[ORDINANCE] NO.1 17-3-2021/4 - SENATOR OF DISTRICT 4

od nerakhon nerakhon upraveno 3x naposledy 18.03.2021 14:42
18.03.2021 00:42

img


ORDINANCE - NO. 15-03-2021/4 - SENATOR OF DISTRICT 4

Autor: Harvey Schultz

VYHLÁŠKA - Č. 15-03-2021/4 - SENÁTOR STÁTNÍHO VOLEBNÍHO OBVODU 4

Tato obecně závazná vyhláška upravuje pohyb na letišti Sandy Shores, které leží u Panorama Drive, jihozápadně od města Sandy Shores, Blaine County uprostřed Grand Senora Desert.


SENÁTOR STÁTNÍHO VOLEBNÍHO OBVODU Č. 4 STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Předmět vyhlášky
A) Letiště Sandy Shores, které leží u Panorama Drive, jihozápadně od města Sandy Shores, Blaine County uprostřed Grand Senora Desert je majetkem státu San Andreas.
B) Letiště Sandy Shores, které leží u Panorama Drive, jihozápadně od města Sandy Shores, Blaine County uprostřed Grand Senora Desert je touto vyhláškou
otevřeno k veřejnému vstupu.

______________________________________________________________________________________________

§ 2.
Pravidla pro pohyb na pozemku
A) Letiště Sandy Shores je volně zpřístupněno všem osobám.
B) Na letiště Sandy Shores je povolen vjezd všech motorových a nemotorových vozidel.
C) Na přistávací plochu na letišti Sandy Shores se nevztahuje The Traffic Act of 2020.
D) Do řídící věže na letišti v Sandy Shores je zakázaný vstup.
E) Státní instituce a státní ozbrojené složky jsou povinny uvolnit letiště v případě mimořádných a nouzových událostí.
F) Osoby pohybující se na letišti jsou povinny uvolnit a opustit letiště v případě mimořádných a nouzových událostí.

______________________________________________________________________________________________

§ 3.
Výjimky
A) V době probíhajícího cvičení - výcviku státních institucí a státních ozbrojených složek je letiště Sandy Shores uzavřeno.
B) Státní instituce a státní ozbrojené složky jsou povinné cvičení nebo výcvik předem nahlásit formou oznámení.

______________________________________________________________________________________________


Potvrzuji, že výše uvedená vyhláška byla schválena senátorem státního volebního obvodu č. 4 San Andreas dne 18. 03. 2021 v 20:00.
Harvey Schultz
Senator of District 4

Vyhláška vešla v platnost dne 19. 03. 2021 v 0:00.
Harvey Schultz
Senaror of District 4

nerakhon nerakhon      3142x      1
reakce od Sámo upraveno 1x naposledy 01.01.2023 04:31
01.01.2023 04:30

a

Sámo