[LAW] The Licensing Act of 2019

Od Kate. Kate. Upraveno: 12x | Poslední úprava: 20.11.2022 12:57
před 2 týdny

img


The Licensing Act of 2019

Autor: John Bryant

Podporovatel: John Bryant

Novelizoval: Diego Torres, Harvey Schultz, Richard Legette

ZÁKON Č. 003-19

The Licensing Act of 2019 stanovuje standardy v oblasti licenčních oprávnění.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Definice

A) Business License (B-53) je licenční oprávnění, které umožňuje občanovi státu San
Andreas nebo společnosti vykonávání výdělečné činnosti.
B) Liquor and Tobacco License (LT-34) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas prodávat alkohol a tabákové výrobky.
C) Gambling License (G-82) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat samostatně výdělečnou činnost s hazardními hrami.
D) Fire Safety License (P-17) je licenční oprávnění, které potvrzuje, že nemovitost kterou výdělečná činnost využívá má dostatečnou požární ochranu a neohrožuje život a zdraví občanů státu San Andreas.
E) Hunting License (H-45) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas loveckou činnost v lesích státu San Andreas.
F) Food Service License (FS-54) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat samostatně výdělečnou činnost, ve které je nakládáno s potravinářskými výrobky.
G) Brothel and Strip Club License (BSC-69) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat na území státu San Andreas nevěstinec nebo striptýzový klub.
H) Journalist License (J-27) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat na území státu San Andreas novinářskou činnost.
CH) Lawyer License (L-76) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat na území státu San Andreas právnickou činnost.
I) Automotive Repair & Customization License (ARC-03) je licenční výdělečné činnosti, které umožňuje občanovi státu San Andreas provozovat samostatně výdělečnou činnost v rámci opravy nebo úpravy silničních vozidel.
J) Chemical Waste License (CHW-75) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas při své samostatně výdělečné činnosti používat těkavé látky, motorové oleje, barvy a laky.
K) TAXI License (TXI-36) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat na území státu San Andreas taxikářskou činnost.
L) Žadatel je fyzická osoba, která byla oprávněná jednat jménem výdělečné činnosti.
M) Držitel je fyzická osoba nebo právnická osoba, která smí vykonávat výdělečnou činnost na základě potřebných licencí.
N) Copyright License (CT-23) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti v prostorách výdělečné činnosti užívat hudbu nebo mít živý hudební doprovod.
O) Shooting Range License (SR-01) je licenční oprávnění, které umožňuje občanovi státu San Andreas na soukromém pozemku užívat střelné zbraně mimo situace spojené s ochranou zdraví a majetku.
P) Pilot License (PT-58) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas užívat ke své výdělečné činnosti letadla a helikoptéry.
Q) Ship License (SP-99) je licenční oprávněním, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas užívat ke své výdělečné činnosti vodní plavidla.
R) Open Carry License (OC-01) je licenční oprávnění, které umožňuje nosit zbraň na viditelném místě.
S) Security Agency License (SA-01) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas provozovat služby bezpečnostní agentury.
T) Enforcement Proceeding License (EP-69) je licenční oprávnění, které umožňuje výdělečné činnosti státu San Andreas vymáhat a zajišťovat pohledávky společností a institucí.

______________________________________________________________________________________________

§ 2.
Povinnosti a odpovědnosti

A) San Andreas State Government má povinnost vyřídit žádost o vydání licenčního oprávnění do sedmi pracovních dnů od podání žádosti.
B) San Andreas State Government má povinnost vyřídit žádost o obnovení platnosti licenčního oprávnění do 72 hodin, kdy došlo k podání žádosti o obnovení platnosti licenčního oprávnění.
C) Žadatel má povinnost uvádět pravdivé informace, v opačném případě se trestá dle
Trestního zákoníku státu San Andreas, ČÁST 2. ZLOČINY A TRESTY, HLAVA VII. Trestné
činy proti spravedlnosti a státu, 13) Padělání a pozměnění informací.
D) Držitel licenčního oprávnění má povinnost si obnovit licenční oprávnění do pěti dnů od
jeho skončení platnosti. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí odebrání licenčního oprávnění.
E) Držitel licenčního oprávnění má povinnost předložit licenčního oprávnění ke kontrole
zaměstnancům státních složek, pokud si o to požádali.
F) Povinností zaměstnanců komise pro ekonomickou a pracovní činnost je předání každého dokumentu stvrzující nabytí nebo znovuobnovení licence ke dni oficiální schůze (tj. nabytí platnosti skrz razítko Komise pro ekonomickou a pracovní činnost a podpis komisaře), do rukou fyzické osoby na jejíž jméno se žádost vyřizuje nebo je pověřena jeho vyřízením s plnou mocí žadatele.

