[ORDINANCE] NO.1-18-7-2020/7 - REPRESENTATIVE OF DISTRICT 7

Od stigur stigur
23.07.2020 23:07

img


ORDINANCE - NO.1-18-7-2020/7 - REPRESENTATIVE OF DISTRICT 7

Autor: Cheng Cruz

VYHLÁŠKA - NO.1-18-7-2020/7 - REPRESENTATIVE OF DISTRICT 7

Vyhláška, která umožňuje využití heliportu na střeše neobydleného domu s přízemní garáží pro letecký provoz.


REPREZENTANT STÁTNÍHO VOLEBNÍHO OBVODU Č. 7 STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________


§ 1. Předmět vyhlášky
A) Neobydlený třípatrový cihlový dům s přízemní garáží a heliportem v oblasti Adam’s Apple Blvd, Mission Row, Los Santos, San Andreas je majetkem státu San Andreas.
B) Tato vyhláška umožňuje použít heliport umístěný na střeše této budovy v letectví pro krátkodobě trvající přistání helikoptér, tj. po dobu nezbytně nutnou pro nástup/výstup posádky, opravu závad, kdy není možné přistání na letišti, doplnění paliva.
______________________________________________________________________________________________


§ 2. Pohyb osob
A) Osobám je umožněno využití přízemní garáže budovy pro parkování motorových vozidel.
B) Osoby se smějí volně pohybovat v prostorách schodiště a heliportu a to
1b) po přistání helikoptéry a uvedení stroje do stavu, kdy je to bezpečné,
2b) při nutných opravách závad na helikoptéře, kdy nebylo možně její přistání na letišti,
3b) při nutném tankování leteckého paliva skrze přistavenou cisternu,
4b) před vzletem helikoptéry, kdy je stroj ve stavu, kdy je to bezpečné.
C) Osoby nesmějí vstupovat
1c) do vnitřních prostor budovy,
2c) na střechu budovy která nedisponuje heliportem,
3c) na střechu budovy s heliportem za jiným účelem, než manipulace s helikoptérou,
4c) na vnější schodiště budovy za jiným účelem, než je pohyb osob k a z heliportu v době, kdy je přítomna helikoptéra.
______________________________________________________________________________________________


§ 3. Dodatek
A) Na heliportu může být přítomna maximálně jedna helikoptéra s váhovým omezením do 7500 lbs.
______________________________________________________________________________________________


Potvrzuji, že výše uvedená vyhláška byla schválena reprezentantem státního volebního obvodu č. 7 San Andreas dne 18.7. v 15:00.
Cheng Cruz
Representative of District 7

Vyhláška podepsána dne 18.7. v 15:00.
Cheng Cruz
Representative of District 7

stigur stigur      628x      0