[ORDINANCE] NO.1-17-3-2021/1 - SENATOR OF DISTRICT 1

Od nerakhon nerakhon Upraveno: 3x | Poslední úprava: před 2 týdny
před 2 týdny

img


ORDINANCE - NO.1-16-3-2021/01 - SENATOR OF DISTRICT 1

Autor: Peter Arsley

VYHLÁŠKA - NO.1-16-3-2021/01 -SENATOR OF DISTRICT 1

Vyhláška o zákazu vstupu na pozemek industriální zóny Murrieta Oil Field pro veřejnost.


SENÁTOR STÁTNÍHO VOLEBNÍHO OBVODU Č. 1 STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Předmět vyhlášky
A) Industriální zóna Murrieta Oil Field, která leží u El Burro Boulevard, ve východní části Los Santos, přesněji jižní část čtvrti El Burro Heights je majetkem státu San Andreas.
B) Vstup pro veřejnost do industriální zóny Murrieta Oil Field, která leží u El Burro Boulevard, ve východní části Los Santos, přesněji jižní část čtvrti El Burro Heights je touto vyhláškou zakázán.

______________________________________________________________________________________________

§ 2.
Výjimky
A) Majitel pozemku, v tomto případě stát, může na žádost vydat povolení k pohybu v industriální zóna Murrieta Oil Field.
B) Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá ji vlastník pozemku, tedy státní zaměstnanec nebo osoba s povolením o pohybu po zóně, bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji měl u sebe.

______________________________________________________________________________________________

§ 3.
Dodatky
A) Způsobila-li movitá věc na cizím pozemku škodu (viz. § 2., podsekce A), může ji vlastník pozemku zadržet, dokud neobdrží jinou jistotu nebo náhradu škody.

______________________________________________________________________________________________

Potvrzuji, že výše uvedená vyhláška byla schválena senátorem státního volebního obvodu č. 1 Andreas dne 18.3.2021. v 21:00.
Peter Arsley
Representative of District 1

Vyhláška vešla v platnost dn dne 19.3.2021. v 00:00.
Peter Arsley
Representative of District 1

nerakhon nerakhon      1782x      0