______________________________________________________________________________________________

§ 3.
Žádost o vydání licenčního oprávnění

A) Zažádat o licenční oprávnění si může každá výdělečná činnost státu San Andreas.
B) Licenční oprávnění žadatel nezíská, pokud
1b) nedisponuje dostatečnou částkou k zaplacení licenčního oprávnění.
2b) projeví nezájem o získání licenčního oprávnění.
3b) uvedl nepravdivé informace při žádosti o vydání licenčního oprávnění.
C) Žádost o vydání licenčního oprávnění vyhodnotí a následně rozhodne o vydání nebo
nevydání San Andreas State Government.

______________________________________________________________________________________________

§ 4.
Platnost licenčního oprávnění

A) Platnost všech licenčních oprávnění je 30 dnů.
B) Po uplynutí platnosti licenčního oprávnění si držitel licenčního oprávnění musí zažádat o
obnovení platnosti licenčního oprávnění a to do pěti pracovních dnů.
C) Pokud si držitel licenčního oprávnění nepožádá o obnovení platnosti licenčního oprávnění
do pěti pracovních dnů, bude jeho licence zrušena a bude si muset zažádat o vydání
nového licenčního oprávnění.
D) Obnovení platnosti licenčního oprávnění probíhá stejný den po podání žádosti o
obnovení platnosti licenčního oprávnění u San Andreas State Governmentu.
E) Cena obnovení platnosti jednoho licenčního oprávnění je stanovena na,
1e) 25% z původní ceny licence pro Self Employment.
2e) 25% z původní ceny licence pro Business Employment.
3e) 10% z původní ceny licence pro Incorporated Company.
4e) 15% z původní ceny licence pro Limited Liability Company.
5e) 15% z původní ceny licence pro Partnership Company.
F) Pokud držitelem licenčního oprávnění je právnická osoba tak se držené licence vztahují pro všechny výdělečné činnosti dané právnické osoby a zároveň i pro všechny její zaměstnance.

______________________________________________________________________________________________

§ 5.
Business License (B-53)

A) Business License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Business License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat výdělečnou činnost.
C) Částka pro vydání Business License je stanovena na
1c) 4.000$ pro Self Employment.
2c) 10.000$ pro Business Employment.
3c) 15.000$ pro Incorporated Company.
4c) 12.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 12.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 6.
Liquor and Tobacco License (LT-34)

A) Liquor and Tobacco License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Liquor and Tobacco License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas prodávat alkohol nebo tabákové výrobky.
C) Částka pro vydání Liquor and Tobacco License je stanovena na,
1c) 5.000$ pro Self Employment.
2c) 8.000$ pro Business Employment.
3c) 12.000$ pro Incorporated Company.
4c) 10.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 10.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 7.
Gambling License (G-82)

A) Gambling License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Gambling License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat hazardní hry nebo v prostorách, kde vykonává výdělečnou činnost, má umístěný výherní nebo herní přístroj.
C) Částka pro vydání Gambling License je stanovena na,
1c) 10.000$ pro Self Employment.
2c) 15.000$ pro Business Employment.
3c) 20.000$ pro Incorporated Company.
4c) 18.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 18.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 8.
Fire Safety License (P-17)

