Francis Coolidge

Od Grony Grony Upraveno: 21x | Poslední úprava: 28.05.2023 19:15
24.05.2023 01:59

Jméno: Francis Coolidge
Datum narození: 05.11.1977
Místo narození: Austin, Texas


Francis Coolidge nazývaný šakal je bývalý státní zástupce z Austinu.

Image Titlepřípad James Smith

14.3.2015

Státní zástupce Francis Coolidge se právě vrátil do kanceláře po obědě, když dostal zprávu o novém případu. Byl to případ udušení čtrnáctileté dívky jménem Natasha v parku, poblíž její školy. Natasha byla dcera ropného magnáta a velkého přítele guvernéra Texasu. Francisovi se třásla ruka, když si četl podrobnosti o tomto případu, kde ze spisu zjistil, že: Policie dorazila na místo činu, kde našli bezvládné tělo udušené dívky. Když policisté prohledali okolí, objevili mladého afroamerického muže, který se pokusil utéct z místa činu. Byl okamžitě zadržen a následně převezen na policejní stanici k výslechu. Jeho identita nebyla zpočátku známá, ale následně byl identifikován jako osmnáctiletý James Smith, který měl zaznamenáno několik drobných deliktů v rejstříku.

15.3.2015 - 12:00

Po prvním výslechu mladého afroameričana, kterého policie zadržela na místě činu,si Francis uvědomil, že kromě pár svědectví spolužáků nemá dostatečné důkazy k tomu, aby ho mohl usvědčit z vraždy. Přesto si byl vědom, že kvůli tlaku veřejnosti musí někoho obvinit a poslat do vazby.

Francis si uvědomoval, že tento mladý afroameričan bude kvůli svému etnickému původu mnohem pravděpodobněji považován za vraha než bílý pachatel. Věděl, že toto obvinění by mohlo být pro afroamerickou komunitu výbušné a mohlo by vyvolat protesty a násilnosti. Nicméně Francis se rozhodl obvinit mladíka i přesto, že věděl, že nemá dostatek důkazů. Byl si jist, že tento krok mu zajistí pozitivní publicitu a zvýší jeho šance na opětovné znovuzvolení do funkce státního zástupce.

15.3.2015 - 22:00

V nočních hodinách dorazí Francis na stanici a nařídí policejnímu kapitánovi, aby mladíka donutil sepsat předem připravené přiznání. James byl hodně rozrušený během tohoto nočního výslechu a pořád prosil, že chce mámu. Když nepřestával opakovat, že chce mámu, tak byl zbit obuškem, vše za přítomnosti státního zástupce Coolidge. Po chvíli mladík podepíše přiznání, které detailně popisuje věci, které mohl vědět jen vrah. Přiznání bylo celé mokré od Jamesových slz.

23.3.2015

Kancelář státního zástupce vydává oficiální prohlášení, že mladík, který byl zadržen v souvislosti s vraždou, se přiznal ke spáchání této trestné činnosti. Současně je oznámeno, že státní zástupce bude požadovat nejpřísnější trest pro tento zločin, tedy trest smrti. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě závažnosti zločinu a důkazů, které byly shromážděny v průběhu vyšetřování. Kancelář státního zástupce bude dále pokračovat v právním procesu, aby zajistila, že spravedlnost bude naplněna.

24.3.2015

V novinách se objeví zpráva o tom, že lidé z kanceláře státního zástupce Coolidge jsou šokováni situací. Tato informace se ihned rozšířila mezi novinářskou komunitou. Mnozí se snažili získat bližší informace o tom, co se děje, ale oficiální vyjádření nebylo k dispozici. Konečně jeden ze zaměstnanců kanceláře, který si nepřál být jmenován, prozradil novinářům, že v kanceláři panuje naprosté zděšení a někteří kolegové se snaží Coolidge přesvědčit, aby zastavil stíhání.
"Je to šílené," řekl zaměstnanec. "Nemají žádné důkazy, ale on stále trvá na tom, že mladík byl na špatném místě ve špatnou dobu a že si zaslouží zemřít. Je to neuvěřitelné."

