[LAW] The Protest and Assemblies Act of 2020

Od stigur stigur Upraveno: 4x | Poslední úprava: 20.11.2022 13:00
24.05.2020 11:42

img


Protest and Assemblies Act of 2020

Autor: John Bryant

Podporovatel: John Bryant

ZÁKON Č. 007-20

Protest and Assemblies Act of 2020 zajišťuje standarty pro shromažďování osob a pořádání protestů ve státě San Andreas v souladu s článkem 16 Ústavy státu San Andreas.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

§ 1.
Definice

A) Protest je skupina lidí, kteří se shromáždili za účelem projevit nesouhlas s určitou věcí.
B) Shromáždění je skupina lidí, kteří se shromáždili ze stejnému důvodu. Například kvůli politickým, náboženským, vzdělávacím nebo sociálním záležitostem.
C) Bezpečnostní riziko je situace, kdy může dojít k újmě na zdraví nebo majetku občanů.

______________________________________________________________________________________________

§ 2.
Povinnosti a odpovědnosti

A) Státní instituce mají povinnost zajistit bezpečnost pro všechny, kteří se účastní protestu nebo shromáždění.
B) Emergency Medical Service má povinnost zajistit zdravotnický dohled nad shromážděním nebo protestem a v případě potřeby zajistit ošetření účastníků protestu nebo shromáždění.
C) San Andreas State Government je odpovědný za vyřizování povolení k organizování protestu nebo shromáždění. Vyřizování nesmí trvat déle než 48 hodin od podání žádosti.
D) Účastnící protestu nebo shromáždění mají povinnost umožnit přístup státním institucím k místu protestu nebo shromáždění.
E) Účastníci protestu nebo shromáždění nesmí blokovat průchod k veřejným budovám.
F) Pořadatel musí zaslat žádost o protest nebo shromáždění minimálně 96 hodin před samotným začátkem protestu nebo shromáždění.
G) Pořadatel protestu nebo shromáždění musí jasně definovat v žádosti
1g) jméno a příjmení organizátora protestu nebo shromáždění,
2g) zda se jedná o protest nebo shromáždění,
3g) účel protestu nebo shromáždění,
4g) odhadovaný počet účastníků,
5g) časové rozmezí protestu nebo shromáždění,
6g) místo konání protestu nebo shromáždění včetně státního obvodu, ve kterém se místo konání nachází.
H) Pořadatel protestu nebo shromáždění neodpovídá za škody způsobené na zdraví či majetku osob, kteří se účastní protestu nebo shromáždění.

______________________________________________________________________________________________

§ 3.
Povolení k organizování protestu nebo shromáždění

A) Pokud se protestu nebo shromáždění účastní více než 10 lidí, musí být organizátor protestu nebo shromáždění držitelem platného povolení k organizování protestu nebo shromáždění.
B) Pokud chce organizátor k protestu využít pozemních komunikací, musí tuto skutečnost oznámit při podání žádosti o povolení k organizování protestu nebo shromáždění.
C) San Andreas State Government nesmí žádat o jiné informace než jsou uvedeny v § 2 ods. G.
D) San Andreas State Government má pravomoc zamítnout žádost o vydání povolení k organizování protestu nebo shromáždění pouze v případě
1d) kdy byl vyhlášen stav nouze Guvernérem státu San Andreas,
2d) kdy byly na místě protestu nebo shromáždění zjištěny skutečnosti, které ohrožují zdraví nebo majetek osob účastnících se protestu nebo shromáždění,
3d) kdy nebyly dodrženy podmínky žádosti.
F) San Andreas State Government má povinnost uvést důvod zamítnutí žádosti.

______________________________________________________________________________________________

§ 4.
Organizování protestu nebo shromáždění na soukromém pozemku

A) Pokud se protest nebo shromáždění odehrává na soukromém pozemku, není potřeba žádných povolení. Musí však být udělen souhlas s protestem nebo shromážděním majitelem pozemku.
B) Protest nebo shromáždění na soukromém pozemku může být rozpuštěn ozbrojenými složkami státu San Andreas v případě, že je v době protestu nebo shromáždění vyhlášen stav nouze.

______________________________________________________________________________________________

§ 5.
Ukončení organizovaného protestu nebo shromáždění státem San Andreas

A) Státní ozbrojené složky státu San Andreas mají pravomoc ukončit organizovaný protest nebo shromáždění v případě, že se účastníci protestu nebo shromáždění v průběhu protestu nebo shromáždění dopouštějí trestné činnosti.
B) Guvernér státu San Andreas má pravomoc nařídit státním ozbrojeným složkám státu San Andreas ukončit organizovaný protest nebo shromáždění v případě, kdy
1b) protest nebo shromáždění představuje riziko pro existenci státní moci.
2b) se protest nebo shromáždění koná v blízkosti bydlišť vládních činitelů.

______________________________________________________________________________________________

Pokud je tento zákon schválen, vchází v platnost 7 dní od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 24.05.2020 v 00:00.)

Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 17. Května 2020 v 11:00.
John Bryant
Governor of San Andreas

Zákon podepsán dne 17. Května 2020 v 11:08.
John Bryant
Governor of San Andreas

stigur stigur      2915x      0