[LAW] The Anti-Degeneration of The State Act of 2020

Od stigur stigur Upraveno: 12x | Poslední úprava: 05.04.2023 18:03
před 2 týdny

img


The Anti-Degeneration of The State Act of 2020

Autor : John Bryant

Novelizoval : Cheng Cruz, Richard Legette

ZÁKON Č. 004-20

The Anti-Degeneration of The State Act of 2020 stanovuje standardy v oblasti omamných a psychotropních látek.


CONGRESS STÁTU SAN ANDREAS STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ

______________________________________________________________________________________________

§1.
Definice

A) Pěstování je pěstování rostliny konopí kultivace rostliny konopí až do fáze její sklizně, kdy je její vrcholík kvetoucí nebo plodonosný.
B) Distribuce je dodávání nebo prodej léků, látek a chemických látek jiné osobě nebo výdělečné činnosti státu San Andreas.
C) Držení je stav, kdy osoba úmyslně vykonává nad věcí dohled, přičemž držitel s ní nakládá jako s vlastní.
D) Výroba je činnost, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy.
E) Obytný prostor je místnost nebo soubor místností,které jsou částí domu,tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.
F) Skladovací prostory jsou prostory určené pro skladování nějakého materiálu, ve smyslu jejich trvalého nebo chvilkového schování nebo uchování.
G) Léky, látky a chemické látky kategorie A jsou látky, léky a chemické látky které nejsou akceptované pro lékařské použití a mají vysoký potenciál zneužití. Mezi ně patří heroin, opium, LSD, marihuana, extáze, metakvalon a lofofora.
H) Léky, látky a chemické látky kategorie B jsou látky, léky a chemické látky které mají vysoký potenciál zneužití a jejich použití může vést k závažné psychologické nebo fyzické závislosti, řadíme je do
1h) kategorie B1, jenž je podkategorií kategorie B. Do ní patří kokain, metamfetamin, hydromorfon, pethidin, dextroamfetamin,
2h) kategorie B2, jenž je podkategorií kategorie B. Do ní patří vicodin, metadon, oxycodon, fentanyl, adderall a methylfenidát.
CH) Léky, látky a chemické látky kategorie C jsou látky, léky a chemické látky se středním až nízkým potenciálem pro fyzickou nebo psychologickou závislost, řadíme je do
1ch) kategorie C1, jenž je podkategorií kategorie C. Do ní patří ketamin a anabolické steroidy,
2ch) kategorie C2, jenž je podkategorií kategorie C. Do ní patří kodein a testosteron.
I) Léky, látky a chemické látky kategorie D jsou látky, léky a chemické látky s nízkým rizikem zneužití a nízkým potenciálem pro fyzickou nebo psychologickou závislost. Mezi ně patří alprazolam, karisoprodol, dextropropoxyfen, diazepam, lorazepam, pentazocin, zolpidem a tramadol.
J) Léky, látky a chemické látky kategorie E jsou látky, léky a chemické látky s nejnižším rizikem obsahující omezené množství narkotik s nízkým potenciálem zneužití a nízkým potenciálem pro fyzickou nebo psychologickou závislost. Mezi ně patří veškeré léky proti průjmům a proti alergiím.
K) Marihuana je konzervovaná léčivá látka, ale též psychotropní látka, která se získává usušením květenství samičích rostlin konopí s obsahem tetrahydrokanabinolu (THC).
L) Omamné látky jsou látky, které vyvolávají psychickou a fyzickou závislost.
M) Psychotropní látky jsou látky, které ovlivňují stav lidské psychiky působením na centrální nervový systém s méně závažnými zdravotními a psychosociálními následkami.