Když se novináři pokusili kontaktovat Coolidge, byli odbyti jeho asistentem, který řekl, že nemají žádné další komentáře k této záležitosti. Zpráva o šoku v kanceláři státního zástupce však rychle získala na popularitě a stala se jedním z hlavních témat v médiích.

Někteří komentátoři kritizovali Coolidgeho za jeho tvrdohlavost a neochotu posoudit všechny důkazy v případu. Na sociálních sítích se také objevily petice a výzvy k zastavení stíhání Jamese Smitha, a to jak ze strany veřejnosti, tak i od některých právníků a soudců.


25.3.2015

Lidé v Austinu byli zdrcení a rozzlobení, když se dozvěděli o uniklých informacích. Jejich nespokojenost se brzy přetavila v mohutné protesty. Lidé se shromažďovali na náměstích, v parcích a na ulicích s transparenty a cedulemi, na kterých bylo napsáno "Spravedlnost pro Jamese", "Coolidge musí odejít", "Šakal Coolidge" a další podobné výzvy. Někteří protestující měli slzy v očích a jejich hlas byl rozechvělý emocemi.

Protesty pokračovaly i v noci, kdy se lidé shromažďovali před budovou kanceláře státního zástupce a hlasitě skandovali. Policisté museli udržovat pořádek a chránit budovu, aby nedošlo k násilnostem. Situace byla velmi napjatá a zdálo se, že v každé chvíli může dojít k nějakému incidentu.

Lidé se nevzdávali a protesty pokračovaly i přes nepřízeň počasí. Lidé se sjížděli z různých částí města a připojovali se k davu. Mnozí měli s sebou své děti, aby jim ukázali, že je důležité bojovat proti nespravedlnosti. Vzduch byl plný emocí a lidé se snažili upozornit na to, že nevinný člověk by neměl být odsouzen k trestu smrti.


15.4.2015 - 30.5.2015


James Smith byl nervózní a zoufalý, když vstoupil do soudní síně. Jeho ruce se třásly a slyšel, jak mu srdce buší v hrudi. Viděl mnoho lidí, kteří na něj upíraly pohledy, ale žádný z nich mu nedokázal poskytnout potřebnou podporu. Pak spatřil Coolidge, který na něj nevraživě zíral. Mladík pocítil úzkost a začal se třást ještě víc. Pak slyšel, jak soudce zahájil soudní líčení a měl pocit, že jeho život se ocitl v rukou cizích lidí.

Během líčení James poznal, že soudce Gilbert je velmi starý a svým způsobem již nefungoval tak, jak by měl. Často usínal během soudních líčení a bylo jasné, že už není schopen zvládnout soudní procesy. Mnozí pozorovatelé si stěžovali na to, že soudce nevěnuje dostatečnou pozornost jednotlivým svědectvím a příliš se spoléhá na Coolidgovi tvrzení.
V Jamesův neprospěch hrála i porota, která byla složena výhradně z bělochů. Tohle složení se nelíbilo mnoha lidem, kteří viděli v celém procesu rasistické motivace. Navíc bylo zjevné, že soudce a porota nerozumějí dobře modernímu světu a kultuře, z níž mladík pocházel.
Soudní líčení trvalo celé dny a během nich bylo slyšet mnoho svědectví, ale jen málo důkazů. Mladík se snažil bránit a vyjádřit svou nevinu, ale byl velmi nervózní a během svých výpovědí často brečel.
Obhájkyně mladíka se snažila bránit svého klienta, ale její snahy byly neúspěšné. Coolidge, který stál na straně obžaloby, byl velmi zkušený a měl mnoho triků v rukávu. Navíc si často dovolil pohoršlivé poznámky, které znervozňovaly mladíka i jeho obhájkyni.

