[EXECUTIVE ORDER] NO.1-31-05-2020/SOHS - STATE GOVERNMENT

Od stigur stigur Upraveno: 4x | Poslední úprava: 31.05.2020 19:27
31.05.2020 19:21

img


EXECUTIVE ORDER - NO.1-31-05-2020

Autor: George Anderson

EXECUTIVE ORDER - NO.1-31-05-2020

Tento příkaz upravuje užití služebních vozů státních ozbrojených složek.


TAJEMNÍK ÚŘADU PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ


______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Předmět příkazu
A) Se služebním vozem marked Invetero Coquette(( marked formule )) smí manipulovat pouze strážníci s hodností Police Officer ll, Deputy ll nebo vyšší, kteří byli důkladně seznámen s provozním řádem vozidla. Pokud úřad pro vnitřní bezpečnost nestanoví jinak.
C) Maximální počet služebních vozidel marked Invetero Coquette (( marked formule )) v provozu jsou 2 vozidla. Pokud úřad pro vnitřní bezpečnost nestanoví jinak.
B) Služební vůz marked Invetero Coquette (( marked formule )) za normálních podmínek nesmí být provozováno na pozemní komunikaci. Pokud úřad pro vnitřní bezpečnost nestanoví jinak.

______________________________________________________________________________________________

§ 2.
Provozní řád služebního vozu marked Invetero Coquette (( marked formule ))
A) Ve vozidle se nesmí konzumovat žádné potraviny, ani nápoje.
B) Ve vozidle se nesmí užívat návykové látky.
C) Ve vozidle se nesmí nacházet více jak jedna osoba.
D) S vozidlem se nesmí úmyslně najíždět na nezpevněné povrchy a nekvalitní vozovky, či obrubníky.
E) S vozidlem se nesmí provádět manévry, jenž by mohli poškodit vozidlo samotné.

______________________________________________________________________________________________

§ 3.
Výjimky
A) Služební vůz smí být provozován na pozemní komunikaci, jestliže
1a) vůz byl povolán jakožto podpora u zákroku s prioritou 1.
2a) vůz byl povolán jakožto podpora při pronásledování vozidla které dosahuje maximální rychlosti 115 MPH nebo vyšší.
B) Provozní řád vozu může být beztrestně porušen, jestliže se jeho porušením policista pokusí zachránit život svůj, či jiných osob.

______________________________________________________________________________________________

Potvrzuji, že výše uvedený exekutivní příkaz byl schválen tajemníkem úřadu pro vnitřní bezpečnost dne 31. 05. 2020 v 19:16.
George Anderson
Secretary of Homeland Security

stigur stigur      823x      0