[ORDINANCE] NO.1-13-07-2020/10 - REPRESENTATIVE OF DISTRICT 10

Od stigur stigur
13.07.2020 20:59

img


ORDINANCE - NO.1-13-7-2020/10 - REPRESENTATIVE OF DISTRICT 10

Autor: Connor Regan

VYHLÁŠKA - NO.1-13-7-2020/10 - REPRESENTATIVE OF DISTRICT 10

Vyhláška o zákazu vstupu na pozemek industriální zóny Murrieta Oil Field pro veřejnost.


REPREZENTANT STÁTNÍHO VOLEBNÍHO OBVODU Č. 10 STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Předmět vyhlášky
A) Industriální zóna Murrieta Oil Field, která leží u El Burro Boulevard, ve východní části Los Santos, přesněji jižní část čtvrti El Burro Heights je majetkem státu San Andreas.
B) Vstup pro veřejnost do industriální zóny Murrieta Oil Field, která leží u El Burro Boulevard, ve východní části Los Santos, přesněji jižní část čtvrti El Burro Heights je touto vyhláškou zakázán.

______________________________________________________________________________________________

§ 2.
Výjimky
A) Majitel pozemku, v tomto případě stát, může na žádost vydat povolení k pohybu v industriální zóna Murrieta Oil Field.
B) Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá ji vlastník pozemku, tedy státní zaměstnanec nebo osoba s povolením o pohybu po zóně, bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji měl u sebe.

______________________________________________________________________________________________

§ 3.
Dodatky
A) Způsobila-li movitá věc na cizím pozemku škodu (viz. § 2., podsekce A), může ji vlastník pozemku zadržet, dokud neobdrží jinou jistotu nebo náhradu škody.

______________________________________________________________________________________________

Potvrzuji, že výše uvedená vyhláška byla schválena reprezentantem státního volebního obvodu č. 10 Andreas dne 13. 07. 2020 v 20:37.
Connor Regan
Representative of District 10

Vyhláška podepsána dne 13. 07. 2020 v 20:38.
Connor Regan
Representative of District 10

stigur stigur      592x      0