[ORDINANCE] NO.1 14-04-2020/2 - REPRESENTATIVE OF DISTRICT 2

Od stigur stigur Upraveno: 3x | Poslední úprava: před 5 dny
před 2 týdny

img


ORDINANCE - NO.1-14-04-2020/2 - REPRESENTATIVE OF DISTRICT 2

Autor: Otto Isler

VYHLÁŠKA - Č.1 14-04-2020/2 - REPREZENTANT STÁTNÍHO VOLEBNÍHO OBVODU 2

Tato obecně závazná vyhláška upravuje pohyb v oblasti pláže Vespucci Beach a Del Perro Beach ležící v okolí mola Del Perro Pier.


REPREZENTANT STÁTNÍHO VOLEBNÍHO OBVODU Č. 2 STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________


§ 1.
Předmět vyhlášky
A) Oblast pláže Vespucci Beach a Del Perro Beach, které jsou majetkem státu San Andreas.
B) Občanům státu San Andreas se touto vyhláškou zakazuje vjezd s motorovými a některými nemotorovými vozidly na pláže Vespucci Beach a Del Perro Beach.
1b) porušení se bude trestat dle The Traffic Act of 2020.

______________________________________________________________________________________________


§ 2.
Pravidla pro pohyb na pozemku
A) Oblast pláže Vespucci Beach a Del Perro Beach je volně přístupná všem osobám.
B) Na pláže Vespucci Beach a Del Perro Beach je zakázán vjezd s motorovými vozidly.
C) Na pláže Vespucci Beach a Del Perro Beach je povolen vjezd s nemotorovými vozidly s výjimkou vozidel na elektrický pohon.

______________________________________________________________________________________________


§ 3.
Výjimky
A) Státní instituce při plnění úkolů souvisejících se svou funkcí.

______________________________________________________________________________________________


Potvrzuji, že výše uvedená vyhláška byla schválena reprezentantem státního volebního obvodu č. 2 San Andreas dne 14. 04. 2020 v 17:35.
Otto Isler
Representative of District 2

Vyhláška podepsána dne 14. 04. 2020 v 17:35.
Otto Isler
Representative of District 2


stigur stigur      982x      0