ pro Partnership Company
5c) 5.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 18.
Shooting Range License (SR-01)

A) Shooting Range License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví
zákon.
B) Shooting Range License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na soukromém pozemku užívat střelné zbraně mimo situace spojené s ochranou zdraví a majetku.
C) Částka pro vydání Shooting Range License je stanovena na
1c) 2.000$ pro Self Employment.
2c) 2.000$ pro Business Employment.
3c) 4.500$ pro Limited Liability Company.
4c) 4.500$ pro Partnership Company
5c) 5.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 19.
Pilot License (PT-58)

A) Pilot License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví
zákon.
B) Pilot License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas využívat ke své výdělečné činnosti letadla a helikoptéry.
C) Držitel Pilot License je povinen splňovat všechny body z.č. 001-22, ČÁST 5.
D) Komisařství pro dopravu má pravomoc odebrat licenční oprávnění, jestliže držitel licence závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené z.č. 001-22. O tomto odebrání má komisařství pro dopravu povinnost toto neprodleně nahlásit komisařství SEC.
E) Částka pro vydání Pilot License je stanovena na
1e) 80.000$ pro Self Employment.
2e) 120.000$ pro Business Employment.
3e) 150.000$ pro Limited Liability Company.
4e) 150.000$ pro Partnership Company
5e) 175.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 20.
Ship License (SP-99)

A) Ship License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví
zákon.
B) Ship License License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas využívat ke své výdělečné činnosti vodní plavidla.
C) Komisařství pro dopravu má pravomoc odebrat licenční oprávnění, jestliže držitel licence závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené z.č. 001-23. O tomto odebrání má komisařství pro dopravu povinnost informovat komisařství SEC.
D) Částka pro vydání Ship License je stanovena na
1d) 30.000$ pro Self Employment.
2d) 50.000$ pro Business Employment.
3d) 80.000$ pro Limited Liability Company.
4d) 80.000$ pro Partnership Company
5d) 100.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 21.
Open Carry License (OC-01)

A) Open Carry license vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Open Carry License musí vlastnit každá fyzická osoba, která chce na území státu San Andreas nosit viditelně zbraň, podmínky viditelného nošení upravuje z. č. 005-20.
C) Podmínky pro nabytí licence
1c) fyzická osoba předloží psychologický posudek, který nebude starší 7 dní
2c) fyzická osoba předloží výpis rejstříku trestů, žadatel musí být bez záznamu
3c) Fyzická osoba po zaplacení a obdržení licence neprodleně uvědomí státní ozbrojenou složku.
D) Státní ozbrojená složka má pravomoc fyzické osobě odebrat možnost viditelného nošení zbraně, pokud k tomu má patřičný důvod. O tomto odebrání má státní ozbrojená složka povinnost neprodleně informovat komisařství SEC.
E) Podmínka pro platnost Open Carry License
1e) fyzická osoba je povinna každé 3 měsíce svoji licenci obnovit uhrazením poplatků a doložením dokumentů o splnění podmínek pro nabytí licence.
F) Částka pro vydání a obnovení Open Carry License je 15.000 $.
______________________________________________________________________________________________

§ 22.
Security Agency License (SA-01)

A) Security Agency License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Security Agency License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat služby bezpečnostní agentury, ochranky.
C) Částka pro vydání Security Agency License je stanovena na
1c) 5.000$ pro Self Employment.
2c) 10.000$ pro Business Employment.
3c) 15.000$ pro Limited Liability Company.
4c) 15.000$ pro Partnership Company
5c) 20.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 23.
Enforcement Proceeding License (EP-69)

A) Enforcement Proceeding License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Enforcement Proceeding License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat služby exekuční společnosti a zároveň musí vlastnit Lawyer License (L-76).
C) Částka pro vydání Enforcement Proceeding License je stanovena na
1c) 5.000$ pro Self Employment.
2c) 10.000$ pro Business Employment.
3c) 15.000$ pro Limited Liability Company.
4c) 15.000$ pro Partnership Company
5c) 20.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 24.
Health Care License (HC-96)

A) Health Care License vydává Komisařství SEC za cenu kterou stanoví zákon.
B) Health Care License se může vydat až po schválení Komisařstvím pro zdravotní a sociální péči.
C) Health Care License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat služby poskytující zdravotní péči.
D) Částka pro vydání Health Care License je stanovena na
1d) 5.000$ pro Self Employment.
2d) 10.000$ pro Business Employment.
3d) 10.000$ pro Limited Liability Company.
4d) 10.000$ pro Partnership Company
5d) 15.000$ pro Icorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 25.
Fishing License (F-46)