______________________________________________________________________________________________

§2.
Nakládání s omamnými a psychotropními látkami

A) Vyrábět nebo pěstovat léky, látky a chemické látky kategorie A, B, C, D, E na území státu San Andreas je povoleno pouze akreditovaným osobám, které vlastní potřebná povolení od San Andreas State Government.
B) Distribuování léků, látek a chemických látek
1b) kategorie A, B1, C1 je na území státu San Andreas zakázáno,
2b) kategorie B2, C2, D je povoleno pro osoby, které vlastní potřebná povolení od San Andreas State Government a to pouze osobám mající potřebná povolení od San Andreas State Government. Distribuce osobám bez potřebného povolení od San Andreas State Government je podmíněno na základě preskripčního omezením od akreditované osoby,
3b) kategorii E bez preskripčního omezení od akreditované osoby je povoleno.
C) Distribuování léků, látek a chemických látek kategorie D, E na území státu San Andreas je povoleno pouze akreditovaným osobám, které vlastní potřebná povolení od San Andreas State Government.
D) Překročení povolené hranice pro držení omamných a psychotropních látek se trestá dle Trestního zákoníku státu San Andreas.
E) Užívání léků, látek a chemických látek kategorie A, B není povoleno.
F) Užívání léků, látek a chemických látek kategorie A, B1, C1 není povoleno.
G) Užívání léků, látek a chemických látek kategorie B2, C2, D je povoleno pouze v případě, že užívání léků, látek a chemických látek bylo fyzické osobě doporučeno kompetentním pracovníkem Emergency Medical Services.

______________________________________________________________________________________________

§3.
Přeprava omamných a psychotropních látek

A) Přeprava léků, látek a chemických látek kategorie A, B, C motorovým vozidlem je umožněna pouze členům státních ozbrojených složek ve službě a to pouze v případě, že je daný lék, látka nebo chemický látka kategorie A, B, C převážena k analýze, likvidaci nebo k uložení do skladu doličných předmětů.
B) Přeprava léků, látek a chemických látek kategorie B2, C2, D, E je umožněna akreditovaným osobám vlastnící potřebná povolení od San Andreas State Government a to pouze v rozsahu a za účelem, jenž stanovuje povolení od San Andreas State Government.
C) Přeprava léků, látek a chemických látek motorovým vozidlem z
1c) kategorie B2, C2 je povolena všem osobám na území státu San Andreas a to pouze tehdy, vyžaduje-li to zdravotní stav těchto osob a mají platné potvrzení o výdeji na základě preskripce od akreditovaného zaměstnance Emergency Medical Services,
D) Nelegální přepravy léků, látek a chemických látek
1d) kategorie A, B1, C1 se dopouští každý řidič nebo spolujezdec, který není členem státních ozbrojených složek ve službě a řídí nebo je převážen motorovým vozidlem, ve kterém se nachází léky, látky a chemické látky kategorie A, B1, C1.
2d) kategorie B2, C2 se dopouští každý řidič nebo spolujezdec, který není členem státních ozbrojených složek ve službě, státních institucí Emergency Medical Services a Fire Departmentu ve službě, či akreditovaná osoba vlastnící potřebná povolení od San Andreas State Government a to pouze v rozsahu a za účelem, jenž stanovuje povolení od San Andreas State Government.

______________________________________________________________________________________________

§4.
Přechovávání omamných a psychotropních látek

A) Přechovávání léků, látek a chemických látek kategorie A, B, C je v obytném nebo skladovacím prostoru povoleno pouze v případě, že
1a) přechovávanou omamnou a psychotropní látkou je marihuana.
2a) přechovávané množství marihuany nepřekročí hranici dvou gramů.
3a) vyžaduje-li si to zdravotní stav osob a mají platné potvrzení o výdeji na základě preskripce od akreditovaného zaměstnance Emergency Medical Services.
B) Přechovávání léků, látek a chemických látek kategorie D, E je povoleno všem osobám na území státu San Andreas.
C) Státní ozbrojení složky mohou ve svých skladovacích prostorách skladovat neomezené množství léků, látek a chemických látek kategorie A, B ,C.
D) Státní instituce Emergency Medical Services může skladovat ve svých prostorách neomezené množství léků, látek a chemických látek kategorie B2, C2, D, E a to s ohledem na jejich spotřebu v rámci poskytování zdravotní péče.
E) Firma vlastnící potřebná povolení od San Andreas State Government a to pouze v rozsahu a za účelem, jenž stanovuje povolení od San Andreas State Government může skladovat ve svých prostorách léky, látky a chemické látky kategorie B2, C2, D, E s ohledem na jejich výrobu v rámci poskytování zdravotního materiálu pro Emergency Medical Services.

______________________________________________________________________________________________Pokud je tento zákon schválen, vchází v platnost 24 hodin od podepsání guvernérem státu San Andreas (t.j 11.04.2020 v 23:14.)

Potvrzuji, že výše uvedený zákon byl schválen zákonodárným orgánem státu San Andreas dne 9. Dubna 2020 v 23:14.
John Bryant
Governor of San Andreas

Zákon podepsán dne 9. Dubna v 23:14.
John Bryant
Governor of San Andreas


stigur stigur      10449x      0