A) Fire Safety License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon a s potvrzením úspěšné požární kontroly od Los Santos Fire Department.
B) Fire Safety licence je možné vydat pouze s potvrzením o úspěšné požární kontrole od Los Santos Fire Department, jinak nemůže být licence vydána.
C) Držitel Fire Safety License je povinen splňovat všechny body požární ochrany dle Fire Protection Act of 2020
D) Částka pro vydání Fire Safety License je stanovena na,
1d) 2 000 $ pro Self Employment.
2d) 2 500 $ pro Business Employment.
3d) 3 500 $ pro Incorporated Company.
4d) 3 000 $ pro Limited Liability Company.
5d) 3 500 $ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 9.
Hunting License (H-45)

A) Hunting license vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Hunting License musí vlastnit každá osoba, která chce na území státu San Andreas vykonávat loveckou činnost.
C) Nabytí soukromou osobou
1c) Předloží psychologický posudek, který nebude starší 7 dní
2c) Předloží výpis rejstříku trestů, žadatel musí být bez záznamu
3c) Předloží zbrojní průkaz T3
4c) Po zaplacení poplatku a obdržení licence, musí neprodleně uvědomit státní ozbrojenou složku, která mu vydá povolení k lovu
5c) státní ozbrojené složky mají právo osobě odebrat možnost provádět loveckou činnost odebráním povolení k lovu, pokud k tomu má patřičný důvod
D) Nabytí výdělečnou činností
1d) zaměstnanci na plný úvazek nemusí vlastnit licenci, pokud výdělečná činnost u které jsou zaměstnáni, danou licenci vlastní, musí však být evidováni na státní ozbrojené složce, která jim vydá povolení k lovu
2d) pro zaevidování u státní ozbrojené složky musí zaměstnanci na plný úvazek u výdělečné činnost s licencí Hunting (H-45 ) předložit státní ozbrojené složce psychologický posudek, který nebude starší 7 dnů
3d) státní ozbrojené složky mají právo zaměstnanci odebrat možnost provádět loveckou činnost odebráním povolení k lovu, pokud k tomu má patřičný důvod
E) Podmínka pro platnost Hunting License
1d) soukromé osoba, které je držitelem licence nesmí být odsouzena za násilnou trestnou činnosti, používání nebo prodeje drog, v případě odsouzení, přijde o licenci.
F) Částka pro vydání Hunting License
1f) jednorázový poplatek 10.000$ pro soukromou osobu.
2f) 8.000$ pro Self Employment.
3f) 10.000$ pro Business Employment.
4f) 11.000$ pro Incorporated Company.
5f) 12.000$ pro Limited Liability Company.
6f) 15.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 10.
Food Service License (FS-54)

A) Food Service License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Food Service License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce ke své samostatně výdělečné činnosti ve státě San Andreas využívat potravinářské výrobky.
C) Částka pro vydání Food Service je stanovena na,
1c) 500$ pro Self Employment.
2c) 800$ pro Business Employment.
3c) 1.500$ pro Incorporated Company.
4c) 1.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 1.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 11.
Brothel and Strip Club License (BSC-69)

A) Brothel and Strip Club License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Brothel and Strip Club License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat nevěstinec nebo striptýzový klub.
C) Částka pro vydání Brothel and Strip Club License je stanovena na,
1c) 500$ pro Self Employment.
2c) 10.000$ pro Business Employment.
3c) 20.000$ pro Incorporated Company.
4c) 20.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 20.000$ pro Partnership Company..

______________________________________________________________________________________________

§ 12.
Journalist License (J-27)

A) Journalist License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Journalist License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas vykonávat novinářskou činnost.
C) Částka pro vydání Journalist License je stanovena na,
1c) 500$ pro Self Employment.
2c) 2.000$ pro Business Employment.
3c) 5.000$ pro Incorporated Company.
4c) 5.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 5.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 13.
Lawyer License (L-76)

A) Lawyer License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Lawyer License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu
San Andreas vykonávat právnickou činnost.
C) Částka pro vydání Lawyer License je stanovena na,
1c) 2.000$ pro Self Employment.
2c) 6.000$ pro Business Employment.
3c) 10.000$ pro Incorporated Company.
4c) 10.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 10.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 14.
Automotive Repair & Customization License (ARC-03)