A) Fishing License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Fishing License musí vlastnit každá fyzická osoba, která chce na území státu San Andreas vykonávat loveckou činnost.
C) Podmínky pro nabytí licence
1c) Po zaplacení poplatku a obdržení licence, musí neprodleně uvědomit státní ozbrojenou složku.
D) Státní ozbrojená složka má pravomoc fyzické osobě odebrat možnost provádět lovecnou činnost odebráním povolení k lovu, pokud k tomu má patřičný důvod. O tomto odebrání má státní ozbrojená složka povinnost informovat komisařství SEC.
E) Podmínka pro platnost Fishing License
1e) fyzická osoba je povinna každé 3 měsíce svoji licenci obnovit uhrazením poplatků.
F) Částka pro vydání a obnovení Fishing License je 10.000 $.
______________________________________________________________________________________________

§ 26.
Export & Import License (EI-22)

A) Export & Import License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Export & Import License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce ze/do státu San Andreas vyvážet zboží.
C) Částka pro vydání Export License je stanovena na,
1c) 15.000$ pro Self Employment.
2c) 25.000$ pro Business Employment.
3c) 30.000$ pro Limited Liability Company.
4c) 35.000$ pro Partnership Company.
5c) 40.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 27
Vehicle Seller and Reseller License (VSR-88)

A) Vehicle Seller and Reseller License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Vehicle Seller and Reseller License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas vykonávat činnost nákupu, prodeje a exportu dopravních prostředků.
C) Částka pro vydání Vehicle Seller and Reseller je stanovena na,
1c) 2.000$ pro Self Employment.
2c) 6.000$ pro Business Employment.
3c) 10.000$ pro Limited Liability Company.
4c) 10.000$ pro Partnership Company
5c) 15.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 28
Multimedia Production License (MP-02)

A) Multimedia Production License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Multimedia Production License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas produkovat autorskou multimediální tvorbu.
C) Částka pro vydání Multimedia Production License je stanovena na,
1d) 2 000 $ pro Self Employment.
2d) 2 500 $ pro Business Employment.
3d) 3 000 $ pro Limited Liability Company.
4d) 3 500 $ pro Partnership Company.
5d) 4 000 $ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 29.
Interstate Commerce License (IC-01)

A) Interstate Commerce License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Interstate Commerce License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat dopravní činnost.
C) Částka pro vydání Interstate Commerce License je stanovena na,
1d) 2 000 $ pro Self Employment.
2d) 2 500 $ pro Business Employment.
3d) 3 000 $ pro Limited Liability Company.
4d) 3 500 $ pro Partnership Company.
5d) 4 000 $ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 30.
Meat Slaughtering and Processing License (SP-10)

A) Meat Slaughtering and Processing License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Meat Slaughtering and Processing License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas zpracovávat a vykupovat zvěřinu.
C) Částka pro vydání Meat Slaughtering and Processing License je stanovena na,
1d) 2 000 $ pro Self Employment.
2d) 2 500 $ pro Business Employment.
3d) 3 000 $ pro Limited Liability Company.
4d) 3 500 $ pro Partnership Company.
5d) 4 000 $ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 31.
Banking License (B-01)

A) Banking License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Banking License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas poskytovat služby ve finančním sektoru.
C) Částka pro vydání Banking License je stanovena na,
1d) 10.000$ pro Self Employment.
2d) 12.000$ pro Business Employment.
3d) 15.000$ pro Limited Liability Company.
4d) 20.000$ pro Partnership Company.
5d) 25.000$ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 32.
Architecture, Engineering & Construction License (AEC-01)

A) Architecture, Engineering & Construction License vydává Komisařství SEC za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Architecture, Engineering & Construction License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat stavební práce.
C) Částka pro vydání Architecture, Engineering & Construction License je stanovena na,
1d) 2 000 $ pro Self Employment.
2d) 2 500 $ pro Business Employment.
3d) 3 000 $ pro Limited Liability Company.
4d) 3 500 $ pro Partnership Company.
5d) 4 000 $ pro Incorporated Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 33.
Odebrání licenčního oprávnění

A) Licenční oprávnění může výdělečné činnost státu San Andreas nebo fyzické osobě odebrat Komisařství SEC v případě,
1a) že si držitel licenčního oprávnění si o odebrání licenčního oprávnění sám požádá.
2a) že si držitel licenčního oprávnění si v zákonné lhůtě nepožádá o obnovení licenčního oprávnění.
3a) že držitel licenčního oprávnění poruší podmínky držitele licenčního oprávnění.
______________________________________________________________________________________________

§ 34.
Pokuty

A) Komisařství SEC má oprávnění udělit finanční sankci v případě,
1a) že držitel licenčního oprávnění si včas nepožádal o obnovení licenčního oprávnění a v činnosti s ním spojené dále pokračuje.
2a) že výdělečná činnost státu San Andreas či fyzická osoba nevlastní potřebná licenční oprávnění k vykonávání určité činnosti a přesto ji provozuje.
3a) že občan státu San Andreas nevlastní potřebná licenční oprávnění k vykonávání určité činnosti a přesto ji provozuje.
B) Komisařství SEC má oprávnění udělit pokutu dle uvážení až do výše desetinásobku ceny licencí.
______________________________________________________________________________________________Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 23. Března 2021 v 20:00.
Isabella Harper
Governor of San Andreas


______________________________________________________________________________________________


kate.6666 kate.6666      7710x      0