[LAW] LAWYER CODE

Od hANN hANN Upraveno: 2x | Poslední úprava: 20.11.2022 13:01
15.08.2020 20:29

img


LAWYER CODE

Autor:Steven Mall

Podporovatel:Diego Torres

ZÁKON Č. 69-2020

Tento dokument slouží jako hlavní soubor právních norem upravující kdo může vykonávat právní činnost v republice San Andreas.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

Obsah:

§ 1 Definice komory
§ 2 Povinnosti komory
§ 3 Možnosti členů komory
§ 4 Členství v komoře
§ 5 Kongres komory
§ 6 Vedení mezi kongresy
§ 7 Ustavení komory

______________________________________________________________________________________________§ 1.
Definice komory

A) Zřizuje se San Andreaská právní komora (dále jen “komora”).
B) Komora je samostatná nepolitická stavovská organizace sdružující všechny právníky vykonávající jakoukoliv právní činnost ve státě San Andreas.

§ 2.
Povinnosti komory

A) Komora dbá na to, aby členové komory vykonávali své povolání odborně, v souladu s etikou a způsobem stanoveným zákony a řádem komory.
B) Komora vede seznam svých členů.

§ 3.
Možnosti členů komory

A) Každý advokát vykonávající právní činnost na území San Andreas musí být členem komory.
B) Každý státní zástupce vykonávající činnost na území San Andreas musí být členem komory.
C) Každý soudce vykonávající činnost na území San Andreas musí být členem komory.

§ 4.
Členství v komoře

A) Uchazeč o zápis do seznamu členů komory žádá dopisem předsedu či místopředsedu komory.
B) Uchazeč o zápis do seznamu členů komory, který nebyl komorou zapsán do seznamu členů, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.
C) Členství v komoře zaniká úmrtím, ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, vystoupením z komory nebo vyloučením z komory.

§ 5.
Kongres komory

A) Kongres delegátů je nejvyšším orgánem komory.
B) Kongres delegátů schvaluje, mění či ruší řád komory.
C) Kongres delegátů volí předsedu a místopředsedu komory.
D) Kongres je svolán pokud ⅓ členů komory požádá dopisy předsedu či místopředsedu o svolání.

§ 6.
Vedení mezi kongresy

A) Předseda komory vede komoru mezi kongresy delegátů.
B) Předseda komory svolává a řídí kongres delegátů.
C) Předsedu komory zastupuje místopředseda komory.
D) Předseda komory je povinen při zahájení kongresu delegátů dát svou funkci k dispozici.
E) Místopředseda komory je povinen při zahájení kongresu delegátů dát svou funkci k dispozici.

§ 7.
Ustavení komory

A) Členy komory s účinností tohoto zákona jsou držitelé Lawyer Licence L-76, pracovníci Superior Court of San Andreas na pozici Judge, State Attorney a Jury, členové Sněmovního výboru pro justiční záležitosti a Guvernér San Andreas.
B) Předsedou komory s účinností tohoto zákona je Guvernér San Andreas. Místopředsedu komory s účinností tohoto zákona určí předseda komory.

______________________________________________________________________________________________

Pokud je tento návrh změny zákona schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 22. 08. 2020 v 20:10.)

Potvrzuji, že výše uvedený návrh změny zákona byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 15. 08. 2020 v 17:05 .
John Weazel
Speaker of The House of Representatives

Návrh změny zákona podepsán dne 15. 08. 2020 v 20:10.
George Anderson
Governor of San Andreas


hANN hANN      4211x      0