A) Automotive Repair & Customization License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Automotive Repair & Customization License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat samostatně výdělečnou činnost v rámci opravy nebo úpravy silničních vozidel.
C) Částka pro vydání Automotive Repair & Customization License je stanovena na
1c) 5.000$ pro Self Employment.
2c) 8.000$ pro Business Employment.
3c) 12.000$ pro Incorporated Company.
4c) 10.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 10.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 15.
Chemical Waste License (CHW-75)

A) Chemical Waste License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví
zákon.
B) Chemical Waste License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas při své samostatně výdělečné činnosti používat těkavé látky, motorové oleje, barvy a laky..
C) Částka pro vydání Chemical Waste License je stanovena na
1c) 5.000$ pro Self Employment.
2c) 8.000$ pro Business Employment.
3c) 12.000$ pro Incorporated Company.
4c) 10.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 10.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 16.
TAXI License (TXI-36)

A) TAXI License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví
zákon.
B) TAXI License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat taxikářskou činnost.
C) Částka pro vydání TAXI License je stanovena na
1c) 200$ pro Self Employment.
2c) 2.000$ pro Business Employment.
3c) 5.000$ pro Incorporated Company.
4c) 4.500$ pro Limited Liability Company.
5c) 4.500$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 17.
Copyright License (CT-23)

A) Copyright License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví
zákon.
B) Copyright License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce v prostorách výdělečné činnosti užívat hudbu nebo mít živý hudební doprovod.
C) Částka pro vydání Copyright License je stanovena na
1c) 500$ pro Self Employment.
2c) 2.000$ pro Business Employment.
3c) 5.000$ pro Incorporated Company.
4c) 4.500$ pro Limited Liability Company.
5c) 4.500$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 18.
Shooting Range License (SR-01)

A) Shooting Range License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví
zákon.
B) Shooting Range License musí vlastnit každý občan státu San Andreas, který chce na soukromém pozemku užívat střelné zbraně mimo situace spojené s ochranou zdraví a majetku.
C) Částka pro vydání Shooting Range License je stanovena na
1c) 500$ pro Self Employment.
2c) 2.000$ pro Business Employment.
3c) 5.000$ pro Incorporated Company.
4c) 4.500$ pro Limited Liability Company.
5c) 4.500$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 19. Pilot License (PT-58)
A) Pilot License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví
zákon.
B) Pilot License License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas využívat ke své výdělečné činnosti letadla a helikoptéry.
C) Částka pro vydání Pilot License je stanovena na
1c) 80.000$ pro Self Employment.
2c) 120.000$ pro Business Employment.
3c) 175.000$ pro Incorporated Company.
4c) 150.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 150.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 20.
Ship License (SP-99)

A) Ship License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví
zákon.
B) Ship License License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas využívat ke své výdělečné činnosti vodní plavidla.
C) Částka pro vydání Ship License je stanovena na
1c) 30.000$ pro Self Employment.
2c) 50.000$ pro Business Employment.
3c) 100.000$ pro Incorporated Company.
4c) 80.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 80.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 21.
Odebrání licenčního oprávnění

A) Licenční oprávnění může výdělečné činnost státu San Andreas odebrat San Andreas State Government v případě,
1a) že držitel licenčního oprávnění si o odebrání licenčního oprávnění sám požádá.
2a) že držitel licenčního oprávnění si v zákonné lhůtě nepožádá o obnovení licenčního oprávnění.
3a) že držitel licenčního oprávnění poruší podmínky držitele licenčního oprávnění.

______________________________________________________________________________________________

§ 22.
Pokuty

A) San Andreas State Government má oprávnění udělit pokutu v případě,
1a) že držitel licenčního oprávnění si včas nepožádal o obnovení licenčního oprávnění a v činnosti s ním spojené dále provozuje.
2a) že výdělečná činnost státu San Andreas nevlastní potřebná licenční oprávnění k vykonávání určité činnosti a přesto ji nadále provozuje.
3a) že občan státu San Andreas nevlastní potřebná licenční oprávnění k vykonávání určité činnosti a přesto ji provozuje.
B) San Andreas State Government má oprávnění udělit pokutu dle uvážení až do výše desetinásobku ceny licencí.