Během soudního líčení opakovaně zaznělo, že mladík byl mučen a nucen k doznání. Obhájkyně trvala na tom, aby se soudní líčení zastavilo a aby byl mladík propuštěn na svobodu, protože nebyly dostatečné důkazy o jeho vině. Ale Coolidge trval na tom, že celé řízení bylo v pořádku a má dostatek důkazů.

Předposlední den před vynesením rozsudku se zoufalá matka přiblížila ke Coolidgemu, když vystupoval z budovy soudu. Snažila se ho přemluvit, aby zastavil tohle šílenství, zatímco dav se shromáždil kolem nich a poslouchal jejich slova. "Prosím vás, pane Coolidge, učiňte spravedlnost a nechte žít mého syna," volala matka a snažila se zastavit ho. Ale Coolidge jí bez emocí odbyl. "Musím učinit to, co je správné a co si zaslouží společnost. Váš syn musí nést odpovědnost za své činy," řekl s chladným úsměvem.

Matka se rozplakala a dav ji podpořil, začal skandovat hesla: “Šakal”, “Rasista”, “Vrah černých”. I když se snažili matce pomoci, bylo zřejmé, že Coolidge se svým rozhodnutí nehne a nechce slyšet o žádných argumentech. Bylo to další ponížení pro matku a pro všechny ty, kdo se snažili bojovat za spravedlnost a proti systému, který nedokázal rozlišit pravdu od lži a rozhodovat o životě a smrti člověka na základě rasové příslušnosti.

30.5.2015 10:00

Byl to den, kdy mělo být konečně rozhodnuto o osudu Jamese Smitha. V okolí soudní budovy se shromáždilo mnoho naštvaných demonstrantů.

Během závěrečné řeči obhájkyně bylo jasně řečeno, že celý proces byl založen na vynuceném přiznání iniciováné státním zástupcem Coolidgem, a to všechno pouze na základě rasového motivu. Všichni přítomní v soudní síni byli napjatí, co se bude dít dál. Když ale dostal slovo státní zástupce Coolidge, situace se dramaticky změnila.

Coolidge rozzuřeně a agresivně spustil plamenný proslov,,kdy naprosto zničil slova obhajoby, na závěr svého projevu nazval Jamese Smitha lidskou zrůdou, která si nezaslouží žít. Toto chování šokovalo nejen obhájkyni, ale i mnohé z přítomných lidí v soudní síni. Situace se stala ještě napjatější, když soudce začal přemýšlet nad tím, zda Coolidge není příliš vypjatý a nezpůsobil tím narušení průběhu spravedlivého soudu.

Po dlouhé poradě vyhlásil soud rozsudek a odsoudil Jamese k trestu smrti. Mnoho lidí bylo rozzuřeno, nevěřili, že jsou svědky spravedlnosti. Kameny a další předměty létaly před budovou vzduchem, někteří se snažili dostat do budovy soudu a zaútočit na státního zástupce Coolidge.

James Smith byl odvezen zpět do vězení, kde strávil své poslední týdny v křečích, pláči a pochopení toho, že jeho život brzy skončí. Ve svém nitru cítil neúprosný strach a nelítostné rozpaky nad nespravedlivým trestem, který na něj byl uvalen.

26.6.2015

Nadešel osudný okamžik James byl odveden na místo vykonání trestu smrti. Když se ocitl před popravištěm, jeho zrak se naposledy setkal s pohledem státního zástupce Coolidge. V jeho očích se odrazila lhostejnost a bezcitnost, které neodpovídaly ani nejzákladnějším principům spravedlnosti.

A pak nastal ten poslední okamžik. Smrtící mechanismus byl spuštěn a Jamesovo srdce přestalo bít. Jeho mladý život byl uhašen, zatímco mnozí z přihlížejících přítomných sledovali tento nepředstavitelný akt nespravedlnosti s plným vědomím toho, že systém selhal.

Grony Grony      885x      0