______________________________________________________________________________________________

§ 23.
Open Carry License (OC-01)

A) Open Carry license vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Open Carry License musí vlastnit každá osoba, která chce na území státu San Andreas nosit viditelně zbraň, podmínky viditelného nošení upravuje zákon Č. 002-20
C) Nabytí soukromou osobou
1c) Předloží psychologický posudek, který nebude starší 7 dní
2c) Předloží výpis rejstříku trestů, žadatel musí být bez záznamu
3c) Po zaplacení poplatku a obdržení licence, musí neprodleně uvědomit některou ze státních ozbrojených složek, která provede zápis do evidence viditelného nošení zbraně
D) Nabytí výdělečnou činností
1d) zaměstnanci na plný úvazek nemusí vlastnit licenci, pokud výdělečná činnost u které jsou zaměstnáni, danou licenci vlastní, musí však být evidováni na státní ozbrojené složce.
2d) pro zaevidování u státní ozbrojené složky musí zaměstnanci na plný úvazek u výdělečné činnost s licencí Open Carry (OC-01) předložit státní ozbrojené složce psychologický posudek, který nebude starší 7 dnů
3d) státní ozbrojené složky mají dle svého uvážení právo zaměstnanci odebrat možnost nosit viditelně zbraň (odebrání z evidence)
E) Podmínka pro platnost Open Carry License
1d) soukromé osoba, které je držitelem licence nesmí být odsouzena za násilnou trestnou činnosti, používání nebo prodeje drog, v případě odsouzení, přijde o licenci.
F) Částka pro vydání Open Carry License
1f) jednorázový poplatek 10.000$ pro soukromou osobu.
2f) 15.000$ pro Self Employment.
3f) 25.000$ pro Business Employment.
4f) 50.000$ pro Incorporated Company.
5f) 40.000$ pro Limited Liability Company.
6f) 40.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 24.
Security Agency License (SA-01)

A) Security Agency License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví
zákon.
B) Security Agency License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat služby bezpečnostní agentury, ochrana.
C) Částka pro vydání Security Agency License je stanovena na
1c) 5.000$ pro Self Employment.
2c) 10.000$ pro Business Employment.
3c) 20.000$ pro Incorporated Company.
4c) 15.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 15.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________

§ 25.
Enforcement Proceeding License (EP-69)

A) Enforcement Proceeding License vydává San Andreas State Government za cenu, kterou stanoví zákon.
B) Enforcement Proceeding License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat služby exekuční společnosti a zároveň musí vlastnit Lawyer License (L-76).
C) Částka pro vydání Enforcement Proceeding License je stanovena na
1c) 5.000$ pro Self Employment.
2c) 10.000$ pro Business Employment.
3c) 20.000$ pro Incorporated Company.
4c) 15.000$ pro Limited Liability Company.
5c) 15.000$ pro Partnership Company.
______________________________________________________________________________________________

§ 26.
Health Care License (HC-96)
A) Health Care License vydává San Andreas State Government za cenu kterou stanoví zákon.
B) Health Care License se může vydat až po schválení Komisařstvím pro zdravotní a sociální péči.
C) Health Care License musí vlastnit každá výdělečná činnost státu San Andreas, která chce na území státu San Andreas provozovat služby poskytující zdravotní péči.
D) Částka pro vydání Health Care License je stanovena na
1d) 5.000$ pro Self Employment.
2d) 10.000$ pro Business Employment.
3d) 15.000$ pro Incorporated Company.
4d) 10.000$ pro Limited Liability Company.
5d) 10.000$ pro Partnership Company.

______________________________________________________________________________________________


Pokud je tento zákon schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (tj. 30.3.2021 v 00:00.)

Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 23. Března 2021 v 20:00.
Isabella Harper
Governor of San Andreas

Zákon podepsán dne 23. Března 2021 v 22:00.
Isabella Harper
Governor of San Andreas

______________________________________________________________________________________________

Kate. Kate.      5475x      0